Als profetische historie bevat de koran veel fouten en anachronismen
De bewering dat Jezus niet door kruisiging werd geëxecuteerd is zonder enig historisch bewijs. Eén van de dingen waar alle vroege...