Je probeert altijd dicht bij Allah te komen. Je weet zeker dat Allah je nader is dan je halsslagader; kortom alles van jou weet.
“En zeker Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn nafs hem influistert. Wij zijn hem nader dan zijn halsslagader (door onze kennis)” (Soerah Qaf:16).
We weten dat Allah boven ons staat. Allah is de Almachtige, heeft alles in Zijn Handen, Allah kan alles. Hij is al-Raqieb (Degene die alles ziet), Hij is al-Hafied (de Beschermer). Hij geeft ons alles: ons onderhoud, leven en dood, blijdschap en droefenis, fijne gebeurtenissen en moeilijkheden.
Er kwam een man naar Ibrahim ibn Athab en zei tegen hem: “O aboe Ishaaq, ik heb veel slechte dingen gedaan en ik wil graag iets van jou leren zodat ik mijzelf kan verbeteren, waar ik beter van zal worden”.
Ibrahim zei: “Ik zal je vijf dingen leren en als jij deze vijf dingen zal doen, zal je nooit slecht doen en zal je je bij het doen van goede daden, heel tevreden voelen.”
De man zei: “’Zeg het mij”.
Ibrahim zei: “Als je slecht wil doen voor Allah, eet dan niet van Zijn risq (voorziening)”.
De man zei: “Waar kan ik dan nog eten? Alles wat op de aarde is, is de risq van Allah.”
Ibrahim zei: “Is het dan goed wat je doet, dat je van Zijn risq eet terwijl je slecht doet?”
De man zei :”Nee.”
Ibrahim zei: “Ten tweede, als je slechte daden wil doen ga dan niet in Allah’s landen wonen.”
De man zei: “Dit is erger dan het eerste, want het Oosten en het Westen en alles daartussenin is van Allah .”
Ibrahim zei:”Is het dan goed dat jij van Zijn risq eet en in Zijn landen woont en slechte daden doet?”
De man zei:”Nee. En geef mij de derde”.
Ibrahim: “Als je iets wilt doen wat verboden is door Allah , ga dan naar een plek waar Hij je niet kan zien.”
De man: “Hoe kan dit? Allah kent alles wat in de hemelen is en wat op de aarde is en wat zich onder de grond bevindt. Allah weet alles en ziet alles.”
Ibrahim: “Is het dan goed dat je slecht doet en Hij jou ziet?”
De man zei weer: “Nee. Geef mij de vierde.”
Ibrahim: “Als al-maalik al mawt (de engel van de dood) je komt halen, zeg dan tegen hem dat hij je uitstel moet geven om nog berouw te tonen en je goed kan doen op Allah’s weg.
De man: “Dat zal hij nooit accepteren.”
Ibrahim: “Als je de dood dus niet kunt weghouden van je nafs en je geen kans tot uitstel hebt, hoe kan je jezelf dan redden? Waar kan je naartoe vluchten uit deze situatie?”
De man:”Geef mij de vijfde.”
Ibrahim: “Als de Zabaniyya (engelen) komen op Youm al Qiyamah (het hiernamaals)om je te halen om je naar Djehannam te brengen, zeg dan dat je niet met hen meegaat.”
De man:”Dat zullen ze nooit accepteren.”
Ibrahim:”Hoe kan je jezelf redden?” De man zei: “Genoeg, genoeg! Ik heb berouw en vraag vergeving aan Allah .” En de man ging weg.