PETITIE


IN NAAM VAN ALLAH, DE MEEST BARMHARTIGE, DE MEEST GENADEVOLLE


Naar aanleiding van de uitzendingen van “NOVA” met betrekking tot de uitspraken van bepaalde imams en de ontstane commotie rond deze uitspraken willen wij als Nederlandse moslim jongeren reageren.

Het is onacceptabel dat er telkens door de media onjuiste en onvolledige informatie naar buiten wordt gebracht die het effect heeft dat de moslimgemeenschap weer wordt gecriminaliseerd en gedemoniseerd.

Ook vinden wij het onbegrijpelijk dat politici zonder goed geïnformeerd te zijn zeer beledigende uitspraken doen en alvast een voorsprong nemen op een eventuele veroordeling. Zo wordt er gedreigd met uitzetting van imams (Nederlanders) en met sluiting van moskeeën. Er wordt zelfs al over een Nederlandse interpretatie van de Koran gesproken, dit is werkelijk beledigend en in strijd met art. 6 van de grondwet.

Wij als Nederlandse moslim jongeren steunen deze imams in hun uitspraken omdat deze terug te vinden zijn in de Koran en de overleveringen van de profeet (vrede zij met hem).

Om de integratie te bevorderen moet er een goede dialoog zijn, dit is echter niet mogelijk als er geen respect is voor de opvattingen van moslims in dit land. Telkens wordt er beweerd dat het om een te verwaarlozen groepje gaat, dit is niet juist. Er bestaat geen liberale vorm van islam en zeker ook geen radicale.

Wij zijn van mening dat deze aanvallende en haatzaaiende uitzendingen van “NOVA” zorgen voor verdeeldheid en vijandigheid. Hierdoor wordt er een negatieve beeld gecreëerd.

Ons verzoek is dat de regering dit soort kwesties door middel van een eerlijke en openhartige dialoog oplost, met respect voor ieders opvatting.Hierbij teken ik,


om online te reageren stuur een email naar: [email protected]
en vermeld hierin je naam, woonplaats en emailadres
baraka Allahoe fiekoem!! ZET HEM OP!!