Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders. - Pagina 2
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 2/2 EersteEerste 12
  Resultaten 11 tot 18 van de 18

  Onderwerp: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

  1. #11
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.246
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

   Collegezaal van de Universiteit Tilburg. © ANP

   Vooral minder studenten met laagopgeleide ouders sinds leenstelsel

   In het jaar dat de basisbeurs plaatsmaakte voor een lening daalde de instroom van studenten met laagopgeleide ouders. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Ook het totaal aantal inschrijvingen bij hogescholen en universiteiten nam af.

   Door: Rik Kuiper 19 april 2016, 06:19

   De cijfers komen voor het ministerie van Onderwijs op een ongelukkig moment. Vorige week benadrukte de Onderwijsinspectie in het jaarlijkse onderwijsverslag ook al dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen hebben in het Nederlandse onderwijssysteem.

   Maandagavond kwam het ministerie zelf met ander slecht nieuws naar buiten. In de Monitor Beleidsmaatregelen 2015 concludeert onderzoeksbureau ResearchNed dat het aantal studenten dat zich in 2015 inschreef voor een opleiding in het hoger onderwijs met 6,8 procent is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.

   Vooral opvallend is de afname van het aandeel studenten met laagopgeleide ouders. Dat daalde het afgelopen jaar bij zowel hogescholen als universiteiten met circa 15 procent. Ook het aandeel studenten met een functiebeperking nam af - met grofweg 20 procent in het hbo en zeker 5 procent in het wetenschappelijk onderwijs.

   'Bangmakerij'

   Die daling van studentenaantallen valt samen met de afschaffing van de basisbeurs. Sinds dit collegejaar ontvangen studenten geen bijdrage meer van de staat. In plaats daarvan kunnen ze een lening krijgen - door voorstanders eufemistisch 'studievoorschot' genoemd. Na hun afstuderen moeten ze die, mits hun inkomen dat toelaat, in maximaal 35 jaar afbetalen.

   Al voor de invoering van het leenstelsel vreesden onder meer CDA en SP dat een studieschuld van duizenden euro's vooral kinderen van ouders met lage inkomens zou afschrikken. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs deed die kritiek op haar blog af als 'bangmakerij'.

   Nu slaan de critici terug. 'De minister mag wel haar excuses aanbieden aan de jongeren', zegt Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). 'Alle verhalen over verheffing zijn op drijfzand gebouwd.'

   'De forse terugloop in het hbo slaat onevenwichtig hard neer bij kwetsbare groepen', zegt Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA). 'Het CDA heeft steeds gewaarschuwd. De minister deed het af als spookverhalen en bangmakerij. Ook nu weer put de minister zich uit in argumenten en uitvluchten bij de feiten. Het zou passender zijn als de minister zou erkennen dat 8.400 jongeren door haar beleid niet zijn gaan studeren.'

   Ook studentenorganisaties uiten hun zorgen. 'Uit de monitor blijkt dat het leenstelsel de kwetsbare groepen studenten extra raakt', zegt voorzitter Linde de Nie van het Interstedelijk Studenten Overleg. 'We waren hier al bang voor, en die vrees zien we bevestigd.'

   'Door het leenstelsel is de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk komen staan', zegt Stefan Wirken van de Landelijke Studenten Vakbond. 'De minister moet nu ingrijpen.'

   Bussemaker blijft er nuchter onder. 'Ik constateer dat het leenstelsel geen grote gevolgen heeft gehad voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs', zegt ze. 'Deze uitkomsten sluiten aan bij onze verwachtingen.'

   Volgens de minister is de afname van de instroom - óók die van studenten met laagopgeleide ouders - vooral te verklaren door een 'boeggolf': de groep studenten die na hun middelbare school geen tussenjaar namen maar zich in 2014 direct inschreef bij een opleiding, zodat ze nog een basisbeurs kon krijgen. Zij tellen dus niet mee voor 2015.

   Ook wijst Bussemaker erop dat bij enkele opleidingen de toegangseisen bewust zijn verscherpt, bijvoorbeeld bij de Pabo's. Ook dat zou hebben geleid tot een afname van het aantal studenten.

   Bussemaker blijft de groep studenten met laagopgeleide ouders de komende jaren volgen. 'Zij zijn het kwetsbaarst', zegt ze. 'Mocht het nodig zijn, dan zijn er door de invoering van het studievoorschot middelen beschikbaar om de toegankelijkheid voor die groep studenten te vergroten.'
   ©


   http://www.volkskrant.nl/binnenland/...lsel~a4284930/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #12
   Sportfreakje Karin.N's Avatar
   Ingeschreven
   Jun 2004
   Locatie
   Sportland
   Berichten
   5.881
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2473539

   Standaard Re: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

   Onze dochter gaat miv september studeren aan het TIO. Particulier onderwijs en wij kunnen zelf momenteel niet bijspringen vanwege een heftig auto ongeluk.

   Ze zal dus fors moeten lenen. Is dat erg? Nee, wij vinden van niet! De studie kost in totaal 47.000 euro. Daar komt dan nog vliegtickets en verblijfskosten bij voor de verschillende buitenlandse stages.

   Ze moet 2 jaar na het afstuderen als ze een baan heeft gaan aflossen. Wanneer ze € 2.000,- bruto per maand verdiend moet ze ca € 19,-- per maand aflossen ong de prijs van een mobiel abonnement. Verdient ze meer moet ze meer aflossen, terecht want dan kun je ook best meer missen. Je hebt de baan mede verkregen door de studie.

   Zou iemand kiezen voor een gewone hbo opleiding en ook thuis blijven wonen dan is de beurs die je krijgt wanneer je ouders te weinig verdienen voldoende om je studie te bekostigen. Maar natuurlijk niet voldoende voor een luxere levensstijl. Dan moet je gaan werken of bijlenen.

   Ik vind studenten dus helemaal niet zielig, ze moeten alleen bereid zijn in hun eigen toekomst te investeren.

  3. #13
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.246
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

   Een hoge Citoscore is te koop

   Jet Bussemaker wil de citotoets weer zwaarder laten wegen. Die objectiviteit is maar schijn, waarschuwt Christiaan Weijts.


   Christiaan Weijts 21 april 2016

   We zouden het haast vergeten, maar de Citotoets is ooit ingevoerd om vooroordelen tegen te gaan, om te voorkomen dat meisjes bijvoorbeeld automatisch naar de huishoudschool gingen. Niet verwonderlijk dus, dat als je die toets minder belangrijk maakt, ook die vooroordelen weer terug zijn.

   Zo’n toets was maar een momentopname, klonk het drie jaar geleden, terwijl de leraar een grondiger inzicht had in iemands ontwikkeling. Dus: eerst een schooladvies, daarna pas een toets. En valt die toevallig hoger uit, dan kunnen ouders eventueel bezwaar maken tegen het schooladvies.

   En zo sloop de kansenongelijkheid weer binnen. Want vooral bij hoogopgeleide, rijke en blanke ouders werd zo’n schooladvies omhoog bijgesteld, zo blijkt nu, ofwel omdat de leerkrachten onbewust meer vertrouwen in die kinderen hadden, ofwel omdat die ouders met een overtuigende lullepot kwamen.

   En dus gaat onderwijsminister Jet Bussemaker de eindtoets weer zwaarder laten wegen. Bij Pauw zei ze dinsdag: „We gaan de Citotoets weer versterken, belangrijker maken ten opzichte van het oordeel van de leraar.”

   Dat lijkt een logische reparatie: terug naar een objectief criterium. Het probleem is alleen dat dit allang niet meer zo objectief is. Volgens het rapport dat de kansenongelijkheid signaleerde, De staat van het onderwijs, is die ongelijkheid er ook doordat hogeropgeleide ouders meer investeren in toets- en examentrainingen.


   Geef op de sportclub huiswerkbegeleiding

   Voor zo’n dertig euro per uur kun je trainingen volgen die je specifiek leren antwoorden op de manier die de Citotoets van je vraagt. Je kunt een hoge Citoscore in zekere zin kópen. Het herinvoeren van de Citoscore als hard selectiemechanisme zal dus naast prestatiedruk en stress weinig opleveren.

   Veel zinvoller is een remedie die Bussemaker in hetzelfde programma in een bijzinnetje opperde, en waar ik wat smalende reacties op las: huiswerkbegeleiding bij sportclubs.

   Dat leraren geneigd zijn om kinderen uit hogere milieus een hoger schooladvies te geven komt niet alleen door vooroordelen. Het is ook omdat ze de ouders uit hogere milieus meer zien, en dat die thuis actiever betrokken zijn bij het leerproces. Een basisschooldocente vertelde me dat zij vooral bij lagere milieus verontwaardigde reacties krijgt als zij erop aandringt thuis met de kinderen te lezen en de tafels te oefenen. „Dat moet de school toch doen!” Is het vreemd als een leraar dan inschat dat kinderen met zulke ouders het moeilijker zullen krijgen op de middelbare school?

   Wil je gelijke kansen creëren, dan moet je die ondersteuning buiten de schoolmuren verbeteren, bijvoorbeeld door gesubsidieerde huiswerkbegeleiding in de lagere milieus, bijvoorbeeld in sportcentra.

   De gemeente Antwerpen experimenteert al een tijdje met een ‘burgerbegroting’ waarbij bewoners zelf een miljoen van het gemeentebudget verdelen. Het meeste geld bleken ze deze week te sturen naar huiswerkbegeleiding. De burgers zelf begrijpen het: daar beginnen gelijkere onderwijskansen, en niet bij de schijnobjectiviteit van targets en toetscijfers.


   Een hoge Citoscore is te koop - NRC
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  4. #14
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.246
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

   Bussemaker wil citoscore zwaarder laten wegen

   24/04/16, 11:36 − bron: ANP


   © ANP.

   Om een einde te maken aan de ongelijkheid in het onderwijs wil minister Jet Bussemaker van Onderwijs een wetswijziging indienen over de waarde van de citotoest voor het schooladvies voor de middelbare school. 'Als de citoscore hoger is dan het oordeel van de leraar, laat ik de citoscore zwaarder wegen. De cito moet dan leidend zijn.'

   Ze zei dit zondag in het programma WNL Op Zondag. "Docenten moeten het niet laten gebeuren dat kinderen die een goede score halen met de toets met een te laag advies naar de middelbare school gaan", aldus Bussemaker.

   "Ik vind dat er nu iets moet gebeuren. Voor volgend jaar moet de wet al gewijzigd worden, ik zal daarover het gesprek met de Kamer aangaan'', aldus Bussemaker.

   Uit het jaarverslag van de Inspectie van Onderwijs blijkt dat niet alle leerlingen de kans krijgen om het onderwijs te volgen dat het beste bij hen past. Kinderen met lager opgeleide ouders krijgen soms een lager advies dan kinderen met hoger opgeleide ouders, terwijl ze hetzelfde hebben gepresteerd.

   Bussemaker maakte zondag ook bekend dat ze een wetsvoorstel heeft ingediend dat studenten met de juiste vooropleiding het recht moeten krijgen om toegelaten te worden op een mbo-leiding van hun keuze, mits zij de juiste vooropleiding hebben. Nu is dat nog niet wettelijk geregeld waardoor er onduidelijkheid over de toelating kan ontstaan of zelfs leerlingen kunnen worden geweigerd. Ze wil hiermee de overgangen tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs verbeteren omdat leerlingen nu nog te vaak stranden.


   Cookies op Trouw.nl
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #15
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.246
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

   Ongelijke kansen in onderwijs zijn direct gevolg van beleid

   Hanne Obbink − 27/04/16, 22:02


   © Sabine Joosten, HH.. Voordat ze naar de middelbare school vertrekken, vieren leerlingen van groep 8 hun laatste schooldag.

   Kinderen uit lagere maatschappelijke milieus krijgen op school niet de kansen die ze verdienen. Die kansenongelijkheid vloeit direct voort uit het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren.

   Dat het Nederlandse onderwijsstelsel ongelijkheid tussen kinderen van verschillende komaf in de hand werkt, is al heel lang bekend.


   Het bracht een schok teweeg, de boodschap die de onderwijsinspectie precies twee weken geleden bracht: het maakt voor de kansen van een kind op school nogal wat uit of z'n ouders hoog - of laagopleid zijn. Dubbeltjes worden nog steeds niet snel kwartjes en die kansenongelijkheid is de afgelopen tijd niet af -, maar toegenomen.

   Links en rechts, hoog en laag, iedereen in het onderwijs die ertoe doet, liet onmiddellijk weten: dit is niet goed, dit is zorgelijk, dit moet echt anders. Wat in al dat lawaai nauwelijks opgemerkt werd, was dat sommige insiders er stilletjes aan toevoegden: we hebben het zien aankomen. Wie het onderwijsbeleid van de afgelopen vijf à tien jaar in ogenschouw neemt, komt bijna vanzelf tot een nog scherpere conclusie: die toenemende kansenongelijkheid is een direct gevolg van dat beleid.

   Dat het Nederlandse onderwijsstelsel ongelijkheid tussen kinderen van verschillende komaf in de hand werkt, is al heel lang bekend. Dé grote oorzaak daarvan is dat kinderen hier al op hun twaalfde, aan het eind van de basisschool, verdeeld worden over vmbo, havo en vwo. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat dit nadelig is voor kinderen uit minder welgestelde gezinnen. Die hebben vaak meer tijd nodig om de achterstanden in te lopen die ze van huis uit meekrijgen, en als ze die tijd krijgen, komen ze uiteindelijk vaak inderdaad hoger uit. Het bewijs daarvoor is te vinden in al die landen waar die selectie op latere leeftijd plaatsvindt.

   Brugjaar

   De nadelige effecten van die vroege selectie werden verzacht - ook dat blijkt uit onderzoek - doordat het Nederlandse onderwijsstelsel her en der nog herkansingen bood. Veel scholen in het voortgezet onderwijs hadden brugklassen met meerdere niveaus: havo en vwo in één klas of vmbo-t en havo of zelfs vmbo-t tot en met vwo. Dat brugjaar gaf leerlingen extra tijd om te bewijzen wat ze konden en zo misschien op een hoger niveau uit te komen dan waar ze meteen na de basisschool zaten.

   Een minstens zo belangrijke herkansing was mogelijk na het vmbo-t: wie dat diploma op zak had, kon overstappen naar de vierde klas van de havo. Zo kon de gapende kloof tussen de twee wegen door het voortgezet onderwijs toch nog worden overbrugd. En na de havo kunnen leerlingen door naar het vwo, na het mbo naar het hbo en na het hbo naar de universiteit. 'Stapelen' heet dat in onderwijsjargon.

   Stapelroutes
   De politiek en ook de scholen hebben de afgelopen jaren weinig oog gehad voor het belang van deze stapelroutes. Het debat over onderwijs en het beleid dat daaruit voortvloeide werd tot een paar jaar geleden volledig overheerst door iets heel anders: de overtuiging dat het met de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs beroerd gesteld is.

   Het Nederlandse onderwijs zakte van net onder de top naar de subtop.


   Was daar reden toe? In internationale vergelijkingen, het zogeheten Pisa-onderzoek, daalden de scores van Nederlandse vijftienjarigen al een tijdje: van net onder de top zakte Nederland af naar de subtop. Het Nederlandse onderwijs slaagde er weliswaar goed in om de achterblijvers onder de leerlingen toch op een zeker niveau te brengen, maar de echte uitblinkers bleven duidelijk achter bij de bollebozen in het buitenland.

   Andere harde aanwijzingen dat het niveau daalde, waren er niet. Universiteiten en hogescholen klaagden wel over wat er mis was met de kennis van aankomend studenten en breed leefde de gedachte: vroeger was het beter. Maar onderzoek dat dit onderbouwde, was (en is) er eigenlijk niet.

   Paniek
   De paniek was er niet minder om. "Ik móet wat doen", riep toenmalig onderwijsminister Marja van Bijsterveldt, en zeker in de politiek was er niemand die dat bestreed. Ze scherpte de exameneisen aan (vooral voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde). Ze voerde een rekentoets in op havo en vwo. Ze legde basisscholen de doelstelling op om de gemiddelde score op de Cito-eindtoets te verhogen. Ze drong aan op meer aandacht voor de 'excellente' leerling. En ze stuurde de onderwijsinspectie op pad om scherper toezicht te houden op de kwaliteit van scholen, liefst uitgedrukt in harde cijfers.

   Zo kwam er een beweging op gang die de prestaties in het onderwijs uiteindelijk ten goede kan komen. Maar die beweging had ook andere gevolgen, met name voor het beleid van afzonderlijke scholen, vooral in het voortgezet onderwijs. Onder druk van een minister die betere prestaties eist en een inspectie die hen daarop afrekent, begonnen zij risico's te mijden.

   Twijfelgevallen
   Twijfelgevallen, leerlingen die net wel of net niet naar de havo kunnen, worden nu toch maar naar het vmbo gestuurd. En aan vmbo'ers die na hun diploma wilden doorleren op de havo worden extra eisen gesteld. Jammer voor de betrokken leerlingen, maar goed voor de school, want als zo'n twijfelgeval blijft zitten of later alsnog lager geplaatst moet worden, kost dat een school punten in de inspectiebeoordeling.

   Behalve met de druk van de inspectie hebben scholen ook te maken met de wensen van ouders. Niet met die van alle ouders evenveel, want hoogopgeleiden weten de school van hun kind makkelijker te vinden dan andere ouders. En die hoogopgeleiden willen hun kind graag zo hoog mogelijk geplaatst wordt, liefst zonder kinderen van een lager niveau in één klas. Dus als hun kind het vwo aankan, dan willen ze voor hem liever een vwo-brugklas dan een havo-vwo-klas. Want tja, de havist in zo'n brugklas trekt zich op aan de vwo'ers, weten ze uit onderzoek, maar de vwo'er wordt er niets wijzer van.

   Scholen spelen in op de wensen van deze ouders. Ze moeten wel, vinden ze, anders zoeken die een andere school en juist de betere leerling lopen ze niet graag mis. Trouwens, ze moesten hun excellente leerlingen toch extra koesteren?


   © ANP. Basisschoolleerlingen uit groep 8 van de Prinses Marijkeschool buigen zich over de Cito eindtoets.

   Vreemd genoeg is de opwinding over die dalende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs bijna volledig uit het publieke debat verdwenen.

   'Wegversmallingen'

   Zo zijn veel van de onderwijsweggetjes die uitgerekend kansarme kinderen een herkansing boden slecht begaanbaar geworden. In tien jaar tijd is het aantal brugklassers dat alleen met klasgenoten van precies hetzelfde niveau in de schoolbanken zit met vijftig procent gegroeid, bijvoorbeeld. Het aantal vmbo'ers dat overstapt naar de havo is in vijf jaar gedaald van negentien naar dertien procent.

   Soortgelijke 'wegversmallingen' doen zich in het hele onderwijsstelsel voor, tot aan de toelating tot hbo en universiteit. Vorige week kwam daar nog het nieuws over de gevolgen van het leenstelsel overheen. Nu studenten geen beurs meer krijgen, maar geld moeten lenen voor hun studie, lijken vooral jongeren met laagopgeleide ouders universiteit en hogeschool links te laten liggen.

   Vreemd genoeg is de opwinding over die dalende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs bijna volledig uit het publieke debat verdwenen. Of die kwaliteit intussen omhoog is gegaan of niet, dat staat niet vast. Maar niemand heeft het er nog over.

   Zwalken met de Citotoets

   Ook de Cito-eindtoets speelt een rol als het gaat om kansenongelijkheid tussen kinderen van hoog- en van laagopgeleide ouders. Scoort een kind uit een hoog milieu beter dan verwacht op die toets, dan past de basisschool vaak het advies voor het vervolgonderwijs aan, bij een kind met laagopgeleide ouders vaak niet. Ze worden een kansarm kind dus extra kansen onthouden. Het moet dus anders met die toets, vinden minister Bussemaker en velen met haar. Wéér anders.

   Marja van Bijsterveldt (minister tot 2012) geloofde heilig in toetsen en zeker ook in de Cito-eindtoets. Die moest zelfs verplicht worden voor alle scholen - andere eindtoetsen moesten verdwijnen. Maar ze was nog maar net weg als minister of de stemming in de politiek sloeg om. We lijden aan een 'doorgeslagen toetscultuur', heette het opeens. Laat het oordeel van de leraar weer zwaarder wegen in het schooladvies, vond de Tweede Kamer ook, want die leraar kent z'n leerlingen het best. Daarom werd besloten de eindtoets (al dan niet van het Cito) later in het schooljaar te houden: nádat het schooladvies is opgesteld.

   Nee, dat oordeel van de leraar is toch niet zaligmakend, stelt Bussemaker nu. Ze gaat basisscholen dringend vragen serieus rekening te houden met de resultaten van de eindtoets. Een nieuwe wijziging van de wet zal niet lang op zich laten wachten.


   Cookies op Trouw.nl
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  6. #16
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.246
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

   Opmerkelijke opmars

   Marokkaanse jongeren scoren op Cito-toets

   Door Jan-Willem Navis

   Updated Vandaag, 12:19

   Vandaag, 11:24 in BINNENLAND

   Den Haag - Marokkaanse jongeren zijn aan een opmerkelijke opmars bezig op de middelbare school. Het aantal jongeren dat in het derde jaar havo of vwo doet, is in een paar jaar tijd met liefst 20 procent gestegen.


   Ter illustratie.
   Ⓒ ANP XTRA

   Tot nu toe waren kinderen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd in het vmbo, maar dat verschil neemt af, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen integratiemonitor.

   Volgens Tanja Traag van het CBS is de stijging vooral te danken aan een recente wetswijziging, waardoor het schooladvies dat juffen en meesters in groep 8 van de basisschool opstellen, niet langer leidend is. Wanneer uit de Cito-toets blijkt dat de kinderen een hoger niveau aankunnen, kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld.

   Immigranten

   Waar twaalf jaar geleden nog één op de vijf leerlingen met een Marokkaanse achtergrond naar havo/vwo ging, is dat nu opgelopen tot één op de drie. Dit percentage nadert dat van kinderen met een Surinaamse achtergrond, maar is nog altijd lager dan van Nederlanders (iets minder dan 50 procent) en immigranten uit Westerse landen.

   De kinderen van vluchtelingen uit met name Iran en ook Irak en Afghanistan doen het nog beter in de klas: het percentage havo/vwo’ers in het derde leerjaar is voor Iraniërs zelfs iets hoger dan voor Nederlandse kinderen. Bijna zes op de tien Iraanse middelbare scholieren.


   https://www.telegraaf.nl/nieuws/2824...medium=organic
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #17
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.246
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

   Schooladvies

   Basisscholenkoepel: er is iets mis met ons onderwijsstelsel

   Foto ter illustratieBeeld ANP XTRA

   In het Nederlandse onderwijsstelsel is iets fundamenteel mis, zegt de koepel van basisscholen, de PO-Raad.

   ANP
   13 april 2021, 12:20

   Te veel kinderen krijgen een te laag advies voor de middelbare school, helemaal als hun ouders een lager inkomen hebben en “eenmaal doorverwezen naar het voortgezet onderwijs is de kans dat je blijft op het niveau waar je zit, het grootst”, zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad.

   De kinderen die vorig jaar in groep 8 van de basisschool zaten, hebben een lager advies voor de middelbare school gekregen dan de achtstegroepers in de jaren ervoor. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doordat hun eindtoets niet doorging vanwege de corona-uitbraak. Het advies kon daardoor niet naar boven worden bijgesteld.

   Zo’n 55 procent van de kinderen kreeg vorig jaar het advies vmbo-gt (gemengd-theoretische leerweg)/havo, havo, havo/vwo of vwo. Een jaar eerder was dit ruim 58 procent, en het jaar daarvoor ook. De resterende 45 procent kreeg een advies tot aan vmbo-gt, terwijl dit in de jaren ervoor ruim 41 procent was.

   Met de eindtoets kunnen basisschoolleerlingen het advies voor de middelbare school opkrikken: alleen als zij een score halen die op een hoger niveau dan het advies duidt, kan het advies worden aangepast. Die kans hebben leerlingen afgelopen jaar niet gehad omdat de eindtoets werd geschrapt.

   De daling is vooral te zien bij meisjes. Ook bij leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen is het advies gedaald. Hoe lager het inkomen van de ouders, hoe lager het gemiddelde advies van de kinderen, concludeert het CBS. In het schooljaar 2018-2019 kreeg bijna een kwart van alle kinderen een hoger schooladvies dankzij hun resultaat op de eindtoets.

   De PO-raad riep scholen begin dit jaar op bij twijfel juist te kiezen voor een hoger schooladvies. Ook minister Slob van onderwijs riep in december al op om kinderen het voordeel van de twijfel te kunnen. Het ministerie heeft 208 miljoen euro beschikbaar gesteld voor inhaalprogramma’s. Middelbare scholen moeten aan de inspectie laten zien hoe ze bepalen of een leerling op het juiste niveau zit.

   Ongelijke kansen


   Een hoger advies is geen garantie voor succes, benadrukt het CBS. De onderzoekers zien dat bijvoorbeeld terug aan de kinderen van wie het advies in 2016 werd verhoogd na de eindtoets. Drie jaar later zat een op de vijf op een lager niveau dan het uiteindelijke advies.

   Volgens de PO-Raad hebben niet alle kinderen dezelfde kansen. Bij dezelfde toetsresultaten is het schooladvies voor kinderen van lager opgeleide ouders een kwart lager dan het advies voor kinderen van ouders met een hoger opleidingsniveau. “De ene ouder weet nauwelijks wat een eindtoets is, terwijl de ander zijn kind naar toetstraining stuurt.” Daarom wil de koepel dat het nieuwe kabinet zorgt voor “een kansrijker onderwijsstelsel”.   https://www.trouw.nl/binnenland/basi...lsel~ba0f9812/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  8. #18
   Very Important Prikker SportFreak's Avatar
   Ingeschreven
   Apr 2002
   Leeftijd
   91
   Berichten
   98.367
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2757435

   Standaard Re: Onderwijssysteem Nederland benadeelt kinderen van allochtonen en arbeiders.

   Het zijn vuile racisten gewoon

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •