Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouwd
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/8 12 ... LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 75

  Onderwerp: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouwd

  1. #1
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.226
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouwd


   Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is


   Moslims wordt hun individualiteit afgenomen

   Kritiek op moslims kan ook racisme zijn. Zeker nu moslims als groep apart worden gezet, constateert Martijn de Koning.

   Door: Martijn De Koning 7 mei 2016, 02:00

   De bejegening van islam en moslims kan toch nooit racisme zijn? Kritisch meestal. Beledigend, vooruit. Discriminatie in het ergste geval. Maar racisme? Nee. Want islam en moslims zijn geen 'ras'. Islam is een levensovertuiging, een keuze, geen aangeboren eigenschap.

   Het is een vaak gehoorde, maar ook een misplaatste redenering. Het gaat bij racisme niet om wat een groep is, maar om hoe deze bejegend wordt. Het gaat om hoe een specifieke groep mensen tot een onacceptabele en inferieure Ander wordt gemaakt. Dat is zo door de geschiedenis heen gebeurd en het gebeurt in het hedendaagse beleid en debat. Vandaag de dag nauwelijks via een rassenleer, maar veel meer met een cultuurleer waarbij enerzijds een doembeeld van de islam wordt geschapen en anderzijds een ideaalbeeld van de eigen witte gemeenschap.

   Onlangs pleitten CDA-leider Sybrand Buma en Pieter Heerma in een nummer van CD Verkenningen, het wetenschappelijk blad van het CDA, voor 'gezonde vaderlandsliefde' met de 'joods-christelijke traditie' als basis. Ze koppelen hun pleidooi aan de komst van vluchtelingen, het IS-kalifaat en mogelijke IS-sympathisanten onder de vluchtelingen.

   De middenpartijen hebben geen weerwoord op Wilders: hun cultuurleer is in wezen hetzelfde, alleen de stijl is anders

   Of neem VVD-leider Halbe Zijlstra. In een interview met Trouw zegt hij dat tolerantie goed is, maar dat die te veel en te vaak leidt tot een verlies van 'onze eigen waarden'. Zijlstra stelt 'ons' voor als christelijk-seculier, bijvoorbeeld door de suggestie af te wijzen van schoolbesturen om Tweede Pinksterdag in te ruilen voor Eid al Fitr, het Suikerfeest. Volgens hem hoort dat niet bij 'onze' waarden. Dat is een heldere boodschap aan moslims. Hij neemt het, nogal paternalistisch, moslims niet kwalijk. Die kunnen niet anders dan redeneren vanuit hun eigen waardenpatroon volgens hem. Met andere woorden: hij heeft een beeld van de islam en hij gaat ervan uit dat moslims niet anders kunnen redeneren dan passend binnen dat beeld.

   Zowel Zijlstra's uitspraken als die van Buma staan inmiddels in een behoorlijke traditie. Al in de jaren tachtig werd in beleidskringen gesproken over het 'gevaar van migrantenculturen'. De islam wordt dan al genoemd, zij het nog niet prominent. Dat verandert in de jaren negentig als toenmalig VVD-leider Bolkestein spreekt over de vermeende onverenigbaarheid van islam en democratie. En het integratiebeleid heeft vanaf de jaren negentig en versneld na de aanslagen van 11 september 2001 en de verkiezingscampagne van Pim Fortuyn steeds meer nadruk gelegd op culturele aanpassing. Vrijwel altijd in relatie tot moslims.

   Racialisering van moslims ontkent al hun individualiteit: het doet er niet meer toe hoe men moslim is


   Demonstranten van Pegida voeren actie op het Willemsplein in Rotterdam. © ANP

   Vier stappen

   Als je alle uitspraken én het beleid ontleedt, zie je dat eigenlijk steeds dezelfde vier stappen worden gezet. Een groep die divers is in opleidingsniveau, in etnische herkomst en in politieke en religieuze overtuiging krijgt één label opgeplakt. Vervolgens wordt het gedrag van de mensen in deze groep verklaard op basis van een doembeeld van de islam, die per definitie intolerant, agressief en onverenigbaar met het ideaalbeeld van het liberale en/of joods-christelijke Westen zou zijn. Daar wordt dan een negatief waardeoordeel aangehangen: achterlijk, geitenneukers, niet horend bij 'ons'. Tot slot wordt voorgeschreven hoe er met deze groep moet worden omgegaan: aanpassen, uitzetten, de-islamiseren. Wanneer dit maar genoeg wordt herhaald, leidt het tot een a priori negatieve invulling van het label dat wordt opgeplakt en daarmee is de cirkel rond.

   Dát proces is het racialiseren van moslims. Bij racialisering worden buitenstaanders niet per se als 'ras' gezien, maar er wordt op dezelfde manier over ze gesproken: als een herkenbare groep die specifieke, onveranderlijke en natuurlijke eigenschappen wordt toegedicht en die als inferieur geldt.

   Historisch gezien is de indeling van de mensheid in 'rassen' nooit puur biologisch geweest, maar was die ook gebaseerd op ideeën over cultuur en religie, bijvoorbeeld in het geval van Joden en Ieren. Racialisering is steeds het proces, anti-zwart racisme, antisemitisme en islamofobie zijn de verschillende producten daarvan. Natuurlijk is de racialisering van zwarte mensen niet verdwenen en ook bij racialisering op basis van een cultuurleer spelen uiterlijk, herkenbaarheid en het lichaam van mensen een rol. Zo hebben vrouwen met een hoofddoek meer te maken met agressie en afkeer dan andere moslims. En ook sikhs worden het slachtoffer van islamofoob geweld: door de daders worden ze aangezien voor moslim. Racialisering is een manier waarop dominante groepen en politieke elites macht uitoefenen over minderheden. Racialisering van moslims ontkent al hun individualiteit: het doet er niet meer toe hoe men moslim is en hoe men voor de islam kiest: men wordt afgerekend op een definitie die wordt opgelegd.

   Door de islam een achterlijke cultuur te noemen, zei Fortuyn in feite: u bent inferieur

   Dehumanisering
   Gisteren was het alweer veertien jaar geleden dat Fortuyn werd vermoord. Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat zijn boek met de veelzeggende titel De islamisering van onze cultuur verscheen. Ter gelegenheid daarvan is het opnieuw uitgebracht. Fortuyn speelde een belangrijke rol in de racialisering van moslims. Het persoonlijke, in het bijzonder zijn homoseksualiteit, was politiek doordat hij zijn cultuurleer deels baseerde op het idee dat Nederlanders zich religieus geëmancipeerd hadden en daarom ook vrij waren hun seksualiteit te beleven. Maar het politieke was ook persoonlijk: de lijsttrekker die als eerste politiek leider openlijk homoseksueel was, de heftige reacties die hij kreeg en zijn soms felle, provocatieve en flamboyante stijl maakten van hem voor zijn aanhangers de verpersoonlijking van het ideaalbeeld van de echte Nederlander.

   Zijn vergaande stijl ging gepaard met een vergaande inhoudelijke boodschap: door de islam een achterlijke cultuur te noemen, zei hij in feite: het is oké om een belangrijk deel van het leven van Nederlandse burgers te kleineren. Het is een indirecte manier om te zeggen: u bent inferieur.

   Het ligt voor de hand vooral in Geert Wilders een geestverwant van Fortuyn te zien. Wilders ging nog verder door bijvoorbeeld de islam de grootste ziekte van de afgelopen eeuw te noemen en moslims daarmee te dehumaniseren.

   De paternalistische cultuurretoriek van het CDA, PvdA, D66 en VVD, racialiseert moslims eveneens


   Demonstranten van Pegida voeren actie op het Willemsplein in Rotterdam. © ANP

   Beiden hebben zich verweerd - en anderen hebben hen verdedigd - met de bewering dat zij onderscheid maken tussen cultuur en religie enerzijds en mensen anderzijds. Maar cultuur en religie bestaan zonder mensen nu eenmaal niet. Wilders noch Fortuyn zijn consistent in hun scheiding tussen cultuur en religie enerzijds en mensen anderzijds: Fortuyn had en Wilders heeft als een van de de-islamiseringstrategieën het weigeren van migranten uit 'moslimlanden'. Dat zijn dus mensen. Opnieuw zien we hier overigens dat ook niet-moslims slachtoffer kunnen worden van dit racisme: ze moeten maar net de pech hebben uit een 'moslimland' te komen.

   Met al hun onderlinge verschillen vallen Fortuyn en Wilders op door de confronterende racialiserende retoriek waarmee zij onder meer proberen de gevestigde orde op te schudden. Maar vergis je niet, de pacificerende en paternalistische cultuurretoriek waarmee CDA, PvdA, D66 en VVD proberen rust, stabiliteit en status quo in de politiek en samenleving te bewaren, racialiseert moslims eveneens. Hun integratiebeleid in de jaren negentig en vandaag de dag categoriseert nieuwkomers, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en hun nakomelingen als anders op basis van een mengeling van generaliserende ideeën over 'hun' cultuur, afkomst en herkomst.

   In het integratiebeleid worden allerlei extra eisen opgelegd aan een groep Nederlanders op basis van een generaliserend beeld over de cultuur van die groep en meestal betreft dat moslims. Ál deze partijen werken het proces van racialisering in de hand. Zo scheppen ze twee groepen burgers: Nederlanders die bij de waardengemeenschap horen en degenen die er (nog) niet bijhoren.

   Als je racistische uitspraken zoals die van Zijlstra, Buma en Nawijn benoemt, word je veroordeeld

   Doorgewoekerd
   Dit verklaart ook waarom middenpartijen vaak zo moeilijk een inhoudelijk weerwoord hebben op het extreme racistische gedachtegoed van de PVV en voorheen Fortuyn: hun cultuurleer is in wezen hetzelfde, alleen de stijl is anders.

   Tegenwoordig is het generaliserende idee dat 'de islam' in essentie anders is dan - of zelfs inferieur is aan - 'het Westen' bijna vanzelfsprekend. Deze vanzelfsprekendheid is een belangrijk kenmerk van de racialisering van moslims die nu zo ver is doorgewoekerd dat niet het racisme wordt afgestraft, maar het benoemen ervan. Afgelopen week werd het Zoetermeerse SP-raadslid Lennart Feijen in hoger beroep veroordeeld voor belediging van mede-raadslid Hilbrand Nawijn die hij 'racist' had genoemd. Nawijn had in een raadsvergadering gesteld geen islamitische scholen te willen, omdat ze niet zouden bijdragen aan de integratie van burgers, sterker nog, anti-integratief zouden zijn. Bij Pauw lichtte hij nog eens toe dat hij tot dat standpunt kwam 'op basis van de historie van Nederland, die gebaseerd is op de humanistische, joodse en christelijke traditie'.

   Zojuist gehoord dat het Gerechtshof mij in hoger beroep veroordeeld heeft voor het beledigen van Nawijn omdat ik hem een racist heb genoemd.

   — Lennart Feijen(@ LennartFeijen)

   Het gaat hier dus niet om wat scholen presteren, maar om het inperken van reguliere vrijheden van godsdienst en onderwijs voor moslims op basis van de tegenstelling tussen het ideaalbeeld van het humanistisch-joods-christelijke Nederland waar de islam niet bij zou horen. Nawijns pleidooi kan daarom wel degelijk als racistisch worden aangemerkt, maar de rechter vindt dat etiket juist beledigend voor Nawijn en zelfs strafwaardig. Dat laat zien dat er een schromelijk gebrek aan inzicht over racisme en racialisering bestaat.

   Het is een uitspraak die grote consequenties kan hebben: racistische uitspraken zoals die van Zijlstra, Buma en Nawijn moeten ongemoeid worden gelaten, want als je ze benoemt, word je veroordeeld. Intussen worden de burgerlijke rechten en vrijheden van moslims, zoals vrijheid van onderwijs en vrijwaring van discriminatie, verder aangetast. Zo bedreigt de racialisering van moslims uiteindelijk de bescherming en vrijheden van Nederlandse burgers.

   Martijn de Koning is antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Onlangs publiceerde hij: De ideologische strijd tegen de islam - Fortuyns gedachtegoed als scharnierpunt in de racialisering van moslims.


   http://www.volkskrant.nl/binnenland/...h-is~a4295756/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  2. #2
   Very Important Prikker SportFreak's Avatar
   Ingeschreven
   Apr 2002
   Leeftijd
   90
   Berichten
   98.242
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2757434

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   NSB praktijken worden gewoon getolereerd hier ...nu nog wachten op vervolging en dan is klaar is Kees

  3. #3
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.226
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   mei 2, 2016

   Racisme beschermt kapitalisme, zegt econoom Richard Wolff   Kan het kapitalisme wel zonder racisme? Econoom Richard Wolff ziet een historische band; rassen-ideeën worden al sinds de geboorte van het kapitalisme gebruikt om economische ondergeschiktheid goed te praten. Zoals het feit dat sommige “schokdempende” bevolkingsgroepen harder geraakt worden door economische crises dan andere.

   Radicale Denkers Over…

   In de serie artikels “Radicale Denkers Over…” wordt telkens een nieuwsbericht aangevuld met een niet al te lange uitspraak van een radicale denker (levend of niet) gerelateerd aan het nieuwsbericht. Met een ‘radicale denker’ wordt hier bedoeld: een progressieve (linkse) denker wiens standpunt of analyse controversieel is en/of gemarginaliseerd wordt in het huidige publieke debat. Disclaimer: De standpunten van de gekozen ‘radicale denker’ worden niet per definitie volledig gedeeld door mijzelf, maar verdienen volgens mij wel een plek in het publieke debat. Reacties zijn welkom (laat ze onderaan achter). Suggesties ook (stuur ze naar [email protected]).

   Allochtoon erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt

   “Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van allochtonen zo slecht als in Nederland. […] Sinds de crisis is de werkloosheid onder Marokkaanse Nederlanders het meest toegenomen van alle grote bevolkingsgroepen. 19,6 procent van de Marokkanen is werkloos, tegen 5,7 procent van de autochtonen. In september 2008, toen de crisis losbarstte, was de werkloosheid onder Marokkanen verbeterd tot 5,8 procent, tegen toen 2,8 procent onder autochtonen. Van de Antillianen is nu 19,3 procent werkloos, tegen 15,3 procent van de Turken en 13,9 procent van de Surinamers.   In de periode van crisis na 2008 blijkt vooral onder “niet-westerse allochtonen” de werkloosheid sterk te groeien. Bron: Jaarrapport Integratie 2014 (CBS) De hoge werkloosheid onder niet-westerse allochtonen – oftewel: mensen met ten minste één ouder van Marokkaanse, Surinaamse of andere niet-westerse afkomst – komt mede doordat zij vaker een flexibel contract hebben dan autochtonen, zegt sociologe Monique Kremer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). ‘De banengroei voor de crisis zat hem vooral in tijdelijke werk. Toen de economie instortte, vlogen bijvoorbeeld Marokkanen en Turken er als eerste uit. Dat viel erg tegen, omdat we dachten dat het met deze groepen veel beter ging op de arbeidsmarkt.‘”
   Bron: Volkskrant (21 maart 2015)

   Econoom Richard Wolff over kapitalisme, racisme en recessies


   (Marxistisch) Econoom Richard Wolff. Geboren in 1942. Doceert sinds 1967 economie aan verschillende universiteiten in de VS. Schreef meerdere boeken over economie, kapitalisme en crises. Is in afgelopen jaren (vooral na de 2008 crisis) onder een breed publiek in de VS bekend geworden via publieke lezingen, media optredens en zijn wekelijkse radioprogramma Economic Update.
   Kapitalisme gaf ras en racisme een nieuw doel. Als rechtvaardiging voor het feit dat haar economische baten ongelijk verdeeld werden.”

   Onderstaande tekst is een volledige vertaling van een engelstalig artikel van Richard Wolff (“How Capitalism and Racism Support Each Other”) verschenen op Truthout en [email protected] op 27 april 2016 (met instemming van Wolff voor vertaling en publicatie hier en met dank aan Kees Hudig van Globalinfo voor waardevolle correcties op de vertaling).

   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  4. #4
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.226
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   Hoe kapitalisme en racisme elkaar versterken

   De voorstanders van kapitalisme profiteren van het gebruik van een racisme waarvan de praktijk en gevolgen aan het kapitalisme zelf zouden moeten worden toegeschreven.

   “Racisme” wordt vaak getoond door statistieken over gevangenissen in de VS en politiepraktijken; door data over verschillen in werkgelegenheid, huisvesting, vermogen- en inkomensverdelingen, deelname aan het hoger onderwijs, filmprijzen en zo veel meer; en door de sterker wordende afkeer van immigratie. Tegelijkertijd wordt racisme zo vaak veroordeeld – tenminste in mainstream media, dominante politieke kringen en de meeste intellectuele en academische instellingen. De hardnekkigheid waarmee racisme blijft voortbestaan daar waar het kapitalistisch economisch systeem heerst, doet de vraag rijzen wat de relatie is tussen kapitalisme en racisme.

   Veel samenlevingen hebben een structuur en functioneren op een manier die één of meer delen van hun bevolking ondergeschikt maakt – in politieke, culturele, economische zin of een combinatie hiervan – en anderen bevoorrecht. Onder de opvolgende generaties die geboren worden in samenlevingen met zulke ongelijkheden zullen sommigen hun situatie bestrijden en proberen te veranderen. Met dwang kan geprobeerd worden de ondergeschiktheid in stand te houden, maar dit is duur, risicovol en vaak niet succesvol. Er werd voorkeur gegeven aan de methode om (a) een idee te ontwikkelen dat de ondergeschiktheid rechtvaardigt en (b) dit idee zo goed mogelijk te laten verankeren in zowel de ondergeschikten als bevoorrechten.

   Eén zo’n idee is “ras”, de notie dat groepen mensen op fundamentele wijze van elkaar te onderscheiden zijn aan de hand van reeksen inherente (vaak als “natuurlijk” beschouwde) eigenschappen. Dit idee van ras kan vervolgens gebruikt worden om de ondergeschiktheid van sommigen en de privileges van anderen te verklaren uit raciale verschillen. Het concept van ras bereikt op die manier een omkering: in plaats van een geproduceerd idee, een ex-post rechtvaardiging van structuren van sociale ondergeschiktheid, verandert ras in een reeds bestaande “realiteit” die de ondergeschiktheid veroorzaakt of mogelijk maakt.

   We weten hoe en waarom racisme ter ondersteuning van slavernij over de hele wereld fungeerde en in het bijzonder in de Verenigde Staten. Slavenhouders onderschreven en verspreidden ideeën die rechtvaardigden dat slaven ondergeschikt waren omdat ze een inferieur ras zouden zijn . Een racistische ideologie ondersteunde soms ook het feodalisme door heren en horigen in verschillende rassen in te delen. Sommige vroege kapitalistische systemen onderscheidden op vergelijkbare wijze werkgevers en werknemers in verschillende rassen.
   Een racistische ideologie ondersteunde soms ook het feodalisme door heren en horigen in verschillende rassen in te delen.”

   Racisme leeft niet in het minst voort omdat de voordelen voor het kapitalisme groter zijn dan de kosten.
   Toch is het kapitalisme een complexer geval omdat het vaak “individuele vrijheid” centraal stelde in de haar ondersteunende ideologieën. Tegenstanders van slavernij konden die ideologie gebruiken bij de strijd voor de afschaffing van de slavernij. Toch blijft de geschiedenis van het kapitalisme hardnekkig het idee van ras en racisme vertonen en het bewijs dat, onder andere, door Manning Marable in How Capitalism Underdeveloped Black America (1983) wordt aangevoerd, documenteert de ondergeschiktheid van Afrikaanse Amerikanen door het kapitalisme. Zouden racisme en kapitalisme elkaar wederzijds ondersteunen zoals in de bekende stelling van Malcolm X, “Je kan geen kapitalisme hebben zonder racisme”? Zouden we de zienswijze van Adolph Reed Jr. moeten volgen (in zijn artikel uit 2013 in New Labor Forum “Marx, Race and Neoliberalism”) die racisme ziet als een “historisch specifieke ideologie die ontstond, werd gevormd en evolueerde als een bestanddeel van” het kapitalisme?

   Antwoorden op deze vragen komen voort uit de patronen van ongelijkheid en instabiliteit van het kapitalisme. Kapitalisten konden nooit een einde maken aan de neiging van hun systeem om grote ongelijkheden te creëren (in de inkomen- en welvaartsverdeling), noch aan de instabiliteit ervan (in cycli van depressies en recessies). Deze beide eigenschappen van het kapitalisme hebben bijgedragen aan sociale onrechtvaardigheden en het ontstaan van oppositionele sociale bewegingen. Indien de zware lasten van steeds terugkerende conjunctuurcycli (periodieke werkloosheid en de uiteenlopendegevolgen hiervan) redelijk gelijk of willekeurig zouden zijn verdeeld in de samenlevingen waar het kapitalisme heerste – en iedereen bedreigde en angst aanjaagde – dan zouden die oppositionele bewegingen mogelijk de brede steun hebben kunnen vergaren die nodig zou zijn geweest om het kapitalisme tot een vroeg einde te brengen.

   Die lasten werden echter nooit gelijk of willekeurig verdeeld. Sommigen droegen deze lasten onevenredig veel en vaak, wat leidde tot sociale ondergeschiktheid. Anderen waren relatief bevoorrecht en gedeeltelijk of volledig gevrijwaard van deze lasten. Maar in de strijd om slavernij en feodalisme te verdringen, de pre-kapitalistische economische systemen die in samenlevingen heersten , hadden de voorstanders van het kapitalisme vaak beloofd dat dat zou verschillen van die systemen door vrijheid, gelijkheid en broederschap of solidariteit voor iedereen te garanderen. Wat het kapitalisme bereikte was in weerspraak met die belofte.

   De kosten van de instabiliteit van het kapitalisme raakten werknemers veel harder dan werkgevers, en bepaalde werknemers veel harder dan andere. Kapitalisme had dus altijd al te maken met een fundamenteel legitimeringsprobleem. Hoe kon het een rechtvaardiging geven voor de ongelijke verdeling van inkomens, welvaart en de lasten van haar systemische instabiliteit onder de bevolking wiens “vrijheid en gelijkheid” het kapitalisme juist zou hebben moeten waarborgen?
   Wat het kapitalisme bereikte kwam niet overeen met de belofte van vrijheid, gelijkheid en broederschap voor iedereen. […] Werkgevers, politici, academici en journalisten voedden het idee dat de oorzaak van de ongelijke verdeling lag bij raciale verschillen, niet bij het kapitalistisch systeem.

   Een van de belangrijke manieren om met dit probleem van legitimiteit om te gaan was een ideologie van ras (naast andere ideologieën rond concepten als “productiviteit” en “meritocratie”). Kapitalisme gaf ras en racisme een nieuw doel. Door mensen te verdelen, zowel conceptueel als in de praktijk, in intrinsiek verschillende subgroepen, konden de verdedigers van het kapitalisme een verklaring en een rechtvaardiging geven voor het feit dat haar economische baten (bijvoorbeeld, de status van werkgever in plaats van werknemer) en haar kosten (werkloosheid, armoede, et cetera) zo ongelijk verdeeld werden (zowel binnen landen als internationaal). Werkgevers, politici, academici en journalisten voedden het idee dat de oorzaak of schuld ten grondslag aan die ongelijke verdeling lag bij raciaal verschillende eigenschappen, niet bij het kapitalistisch systeem.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #5
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.226
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   Bepaalde bevolkingsgroepen – omgedoopt tot rassen – werden gezien als onderontwikkeld, onbekwaam, irrationeel of psychologisch ongekwalificeerd voor de productieve beproevingen van het kapitalisme. Zo’n veronderstelde minderwaardigheid werd als verklaring gegeven voor het feit dat mensen van sommige rassen zelden werkgevers waren en, onder werknemers, degenen waren die als laatste werden aangenomen en als eerste ontslagen, slecht betaald werden, in ghetto’s woonden, et cetera.


   Zulke rassen – vaak niet-blank – kregen in feite de rol van schokdempers binnen de conjunctuurcycli.”

   Zulke rassen – vaak niet-blanken – kregen in feite de rol van schokdempers binnen en voor de kapitalistische conjunctuurcycli. Dat zijn ze nog steeds: een rapport uit 2016 van de Universiteit van Illinois, dat gebruik maakt van raciale onderverdelingen, documenteert hoe gekleurde jongeren in de Verenigde Staten nog steeds te maken hebben met een hogere werkloosheid en een lagere werkgelegenheid als percentage van de populatie vergeleken met blanke jongeren.

   In de Verenigde Staten is het de meeste blanke werknemers bespaard gebleven constant te vrezen voor werkloosheid en de gevolgen hiervan en daar ook regelmatig onder te lijden . Een minderheid van blanke werknemers deelt het lot van een groot deel van de “schokdempende” rassen. Dat lot bestaat uit baanonzekerheid, terugkerende werkloosheid en de gevolgen hiervan: een verlies aan vaardigheden, werkcontacten en promoties; het wegzakken in hopeloosheid en wanhoop; het aanwenden van illegale manieren om opbrengsten te genereren; onevenredig vaak opgesloten worden door de politie; et cetera. Door zowel het lot van armoede als de rol van schokdemper van de conjunctuurcyclus toe te kennen aan bepaalde bevolkingsgroepen en door racisme te gebruiken om dit uit te leggen, “beheersen” kapitalistische samenlevingen de risico’s die ontstaan als gevolg van hun tendens tot grote ongelijkheid en instabiliteit.

   Sommige conservatieven en rechtse mensen legitimeren het kapitalisme ook nog door hun racisme te herformuleren. Volgens hen is “het probleem” dat het het kapitalisme niet is toegestaan haar helende magie – marktdiscipline – toe te passen op de minderwaardige groepen. Misplaatste sociale bescherming, minimumlonen, sociale vangnetten, bijstand et cetera hebben hen gevangen gehouden in een “cultuur van armoede” gedefinieerd als terugkerende werkloosheid, armoede, sociale isolatie, instabiliteit binnen de familie, opsluiting, et cetera. Door dit misplaatste en contraproductieve beleid te corrigeren (dat wil zeggen; af te schaffen) zou de disciplinering van het kapitalisme hen integreren in voorspoed en groei. Dat dit voor de meeste ongeschikte bevolkingsgroepen nog niet gebeurd is, wordt dan weer verklaard door hun raciale minderwaardigheid en/of de erfenis van de door progressieven opgelegde cultuur van armoede.
   Volgens sommige conservatieven is het probleem dat het kapitalisme niet is toegestaan haar helende magie – marktdiscipline – toe te passen op de minderwaardige groepen.”

   Progressieven en sociaaldemocraten die het concept van ras accepteren, hebben daarentegen vooral gepoogd het lijden van werklozen en armen te verlichten door middel van bijvoorbeeld onderwijs, de verzorgingsstaat en training. Dergelijk beleid was zelden algemeen of blijvend succesvol. Het kon het niet winnen van de reproductie van armoede en werkloosheid door het systeem en het onevenredig opzadelenhiermee van de schokdempende “rassen”. Zowel conservatieven als progressieven hebben een collectieve ontkenning opgelegd van het mechanisme van wederzijdse versterking van kapitalisme en racisme.


   Natuurlijk is het kapitalisme niet de enige oorzaak of bron van racisme, maar het negeren of minimaliseren van haar rol laat racisme alleen maar voortduren. Door sommige leden van de samenleving de rol van schokdemper van herhaaldelijke conjunctuurcycli toe te kennen, creëert het kapitalistisch systeem erfenissen van trauma’s en ongelijkheid die zich kunnen ophopen als disfunctionele eigenschappen onder haar slachtoffers. Er is geen noodzaak of aanleiding om die eigenschappen als gegeven te beschouwen, noch om ze te bevorderen tot raciale eigenschappen. De oplossing is eerder om die erfenissen te beschouwen als deel van de onacceptabele consequenties en kosten van de verscheurende ongelijkheid en instabiliteit van het kapitalisme.

   Een kapitalisme dat zichzelf in stand houdt door middel van racisme loopt grote kosten op om zichzelf te beschermen: door de schokdempende “rassen” met politie en opsluiting in bedwang te houden of hen te voorzien van sociale vangnetten of een combinatie van beide. Wanneer kapitalisten arbeiders via de belasting opzadelen met een deel of de gehele kosten, ontstaan nog meer sociale spanningen. Arbeiders wordt dan wijsgemaakt dat hun belastingbetalingen dienen ter compensatie van de “gebreken” die worden toegeschreven aan de schokdempende “rassen” in plaats van aan de structurele irrationaliteiten van het kapitalisme. Raciale conflicten voorkomen of verscheuren in dat geval de politieke eenheid van de arbeidersklasse. Racisme blijft voortbestaan niet in het minste omdat de voordelen voor het kapitalisme de kosten overstijgen, of in ieder geval die kosten die kapitalisten zelf moeten dragen.
   Arbeiders worden opgezadeld met de kosten van racisme, wat nog meer sociale spanningen veroorzaakt en politieke eenheid van de arbeidersklasse verscheurt.”

   Wanneer het kapitalisme en haar ideologische voorstanders racisme afwijzen, negeren ze zorgvuldig kapitalisme als een kernoorzaak van het probleem. Ze wijzen in plaats daarvan op de intolerantie van “sommige mensen die het compassie voor de minder bedeelden ontberen”. Daarmee verdelen ze in feite de arbeidersklasse nog verder, in een ras dat niet wil of kan werken (en daarom werkloos en arm is) en een ander ras die geen compassie heeft. Zowel kapitalisten als haar voorstanders slaan zichzelf op de schouders vanwege hun superieure moraal.

   Daarmee is de cirkel rond voor het kapitalisme. Haar voorstanders profiteren van het gebruik van een racisme waarbij alleen anderen schuldig zijn aan de praktijken de gevolgen ervan, maar nooit het kapitalisme zelf.”

   – Richard Wolff (econoom), 2016*

   https://economielinks.wordpress.com/...enkers-over-5/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  6. #6
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.226
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Abudhar Bekijk Berichten
   Dus nu zijn we schokdempers? Het heel kapitalistische systeem is afhankelijk van de niet zo witte tot donkere mens?
   Wat een verantwoordelijkheid krijgen we weer in onze schoot geworpen!
   Ik ben het met hem eens. Heb dat zelf wel eens eerder geponeerd.

   Al die bezuinigingen, opdoeken van de verzorgingsstaat, privatisering van allerlei staatsonderdelen en voorzieningen krijg je niet zo snel voor elkaar zonder opstand van de massa. Daarvoor moet je ervoor zorgen dat de massa het met je eens is.

   Afleidingsmanoevre is een pispaal zoeken. Joden speelden vaak die pispaal vroeger. Nu hebben ze de joden ingeruild voor Moslims / Marokkanen.

   In de loop der jaren zie ik een steeds terugkerende handelswijze als men een bepaalde wet wil veranderen. Bijvoorbeeld als ze iets van plan zijn met de bezuinigingen van bijvoorbeeld de WAO, Kinderbijslag etc... dan wordt dat door de politiek en media eerst ingeleid dat Marokkanen of Turken daarmee frauderen of misbruik van maken.

   Reakties zijn dan dat kan dan niet en moet streng aangepakt worden. Het volk is het daar dan volledig mee eens en voordat je het weet is de wet verandert en strenger gemaakt.

   Ander voorbeeld is het inleveren van de privacy van het volk. Maak ze bang voor terrorisme en criminaliteit of speel in op bepaalde incidenten en de invoering van één of ander wet die de vrijheid van de burgers inperkt en/of privacy schendt is makkelijker om in te voeren.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #7
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.226
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   Welke politieke partijen hebben de wet verandert die het mogelijk maakte dat er gastarbeiders geworven konden worden?

   Waarom? (= wat zijn de voordelen ervan?)
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  8. #8
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.012
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745198

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   mei 2, 2016

   Racisme beschermt kapitalisme, zegt econoom Richard Wolff

   Kan het kapitalisme wel zonder racisme? Econoom Richard Wolff ziet een historische band; rassen-ideeën worden al sinds de geboorte van het kapitalisme gebruikt om economische ondergeschiktheid goed te praten. Zoals het feit dat sommige “schokdempende” bevolkingsgroepen harder geraakt worden door economische crises dan andere.
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Mark Bekijk Berichten

   (...)

   de boze blanke man heeft al zijn wealth te danken aan de arme negertjes wiens schatten hij gestolen heeft

   goede typering van een moderne economie opgebouwd na de tweede wereld oorlog en na de dekolonisatie

   whateverrrrrr
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Mark Bekijk Berichten

   nog over 3000 jaar na de kolonisatie zullen afrikanen excuses hebben waarom de kolonies hun armoede hebben veroorzaakt

   face it: het wordt nooit wat in die landen omdat ze simpelweg niets op kunnen bouwen

   zet 5 miljoen duitsers nu in een afrikaans land en stuur de huidige bevolking weg en binnen 40 jaar zijn ze welvarend.
   Europese kapitalistische economieën zijn in een tijd van 5 eeuwen opgebouwd. Zolang heeft dat geduurd. Dat is niet vreemd.

   Omdat kennis nu voorhanden is, kan het nu veel sneller.
   Maar het is volkomen het tegenovergestelde van verwonderlijk dat het afrikaanse landen niet in 5 decennia lukt.

   Zolang kolonialisme voortduurt lukt het nooit.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  9. #9
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.226
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Abudhar Bekijk Berichten
   Dus nu zijn we schokdempers? Het hele kapitalistische systeem is afhankelijk van de niet zo witte tot donkere mens?
   Wat een verantwoordelijkheid krijgen we weer in onze schoot geworpen!
   Het gaat verder dan alleen de klappen opvangen van de economie. Daarnaast dienen wij ook als middel om de westerse cultuur en identiteit te herwaarderen richting een monoculturele neoliberale maatschappij inrichting.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  10. #10
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.226
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is: moslims worden door beleid als inferieur beschouw

   ‘Als je het hebt over geloof, begin je met respecteren’

   Bas de Gaay Fortman In een fors boek uit de oud-politicus zijn zorgen over de verabsolutering van cultuur en nationaal belang.

   Mark Kranenburg 13 mei 2016


   Bas de Gaay Fortman: ‘Al zetten we bij de grenzen van de Europese Unie om de tien meter iemand met een geweer, die mensen zullen blijven komen’ Foto Bram Petraeus

   Het boek begint met een verantwoording. ‘Aan Willemijn.’ Ondertekend door ‘Je grootvader.’ Willemijn is de 21-jarige kleindochter van Bas de Gaay Fortman (78), oud-politicus, hoogleraar, en ‘zoon van’. Voor haar en haar generatie van millennials is Moreel erfgoed bestemd. Een essay noemt De Gaay Fortman het liever. Met een waarschuwing aan de generatie die ‘opgroeit in overvloed’, maar geconfronteerd wordt met ‘forse tegenwind.’ Zij moeten niet geloven in de valse verhalen die op dit moment ‘met alle kracht de wereld in worden geslingerd.’

   Het gaat om het valse verhaal van het éigen volk en het valse verhaal van de wáre godsdienst. ‘Contraverhalen die elk een hele massa medemensen ideologisch duiden en tot vijand verklaren.’ Wat in de valse strijd op het spel staat , schrijft de Gaay Fortman is ‘ons door de eeuwen heen verworven moreel erfgoed.’

   We moeten wel de realiteit erkennen dat de wereld aan het veranderen is
   Dat moeten Willemijn en haar leeftijdgenoten dus weten. In Moreel erfgoed, met als ondertitel ‘Koers houden in een tijd van ontwrichting’, richt De Gaay Fortman zich in eerste instantie tot zijn kleinkinderen, en niet tot zijn kinderen. „Bewust”, zegt hij. Zelf had hij als kind ook veel contact met zijn grootvader. „Voor mij waren die gesprekken heel vormend. Daardoor merkte ik wat een oudere generatie kon betekenen voor de overdracht aan de jongere generatie. Des te gemakkelijker is het als je een generatie overslaat. Grootouders voeden niet op. Overdracht en opvoeding gaat niet zo makkelijk samen. Voor kennisoverdracht is de band tussen ouders en kinderen prima. Maar voor de overdracht van de publieke moraal, de grondslagen voor maatschappelijk samenleven hebben ouderen eigen kansen.”

   Of hij niet nog eens een boek moest schrijven, vroeg uitgever Mai Spijkers Bas de Gaay Fortman enige tijd geleden. Met zijn naam. Memoires of iets dergelijks. Een ‘paperbackje.’ Het werd een bijna 400 pagina’s tellend boek. Een boek waarin Bas de Gaay Fortman terugblikt op zijn werkzame en persoonlijke leven, maar dan vooral als instrument om zijn boodschap te verkondigen. Dat het allemaal wel eens heel erg mis kan gaan en dat in moreel erfgoed bescherming ligt.

   Er klinkt een grote zorg door in uw boek.

   „Dat klopt. Ik heb getracht het tijdsbeeld te schetsen. Het beeld toen en nu. Ik beschrijf hoe in de Tweede Wereldoorlog de leden van de Hoge Raad op last van de bezetter de ariërverklaring tekenden, behalve de joodse voorzitter die dat niet kon. Die moest een ander formulier tekenen. Het is vreselijk wat er toen is gebeurd. De bewaker van de rechtstaat die collectief zijn eigen joodse president in de steek laat. En wat zien we nu? We worden geconfronteerd met onverdraagzaamheid en het verabsoluteren van het eigen Nederlandse nationaal belang.”

   En een gebrek aan moreel leiderschap?

   „Er is niet zoveel moreel leiderschap in dit land, maar er is ook niet zoveel vatbaarheid meer voor. Het werd overgedragen binnen de zuilen. Daaraan zijn we ontworsteld en nu zijn er vacua ontstaan.”

   U waarschuwt voor een druppelsgewijze ontwikkeling die een totaal verkeerde kant op gaat.

   „Ja, er is met de PVV een beweging opgekomen die zich richt op het verabsoluteren van het nationaal belang. Die trekt veel mensen. Maar de heersende idee is niet dat we pal dienen te staan voor ons moreel erfgoed en ons moeten keren tegen de belagers ervan. Nee, we gaan een beetje meepraten, niet alleen met de zorgen maar ook met versimpelde protestpolitiek. Er is een grote verlegenheid met de bestrijding van populisme, en negatief simplisme.”

   In uw boek noemt u het uitblijven van publieke manifestaties bij het door de PVV gedoogde eerste kabinet Rutte verontrustend.

   „Ja, inclusief mijzelf. Ik stond ook niet bij Huis ten Bosch aan het hek toen dat kabinet in 2010 werd beëdigd. Sindsdien loop ik wel rond met het speldje ALLEN van de beweging ‘Eén land, één samenleving’ die tegen discriminatie strijdt.”

   U bent pas achteraf geschrokken?
   „Het heeft ook mij verrast, maar het was natuurlijk al langer aan de gang. Die één- land-beweging is in 2006 met een manifest van start gegaan. Dat was het jaar dat Wilders met negen man de Tweede Kamer in kwam. We wisten dat die stroming aan invloed won.”


   Bas de Gaay Fortman: Moreel erfgoed. Prometheus, 400 blz. € 39,95

   Waarom noemt u in uw boek Wilders heel vaak, maar Fortuyn nauwelijks?
   „Fortuyn was heel gauw voorbij omdat hij werd vermoord. Daar zal het mee te maken hebben. Maar wat Fortuyn over de islam zei was niet minder discriminerend dan wat Wilders zegt. Alleen bij Fortuyn was het, om het Engelse woord maar te gebruiken, veel meer sophisticated. Minder plat. Wilders is rauw, venijnig, hij scheldt.”

   U signaleert dat het PVV-geluid steeds meer als gewoon wordt ervaren.
   „Ik las in het blad Christen Democratische Verkenningen een artikel van CDA-leider Buma en Kamerlid Heerma. Hierin keerden zij zich tegen het cultuurrelativisme. Volgens hen wortelt de Nederlandse cultuur in de joods-christelijke traditie, wat dat dan ook moge zijn. Zo’n houding mondt heel gemakkelijk uit in cultuurabsolutisme. Ik zie dat vandaag de dag als een groter gevaar dan cultuurrelativisme. Op de radio heb ik het CDA al eens PVV-light horen noemen. Ik kan dat wel volgen. Ze hebben het over Leitkultur. Hoe kom je op het idee dat woord te gebruiken?”

   De Amerikaan Samuel Huntington kreeg eind 20ste eeuw veel kritiek vanwege zijn boek ‘Botsende beschavingen’. Misschien had hij toch gelijk.
   „De bedreiging zit in het cultuurabsolutisme. En die is wellicht nu het grootst bij de islam. Maar de hele islam vereenzelvigen met terreur kan niet. Als je het hebt over geloof, begin je met respecteren. Elke godsdienst staat voor kwesties van interpretatie. Het vereenzelvigen van alle moslims met een totaal verziekte interpretatie van hun geloof is op zijn minst ontzettend dom. Het is, alweer, simplisme.”

   Ondertussen bepaalt het wel het politieke debat.
   „Men stookt elkaar op. Ik ken de politiek en de wetenschap. In het Engels kun je het zo zeggen: ‘Politics is statement above argument, the academy is argument above statement.’ Daar doe je niks aan. Politiek moet stellen, overtuigen. De focus is niet de waarheid boven water te halen. Politiek vraagt haast om simplificeren, maar dat is wat anders dan liegen. Het moet wel integer gebeuren. Media zouden veel alerter moeten zijn. Wat betekent het bijvoorbeeld wanneer een politicus zegt dat hij alle grenzen voor moslims wil sluiten? Mensen onderzoeken op hun geloof mag al niet sinds de Unie van Utrecht uit 1579.”

   Wat wordt de grootste uitdaging voor de politiek?
   „Absoluut bovenaan staan de gevolgen van de geografische ongelijkheid, niet alleen in inkomen maar ook in mobiliteit. Een derde van de wereld beweegt zich vrij, leeft transnationaal, doet zaken, maakt bedragen over en incasseert bedragen. Twee derde van de wereld is hiervan uitgesloten. Mensen die geen enkel uitzicht hebben op een minimuminkomen en veiligheid, zullen in beweging komen. En al zetten we bij de grenzen van de Europese Unie om de tien meter iemand met een geweer, die mensen zullen blijven komen.”

   Is er een grote volksverhuizing aan de hand?
   „Nee. Het gaat om flexibele migratie. Die mensen komen niet om hun botten of as hier achter te laten. Ze blijven in contact met thuis, sturen geld, willen hier iets leren. Ze leven transnationaal. Zoals wij dat ook al doen. We zijn niet meer tevreden met een koude winter, dan gaan we op zoek naar de warmte en op reis.”

   Hoe vertelt u dat aan mensen die bang zijn hun baan te verliezen aan een goedkoper iemand of hun buurt van samenstelling zien veranderen?
   „Dat is een groot probleem. Daarom moet je dicht bij die mensen blijven. Ik vind iemand als burgemeester Aboutaleb van Rotterdam hierin een rolmodel. Hij benoemt die zorgen. Maar je moet ook afstappen van de illusie dat we ons kunnen beschermen tegen people on the move. Het is nog maar honderd jaar geleden dat de mensen uit Nijkerk niet verder kwamen dan Ermelo. Ik geef toe, er is niet zomaar een oplossing. Maar we moeten wel de realiteit erkennen dat de wereld aan het veranderen is.”

   Dat is inderdaad nog geen oplossing.
   „Mijn boek is geen receptenboek. Maar het brengt wel vele pareltjes van ons moreel erfgoed in beeld. Ik beschouw dit boek ook als bewerktuiging voor ‘overdragers’ en hoop dat mijn gedachten via de boekhandel bij de mensen komen. Het is niet voor eventjes, het zal tijd nodig hebben.”

   .................................................. .........................................
   Bas de Gaay Fortman

   Hij werd geboren in 1937 als zoon van ARP-politicus W.F. de Gaay Fortman. Studeerde rechten.

   Stapte in 1970
   van de ARP over naar de PPR, waar hij een van de voormanen werd. Van 1971 tot 1977 zat hij in de Tweede Kamer, daarna in de Senaat.

   Was lange tijd hoogleraar, onder meer in Afrika en aan het Institute for Social Studies.
   .................................................. ............................................


   ‘Als je het hebt over geloof, begin je met respecteren’ - NRC
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •