Democratie is zeer gebrekkig ! - Pagina 27
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 27/28 EersteEerste ... 17262728 LaatsteLaatste
  Resultaten 261 tot 270 van de 271

  Onderwerp: Democratie is zeer gebrekkig !

  1. #261
   Nog geen adequate titel! Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Berichten
   27.743
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614780

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Oiseau: Een filosofisch vraag : Is de democratie als politiekmodel heilig? ( heilig in de zin de beste en onvervangbaar?). Graag een diep filosofisch antwoord als het kan?

   AI-taalmodel:

   Het idee dat democratie heilig is, in de zin van onaantastbaar en onveranderlijk, is op zichzelf al een politiek-filosofische vraag. Vanuit een filosofisch perspectief kunnen we zeggen dat democratie, zoals elk politiek model, een menselijke constructie is die gevoelig is voor de krachten van de tijd en de plaats waarin het wordt beoefend.

   Filosofen hebben in de loop der eeuwen verschillende kritieken geuit op de democratie, waarbij sommigen haar als onvoldoende beschouwen om een rechtvaardige samenleving te garanderen. Aristoteles bijvoorbeeld was sceptisch over de democratie omdat hij dacht dat de massa niet in staat was om het algemeen belang te dienen en vaak werd beïnvloed door demagogen en populisten.

   Sommige moderne filosofen hebben ook kritiek geuit op de democratie, waarbij ze zich richten op de beperkingen en uitdagingen ervan. Zo kunnen bijvoorbeeld de belangen van minderheden worden verwaarloosd in een democratisch systeem dat is gericht op het bevredigen van de meerderheid, en kan het gevaar bestaan dat kiezers worden beïnvloed door propaganda en nepnieuws.

   Aan de andere kant kan democratie ook worden gezien als een waardevol en belangrijk politiek model, omdat het de mogelijkheid biedt om de mening van het volk te vertegenwoordigen en een zekere mate van vrijheid en gelijkheid te garanderen. Het biedt een vreedzame manier om conflicten en meningsverschillen op te lossen, en stelt burgers in staat om een actieve rol te spelen in de richting van hun eigen samenleving.

   Uiteindelijk hangt de waarde van democratie af van hoe het in de praktijk wordt gebracht. Het is belangrijk om te erkennen dat democratie geen perfect systeem is en dat het kan worden verbeterd en verfijnd door middel van politieke en sociale innovatie. Er is ruimte voor kritiek en reflectie, maar tegelijkertijd is het belangrijk om de inherente waarden van democratie, zoals vrijheid en gelijkheid, te behouden en te verdedigen.
   Sometimes God’s blessings are not in what He gives, but in what He takes away.

  2. #262
   Nog geen adequate titel! Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Berichten
   27.743
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614780

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Oiseau: "Sommige moderne filosofen hebben ook kritiek geuit op de democratie, waarbij ze zich richten op de beperkingen en uitdagingen ervan. Zo kunnen bijvoorbeeld de belangen van minderheden worden verwaarloosd in een democratisch systeem dat is gericht op het bevredigen van de meerderheid, en kan het gevaar bestaan dat kiezers worden beïnvloed door propaganda en nepnieuws." Kun je wat voorbeelden geven?

   AI-taalmodel:
   Ja, zeker! Hier zijn enkele voorbeelden van moderne filosofen die kritiek hebben geuit op de democratie:

   1-Sheldon Wolin: Wolin betoogt in zijn boek "Democracy, Inc." dat democratie is veranderd in een geïnstitutionaliseerde vorm van oligarchie, waarbij macht geconcentreerd is in de handen van een kleine elite. Hij betoogt dat de belangen van minderheden worden verwaarloosd in deze vorm van democratie.

   2-Chantal Mouffe: Mouffe's werk "The Democratic Paradox" benadrukt de beperkingen van liberale democratie. Ze betoogt dat de nadruk op individuele vrijheid en gelijkheid ertoe kan leiden dat de belangen van minderheden worden verwaarloosd.

   3-Jürgen Habermas: Habermas betoogt in zijn werk "Between Facts and Norms" dat democratie niet alleen gebaseerd moet zijn op formele procedures, maar ook op de deliberatieve kwaliteit van het publieke debat. Hij betoogt dat als het publieke debat wordt gedomineerd door propaganda en nepnieuws, de democratie in gevaar kan komen.

   4-Amartya Sen: Sen's werk "Democracy as a Universal Value" benadrukt de noodzaak van een democratische samenleving die rekening houdt met de belangen van minderheden en die sociale en economische ongelijkheid bestrijdt. Hij benadrukt dat democratie niet alleen gaat om politieke rechten, maar ook om economische, sociale en culturele rechten.

   Deze filosofen laten zien dat de democratie als politiek model niet perfect is en dat er beperkingen en uitdagingen zijn. Het is belangrijk om deze kritieken serieus te nemen en te werken aan verbetering van de democratie, zodat deze beter kan voldoen aan de behoeften en belangen van alle burgers.
   Sometimes God’s blessings are not in what He gives, but in what He takes away.

  3. #263
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   24.606
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011804

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oiseau Bekijk Berichten
   Oiseau: "Sommige moderne filosofen hebben ook kritiek geuit op de democratie, waarbij ze zich richten op de beperkingen en uitdagingen ervan. Zo kunnen bijvoorbeeld de belangen van minderheden worden verwaarloosd in een democratisch systeem dat is gericht op het bevredigen van de meerderheid, en kan het gevaar bestaan dat kiezers worden beïnvloed door propaganda en nepnieuws." Kun je wat voorbeelden geven?

   AI-taalmodel:
   Ja, zeker! Hier zijn enkele voorbeelden van moderne filosofen die kritiek hebben geuit op de democratie:

   1-Sheldon Wolin: Wolin betoogt in zijn boek "Democracy, Inc." dat democratie is veranderd in een geïnstitutionaliseerde vorm van oligarchie, waarbij macht geconcentreerd is in de handen van een kleine elite. Hij betoogt dat de belangen van minderheden worden verwaarloosd in deze vorm van democratie.

   2-Chantal Mouffe: Mouffe's werk "The Democratic Paradox" benadrukt de beperkingen van liberale democratie. Ze betoogt dat de nadruk op individuele vrijheid en gelijkheid ertoe kan leiden dat de belangen van minderheden worden verwaarloosd.

   3-Jürgen Habermas: Habermas betoogt in zijn werk "Between Facts and Norms" dat democratie niet alleen gebaseerd moet zijn op formele procedures, maar ook op de deliberatieve kwaliteit van het publieke debat. Hij betoogt dat als het publieke debat wordt gedomineerd door propaganda en nepnieuws, de democratie in gevaar kan komen.

   4-Amartya Sen: Sen's werk "Democracy as a Universal Value" benadrukt de noodzaak van een democratische samenleving die rekening houdt met de belangen van minderheden en die sociale en economische ongelijkheid bestrijdt. Hij benadrukt dat democratie niet alleen gaat om politieke rechten, maar ook om economische, sociale en culturele rechten.

   Deze filosofen laten zien dat de democratie als politiek model niet perfect is en dat er beperkingen en uitdagingen zijn. Het is belangrijk om deze kritieken serieus te nemen en te werken aan verbetering van de democratie, zodat deze beter kan voldoen aan de behoeften en belangen van alle burgers.

   Dit is wat ik vroeger op school geleerd heb over hoe de Nederlandse democratische rechtstaat om moet gaan met de positie van minderheden:

   ...
   Problematisch is ook het karakter van democratische besluiten en de positie van minderheden daartegenover. De democratische gedachte, zoals deze in de 19-de en de 20-ste eeuw verwezenlijkt is, houdt in dat volksvertegenwoordigers in hun kwaliteit van wetgever besluiten. De wet geeft aldus uitdrukking aan het democratisch besluit. Maar kan men nu zeggen, dat de wet per definitie een juist besluit is, omdat het een democratisch besluit is? Neemt men dat aan, dan is er geen enkele rem op democratische besluiten, hoe drukkend en willekeurig ze ook mogen uitvallen.

   Daarbij komt, dat een besluit van de volksvertegenwoordiging in de praktijk vrijwel nimmer bij eenstemmigheid zal worden genomen. Er bestaan altijd wel afwijkende/divergerende opvattingen. Men zal dus genoegen moeten nemen met een meerderheidsbesluit. Maar in hoeverre moet men rekening houden met minderheidsstandpunten? En wat is eigenlijk het karakter van een minderheidsstandpunt wanneer eenmaal een meerderheidsbesluit tot stand is gekomen? Wanneer het democratische besluit per definitie een juist besluit is, moet dan niet worden geconcludeerd dat kennelijk de minderheid zich vergist heeft? Maar betekent dat dan niet, dat de minderheid zich heeft vergist omdat de minderheid er niet in slaagde meerderheid te worden? Immers alsdan zou haar standpunt juist zijn gebleken.

   Ongebreidelde democratie houdt kennelijk mogelijkheden in van ongeremde besluitvorming, waarbij fundamentele menselijke waarden en rechtsstatelijke waarborgen (legaliteitsbeginsel, grondrechten, machtenscheiding) en zelfs de democratie zelf aangetast kunnen worden.

   De democratische rechtsstaat identificeert zich niet met een bepaalde ideologie, gaat principieel uit van een niet-absoluut, slechts relatief waarheidsbegrip. Waarheid is niet datgene wat feilbare mensen als waarheid menen te onderkennen. Rationele discussie is een middel om tot gedeelde waarheid en tot betere besluitvorming te komen. Democratische besluiten zijn juist in zoverre, dat de desbetreffende meerderheid van mening is dat ze het meest juist zijn. Die juistheid is echter ene voorlopige; de meningen kunnen zich wijzigen en de meerderheid kan omslaan. Besluiten zijn dan ook weliswaar bindend en onherroepelijk, maar tegelijkertijd toch open naar de toekomst; ze stellen hier en nu iets vast, maar laten de mogelijkheid open dat in de toekomst anders zal worden besloten.

   Omdat de juistheid van de besluiten aldus slechts betrekkelijk is, moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met minderheidsstandpunten. Immers ook minderheden dragen bij tot de oordeelsvorming en minderheden kunnen uitgroeien tot meerderheden.

   ...

   Bron: Beginselen van de democratische rechtsstaat, inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Prof.mr. M.C.Burkens, mr. H.R.B.M Kummeling en Prof. mr. B.P. Vermeulen, 3de druk 1994. Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht NISER.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes

  4. #264
   Nog geen adequate titel! Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Berichten
   27.743
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614780

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oiseau Bekijk Berichten
   De klagers hebben massaal weer emotioneel gestemd dromend van een dikke aardappel en "wanneer de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer bedelen, nadert het einde der dagen" zegt men.

   De klagers en schreeuwers hebben goed geboerd maar de democratie wegens de schreeuwers gaat uiteindelijk stikken in eigen slijm..
   Ik vroeg AI-taalmodel om een gedicht van mijn reactie te maken;

   AI-taalmodel:

   Hun geklaag en geschreeuw,
   verblindt hun blik op de aardappel.
   De democratie lijdt, zo treurig,
   in hun verstikkende gekrakeel.

   Hun stemmen dringen door,
   maar hun woorden blijven leeg.
   Ze weten niet wat er werkelijk toe doet,
   en geven zich over aan hun eigen bedrieg.

   Ze bloeien en ze schreeuwen,
   hun succes schijnbaar zoet.
   Maar hun woorden verbleken,
   en hun daden zijn niet goed

   Uiteindelijk zullen ze stikken,
   in hun eigen slijm van haat.
   Terwijl de rest van ons blijft kijken,
   hoe de democratie langzaam vergaat.

   ----------
   Sometimes God’s blessings are not in what He gives, but in what He takes away.

  5. #265
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   24.606
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011804

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Laat de chatbot een verhaal schrijven met als rode draad dat de nieuwe jonge generatie een coup gaat plegen en een milieudictatuur gaan vestigen. Al dat democratisch gedoe, poldermodelaanpak, rekening houden met al die meningen en eindeloos vergaderen leidt alleen maar tot teveel gelul waardoor er geen daadkracht is om de milieuproblematiek op te lossen.

   De conculsie van de jonglui bis dat alleen een milieudictatuur de porblemen kan oplossen. Daarbij horen revolutionaire maatregelen.

   Mensen moeten bijvoorbeeld meer hun eiwitten, vetten en koolhydraten uit directe voedsel nemen. Dus geen bewerkte voedsel meer. Meer maaltijden met bonen, peulvruchten. Plastic wordt verboden om te gebruiken. Verpakking wordt afgeschaft of extreem teruggeschroeft. Mode wordt afgeschaft of mensen mogen maar een beperkt deel van hun ''leefgeld'' aan kleding en schoeisel besteden. Reclame wordt verboden. Verplichte 5-jaarlijkse opvoedkampen inzake milieu, natuur en verspilling.

   Dit groeit uit tot een wereldwijde revolutie. Alle jongelui van alle volkeren dat er een wereldregering komt. Omdat alleen via een wereldregering het milieuprobleem opgelost kan worden.

   Dan komen de jongelui erachter dat ze zijn misbruikt door de elite. De elite heeft ze in de maling genomen door het mileu aspect te gebruiken om het gepeupel te laten geloven dat het noodzakelijk is om een dictatuur te vestigen. Dat het noodzakelijk is dat ze hun rechten moeten inleveren.

   Chat GPT mag zelf invullen hoe het einde is. Mag een positieve of negatieve einde hebben.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  6. #266
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   24.606
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011804

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Als Eric er op staat dat er een anti-homogedoe draai aan gegeven moet worden zal ik het wel aanvullen.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #267
   Joker Bart.NL's Avatar
   Ingeschreven
   Jan 2004
   Locatie
   Sneek
   Leeftijd
   54
   Berichten
   2.989
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   286227

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Laat de chatbot een verhaal schrijven met als rode draad dat de nieuwe jonge generatie een coup gaat plegen en een milieudictatuur gaan vestigen. Al dat democratisch gedoe, poldermodelaanpak, rekening houden met al die meningen en eindeloos vergaderen leidt alleen maar tot teveel gelul waardoor er geen daadkracht is om de milieuproblematiek op te lossen.
   Die jonge generatie zal snel van gedachten veranderen als ze niet meer naar hippe steden kunnen vliegen of naar Mac Donalds kunnen gaan.

  8. #268
   Nog geen adequate titel! Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Berichten
   27.743
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614780

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Laat de chatbot een verhaal schrijven met als rode draad dat de nieuwe jonge generatie een coup gaat plegen en een milieudictatuur gaan vestigen. Al dat democratisch gedoe, poldermodelaanpak, rekening houden met al die meningen en eindeloos vergaderen leidt alleen maar tot teveel gelul waardoor er geen daadkracht is om de milieuproblematiek op te lossen.

   De conculsie van de jonglui bis dat alleen een milieudictatuur de porblemen kan oplossen. Daarbij horen revolutionaire maatregelen.

   Mensen moeten bijvoorbeeld meer hun eiwitten, vetten en koolhydraten uit directe voedsel nemen. Dus geen bewerkte voedsel meer. Meer maaltijden met bonen, peulvruchten. Plastic wordt verboden om te gebruiken. Verpakking wordt afgeschaft of extreem teruggeschroeft. Mode wordt afgeschaft of mensen mogen maar een beperkt deel van hun ''leefgeld'' aan kleding en schoeisel besteden. Reclame wordt verboden. Verplichte 5-jaarlijkse opvoedkampen inzake milieu, natuur en verspilling.

   Dit groeit uit tot een wereldwijde revolutie. Alle jongelui van alle volkeren dat er een wereldregering komt. Omdat alleen via een wereldregering het milieuprobleem opgelost kan worden.

   Dan komen de jongelui erachter dat ze zijn misbruikt door de elite. De elite heeft ze in de maling genomen door het mileu aspect te gebruiken om het gepeupel te laten geloven dat het noodzakelijk is om een dictatuur te vestigen. Dat het noodzakelijk is dat ze hun rechten moeten inleveren.

   Chat GPT mag zelf invullen hoe het einde is. Mag een positieve of negatieve einde hebben.
   Oiseau:
   ma3rifa kun je mij helpen een verhaal schrijven met als rode draad dat de nieuwe jonge generatie een coup gaat plegen en een milieudictatuur gaan vestigen. Al dat democratisch gedoe, poldermodelaanpak, rekening houden met al die meningen en eindeloos vergaderen leidt alleen maar tot teveel gelul waardoor er geen daadkracht is om de milieuproblematiek op te lossen.

   De conculsie van de jonglui bis dat alleen een milieudictatuur de porblemen kan oplossen. Daarbij horen revolutionaire maatregelen.

   Mensen moeten bijvoorbeeld meer hun eiwitten, vetten en koolhydraten uit directe voedsel nemen. Dus geen bewerkte voedsel meer. Meer maaltijden met bonen, peulvruchten. Plastic wordt verboden om te gebruiken. Verpakking wordt afgeschaft of extreem teruggeschroeft. Mode wordt afgeschaft of mensen mogen maar een beperkt deel van hun ''leefgeld'' aan kleding en schoeisel besteden. Reclame wordt verboden. Verplichte 5-jaarlijkse opvoedkampen inzake milieu, natuur en verspilling.

   Dit groeit uit tot een wereldwijde revolutie. Alle jongelui van alle volkeren dat er een wereldregering komt. Omdat alleen via een wereldregering het milieuprobleem opgelost kan worden.

   Dan komen de jongelui erachter dat ze zijn misbruikt door de elite. De elite heeft ze in de maling genomen door het mileu aspect te gebruiken om het gepeupel te laten geloven dat het noodzakelijk is om een dictatuur te vestigen. Dat het noodzakelijk is dat ze hun rechten moeten inleveren.

   Je mag ( jij M3rifa) zelf invullen hoe het einde is. Mag een positieve of negatieve einde hebben.


   AI-taalmodel:

   Het was een warme zomeravond toen de jonge rebellen hun coup pleegden. Met slimme tactieken en strategieën namen ze de macht over van de gevestigde orde. Het volk keek met verbazing toe hoe de jongeren met ferme hand de controle overnamen en de eerste stappen zetten om hun milieudictatuur te vestigen.

   In het begin waren de veranderingen radicaal en choqueerden ze veel mensen. Maar al snel begonnen mensen te begrijpen dat deze revolutionaire maatregelen nodig waren om de planeet te redden. Voedsel werd gezonder en duurzamer, verpakkingen werden teruggeschroefd en de mode-industrie werd aan banden gelegd. Het volk ging op in hun nieuwe leven en richtten zich volledig op het oplossen van het milieu-probleem.

   Maar na verloop van tijd begon het besef te dagen dat de jongeren waren misbruikt door de elite. De belofte van een milieudictatuur bleek een dekmantel te zijn geweest om de macht te grijpen en het volk te onderdrukken. Er ontstond onrust en verdeeldheid binnen de regering en er brak een periode van onzekerheid aan.

   Uiteindelijk werd er een compromis bereikt tussen de jongeren en de gevestigde orde. Er kwam een nieuwe regering die democratische waarden hoog in het vaandel had staan en toch de belangrijke stappen zette om de milieuproblematiek op te lossen. De jongeren werden erkend voor hun inzet en betrokkenheid en kregen de ruimte om samen te werken aan een betere toekomst.

   De wereld keerde terug naar een nieuwe vorm van evenwicht en harmonie tussen mens en natuur. En hoewel de weg ernaartoe turbulent was, werden de lessen geleerd en werd er een pad uitgestippeld naar een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen.

   ----

   Om AI-taalmodel te laten een wat beter verhaal met een intellectueel hoogwaardig inhoud moet ik nieuwe suggesties aanbrengen en gerichte vragen op haar eigen verhaal.. ( eerste reactie van AI op dit soort onderwerpen is wat algemeen/vaag en niet echt inherent aan hoe het echt zou gaan..AI heeft behoefte aan een beter beschrijving van Kontekst enzo .. Politiek geladen onderwerpen zou AI terugvallen op strikte richtlijnen ..ewa ja ! zogenaamde vrede op aarde en ook AI heeft een baas)
   Sometimes God’s blessings are not in what He gives, but in what He takes away.

  9. #269
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   17.652
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745203

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   .
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oiseau Bekijk Berichten
   Oiseau: "Sommige moderne filosofen hebben ook kritiek geuit op de democratie, waarbij ze zich richten op de beperkingen en uitdagingen ervan. Zo kunnen bijvoorbeeld de belangen van minderheden worden verwaarloosd in een democratisch systeem dat is gericht op het bevredigen van de meerderheid, en kan het gevaar bestaan dat kiezers worden beïnvloed door propaganda en nepnieuws." Kun je wat voorbeelden geven?

   AI-taalmodel:
   Ja, zeker! Hier zijn enkele voorbeelden van moderne filosofen die kritiek hebben geuit op de democratie:

   (...)

   3-Jürgen Habermas: Habermas betoogt in zijn werk "Between Facts and Norms" dat democratie niet alleen gebaseerd moet zijn op formele procedures, maar ook op de deliberatieve kwaliteit van het publieke debat. Hij betoogt dat als het publieke debat wordt gedomineerd door propaganda en nepnieuws, de democratie in gevaar kan komen.

   (...)
   De nutteloze idioten zijn niet in staat tot rede en waarheid, post #3 in Nutteloze idioten.
   De meeste Westerse politici tonen zich vijanden van de mensen in de wereld.

   Most Western politicians show themselves to be enemies of the peoples of the world.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes

  10. #270
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   24.606
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011804

   Standaard Re: Democratie is zeer gebrekkig !

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oiseau Bekijk Berichten
   Oiseau:
   ma3rifa kun je mij helpen een verhaal schrijven met als rode draad dat de nieuwe jonge generatie een coup gaat plegen en een milieudictatuur gaan vestigen. Al dat democratisch gedoe, poldermodelaanpak, rekening houden met al die meningen en eindeloos vergaderen leidt alleen maar tot teveel gelul waardoor er geen daadkracht is om de milieuproblematiek op te lossen.

   De conculsie van de jonglui bis dat alleen een milieudictatuur de porblemen kan oplossen. Daarbij horen revolutionaire maatregelen.

   Mensen moeten bijvoorbeeld meer hun eiwitten, vetten en koolhydraten uit directe voedsel nemen. Dus geen bewerkte voedsel meer. Meer maaltijden met bonen, peulvruchten. Plastic wordt verboden om te gebruiken. Verpakking wordt afgeschaft of extreem teruggeschroeft. Mode wordt afgeschaft of mensen mogen maar een beperkt deel van hun ''leefgeld'' aan kleding en schoeisel besteden. Reclame wordt verboden. Verplichte 5-jaarlijkse opvoedkampen inzake milieu, natuur en verspilling.

   Dit groeit uit tot een wereldwijde revolutie. Alle jongelui van alle volkeren dat er een wereldregering komt. Omdat alleen via een wereldregering het milieuprobleem opgelost kan worden.

   Dan komen de jongelui erachter dat ze zijn misbruikt door de elite. De elite heeft ze in de maling genomen door het mileu aspect te gebruiken om het gepeupel te laten geloven dat het noodzakelijk is om een dictatuur te vestigen. Dat het noodzakelijk is dat ze hun rechten moeten inleveren.

   Je mag ( jij M3rifa) zelf invullen hoe het einde is. Mag een positieve of negatieve einde hebben.


   AI-taalmodel:

   Het was een warme zomeravond toen de jonge rebellen hun coup pleegden. Met slimme tactieken en strategieën namen ze de macht over van de gevestigde orde. Het volk keek met verbazing toe hoe de jongeren met ferme hand de controle overnamen en de eerste stappen zetten om hun milieudictatuur te vestigen.

   In het begin waren de veranderingen radicaal en choqueerden ze veel mensen. Maar al snel begonnen mensen te begrijpen dat deze revolutionaire maatregelen nodig waren om de planeet te redden. Voedsel werd gezonder en duurzamer, verpakkingen werden teruggeschroefd en de mode-industrie werd aan banden gelegd. Het volk ging op in hun nieuwe leven en richtten zich volledig op het oplossen van het milieu-probleem.

   Maar na verloop van tijd begon het besef te dagen dat de jongeren waren misbruikt door de elite. De belofte van een milieudictatuur bleek een dekmantel te zijn geweest om de macht te grijpen en het volk te onderdrukken. Er ontstond onrust en verdeeldheid binnen de regering en er brak een periode van onzekerheid aan.

   Uiteindelijk werd er een compromis bereikt tussen de jongeren en de gevestigde orde. Er kwam een nieuwe regering die democratische waarden hoog in het vaandel had staan en toch de belangrijke stappen zette om de milieuproblematiek op te lossen. De jongeren werden erkend voor hun inzet en betrokkenheid en kregen de ruimte om samen te werken aan een betere toekomst.

   De wereld keerde terug naar een nieuwe vorm van evenwicht en harmonie tussen mens en natuur. En hoewel de weg ernaartoe turbulent was, werden de lessen geleerd en werd er een pad uitgestippeld naar een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen.

   ----

   Om AI-taalmodel te laten een wat beter verhaal met een intellectueel hoogwaardig inhoud moet ik nieuwe suggesties aanbrengen en gerichte vragen op haar eigen verhaal.. ( eerste reactie van AI op dit soort onderwerpen is wat algemeen/vaag en niet echt inherent aan hoe het echt zou gaan..AI heeft behoefte aan een beter beschrijving van Kontekst enzo .. Politiek geladen onderwerpen zou AI terugvallen op strikte richtlijnen ..ewa ja ! zogenaamde vrede op aarde en ook AI heeft een baas)

   Ben niet echt onder de indruk van het verhaaltje. Vond het gedichtje veel beter.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •