Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0 - Pagina 6
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 6/7 EersteEerste ... 567 LaatsteLaatste
  Resultaten 51 tot 60 van de 70

  Onderwerp: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

  1. #51
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Vervolg.....


   Prettige ervaring

   Niet alleen blijkt de bijna-doodervaring heel echt en realistisch, het overgrote deel van degenen die een bijna-doodervaring hadden, vond dit plezierig. Het gevoel van warmte en liefde, hereniging met dierbaren, de afwezigheid van pijn en ziekte zorgen voor een gevoel van diepe opluchting.

   Ook maakt het mensen onwillig om, zoals sommigen vertelden, ‘terug te keren naar hun lichaam’. Slechts twee personen die dr. Laureys sprak hadden een negatieve ervaring. Als er inderdaad sprake zou zijn van een transitie naar het hiernamaals, in hoeverre worden we op dat moment dan verantwoordelijk gehouden voor onze daden tijdens ons leven, nu blijkt dat voor de overgrote meerderheid van mensen met een bijna-doodervaring deze prettig was? Hans Bouma is ervan overtuigd dat dit wel degelijk het geval is. “Voor zover het daden van liefde betreft, betekent dat goddelijke bevestiging, zegen, verheugende continuïteit. En waar geen liefde aan te pas kwam, wat strijdig was met alle humaniteit, verdwijnt in het niet.

   Bijzondere bewustzijnstoestand

   In veruit de meeste gevallen vinden bijna-doodervaringen plaats bij mensen die bij een ongeluk betrokken waren, ernstig ziek waren of zijn gereanimeerd. Wonderbaarlijk genoeg zijn er ook vergelijkbare getuigenissen van mensen die niet in levensgevaar verkeerden, maar mediteerden of aan een ernstige depressie leden. De perceptie blijkt dus soms voldoende om een bijna-doodervaring te ondergaan.

   Volgens Pim van Lommel zijn het een ander soort ervaringen, die te maken hebben met een verhoogd verruimd bewustzijn, wat veel verder gaat dan ons normale bewustzijn.Hoe indrukwekkend een dergelijke ervaring kan zijn, blijkt onder meer uit onderstaande beschrijving van een volwassen man die zich een droom die hij als kind had, nog heel goed kan herinneren: “Als kind van een jaar of tien was ik tijdens mijn slaap ook eventjes, tijdens een droom wellicht, in een goudgele tunnel. De wand van de tunnel had wat structuur want ik kon daaraan zien dat ik met grote snelheid naar het einde van de tunnel bewoog. Het uiteinde van de tunnel was oogverblindend helder. Even vond ik het prettig, maar al heel snel kwam er een enorme weerstand in mij op. Ik wil dit niet, ik wil niet. En toen schrok ik wakker. Later heb ik begrepen dat andere mensen die zulke ervaringen hadden daaraan een bijna-doodervaring koppelden. Het zou best kunnen dat dit plaatsvond tijdens een slaapapneu (tijdelijke ademstilstand), waarna ik dankzij de adrenaline (ik was angstig) weer ging ademen, waarop ik wakker schoot. Het voorval is me mijn hele leven bijgebleven

   .”Bewustzijn na overlijden?

   Kan er daadwerkelijk sprake zijn van een vorm van bewustzijn na overlijden? Dat is nu net de kern van de verdeeldheid tussen aanhangers van een niet-materiele benadering en die van een rechtlijnige wetenschappelijke verklaring.

   Volgens artsen zoals Laureys is bewustzijn buiten het lichaam niet mogelijk. Zodra de hersenen sterven eindigt het bewustzijn. Andere academici, zoals Pim van Lommel en de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander, menen dat ons bewustzijn, onze geest, niet zozeer gevestigd is in de hersenen, maar dat er sprake is van een complexere dimensie en onze hersenen ‘slechts’ het medium zijn waarmee we signalen opvangen. Dit zou betekenen dat ons bewustzijn het sterven van ons lichaam kan overleven.

   Volgens Van Lommel is het non-lokale bewustzijn altijd alom aanwezig: “Er zijn zo’n miljard websites in de cloud en als je je computer aanzet en een website opzoekt dan ontvang je ‘m, maar als je hem niet aanzet dan ontvang je hem niet. Maar de cloud is er altijd. Zo is het non-lokale bewustzijn altijd aanwezig, maar je kunt een moment hebben dat het tot je bewustzijn doordringt en dat kan bij bijzondere omstandigheden zijn.”Hij noemt de dood, net als geboorte, een veranderde staat van bewustzijn en slechts het einde van je fysieke aspect. “Je hébt een lichaam en je bént bewustzijn. En dat bewustzijn blijft altijd bestaan.”Ook voor Hans Bouma is een bewustzijn buiten het lichaam een volstrekt natuurlijke mogelijkheid, holistisch en integraal gezien. “De meeste wetenschappers houden alleen voor reëel wat tel- meet- en weegbaar is. Van de volle werkelijkheid blijft zo maar weinig over. Enkel vanuit een reductionistische visie op de werkelijkheid kan men zeggen dat er ‘buiten het lichaam geen bewustzijn is.”

   Op het moment van sterven

   Volgens Van Lommel moet de hypothese dat bewustzijn een product is van de hersenen ter discussie worden gesteld. Met die aanname zou het onmogelijk zijn dat mensen een bewustzijn kunnen ervaren als de hersenen niet meer functioneren. “Het interessante aan het onderzoek dat wij hebben gedaan, is dat we hebben aangetoond dat de ervaringen ontstaan op het moment dat de hersenen volstrekt niet functioneren”, vertelt Van Lommel. “Het is dus een rechte lijn van je EEG, het klinische beeld is dat je bewusteloos bent, je ademhaling, hersenstamreflex en lichaamsreflexen zijn uitgevallen, en op het moment dat functioneel alles is uitgevallen, en alles wat je kunt meten is uitgevallen, dan hebben die mensen de meest heldere bewustzijnservaring die ze ooit hebben gehad. Met de mogelijkheid van waarnemen buiten en boven hun lichaam. Helder nadenken, emoties, herinneringen, toekomstbeelden, ontmoeten van overleden dierbaren, al dit soort dingen gebeuren op het moment dat de hersenen niet functioneren

   .”Reanimatie

   Het is niet verbazingwekkend dat er de laatste tientallen jaren zeer veel bijna-doodervaringen worden beleefd en gedeeld, in een tijd waarin internationale communicatie in een stroomversnelling is geraakt en veel meer mensen dankzij reanimatie worden teruggebracht van het randje van de dood dan voorheen. Sinds 1967 wordt reanimatie toegepast op mensen die klinisch dood zijn: door hartmassage en defibrillatie kunnen meer mensen navertellen waarvan zij zich bewust waren tijdens hun hartstilstand. Sindsdien stijgt het aantal BDE’s significant.

   Radicale levensveranderingen


   Opvallend vaak verandert de levenshouding na een bijna-doodervaringen. De angst voor de dood is voorbij, aangezien de ervaring juist prettig was. Ook leven mensen hierna intenser: datgene wat ze belangrijk vinden in het leven verandert en op basis daarvan nemen ze andere beslissingen. Zo besluiten sommigen van baan te veranderen, of juist een einde te maken aan hun huwelijk.

   Liefde speelt een veel grotere rol dan voorheen, liefde voor anderen, liefde voor de aarde. “Tijdens ons onderzoek hebben we ook een langetermijnstudie gedaan middels interviews na twee en acht jaar, bij alle mensen met een bijna-doodervaring en een gematchte controlegroep van mensen die ook een hartstilstand hadden gehad maar zonder een bijna-doodervaring, om te kijken of de veranderingen die je hoort het gevolg zijn van de ervaring of van de hartstilstand”, vervolgt Pim van Lommel. “Dat was nooit onderzocht en wat bleek, alleen de mensen met een bijna-doodervaring hebben die klassieke verandering. Dat betekent geen angst meer voor de dood, ander inzicht in wat belangrijk is in het leven, verhoogd intuïtieve gevoeligheid. Dat is het objectieve aspect van subjectieve ervaringen. Mensen die zeggen een ervaring te hebben gehad bleken ook echt veranderd te zijn.”
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  2. #52
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Vervolg;

   De dood als een andere manier van leven

   Verbazingwekkend genoeg bleek een relatief groot aantal onderzoekspersonen die een diepe bijna-doodervaring hadden, binnen korte termijn alsnog overleden te zijn. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een veranderde levenshouding: het verdwijnen van de angst voor de dood. “Na zo’n ervaring dringt het besef door dat ook dood niet dood is, maar een andere vorm van leven. Waarschijnlijk hebben die mensen zichzelf toegestaan om te kunnen sterven. Medisch gezien waren ze hetzelfde als de andere patiënten.” Van Lommel benadrukt dat dit weliswaar een mogelijke verklaring kan zijn, maar dat het een voorlopige aanname is. Dat de levenshouding van mensen verandert na zo’n ingrijpende ervaring, beaamt Hans Bouma. Hij houdt elke zondag poëzie- en verhaaldiensten in het land en vertelt dan onder meer het verhaal van Lazarus, getiteld ‘Op het leven!’, een verhaal over leven, sterven en weer leven. Regelmatig ontmoet hij mensen die hem vertellen over hun bijna-doodervaring. “Wat zij hebben doorgemaakt heeft hun wereldbeeld, hun mensbeeld, hun godsbeeld, sterk veranderd. Ze zijn er wijzer van geworden, humaner en hebben een sterk roepingsbesef. Kennelijk wordt er in de actuele realiteit van het hier en nu nog iets van hen verwacht.”

   Bijna-doodervaring bij dieren

   Volgens Bouma is het vanzelfsprekend dat ook dieren bijna-doodervaringen hebben, aangezien ze net als mensen een ziel hebben en doodgaan ook voor hen een kwestie van doorgang is, een transitie die kan worden afgebroken. “In ‘animal’ zit het Latijnse woord ‘anima’: adem, ziel, geest

   .”Door de eeuwen heen

   Hoewel de term bijna-doodervaring (near death experience) vrij kortgeleden is bedacht door dr. Raymond Moody, in 1975, houden culturen en religies al duizenden jaren rekening met het hiernamaals en de transitie van een leven na de dood. Op oude grottekeningen in Spanje en Frankrijk zijn scenes afgebeeld die verband lijken te houden met beschrijvingen van bijna-doodervaringen.

   In het oude Egypte symboliseerde de piramide waarin farao’s werden begraven waarschijnlijk de reis van de ziel naar boven, door een tunnel.Een van de oudste legendes over een bijna-doodervaring is geschreven door de Griekse filosoof Plato, over krijger ‘Er’, zoals uitgebreid beschreven in de publicatie van Marinus van der Sluijs. Deze soldaat werd gedood op het slagveld: toen men 10 dagen later terugkwam voor zijn lichaam was er geen sprake van ontbinding. 12 dagen na zijn vermeende dood kwam hij tot leven op de brandstapel en vertelde over zijn reis naar het hiernamaals. Ook Plato’s leermeester Socrates was overtuigd van een onsterfelijke ziel, daarom was hij niet bang te sterven: ‘Niemand weet of de dood de grootste zegen van de mensheid blijkt te zijn. En toch vrezen mensen de dood alsof ze er zeker van zijn dat het het grootste kwaad is.

   Beïnvloeding door populaire materie

   Bijna-doodervaringen zijn big business, veel boeken over dit verschijnsel zijn bestsellers geworden. De interesse hierin spreekt voor zich: we willen gerustgesteld worden en laten ons graag overtuigen. Religieus georiënteerd of niet, het idee dat er meer is dan dit leven, een heerlijke plek waar we gelukkig zullen zijn en vrij van pijn: dat is voor velen van ons het idee van het hiernamaals, of de hemel. Je kunt je afvragen waarom, als er geen hiernamaals is en het leven wel degelijk eindig is, we zo ‘geprogrammeerd’ zijn dat we het moment van sterven als plezierig ervaren, terwijl dit ogenschijnlijk geen functie heeft.De wens dat dit paradijs bestaat maakt ons ook kwetsbaar. Het is daardoor mogelijk dat mensen met een grote fantasie bewust of onbewust inspelen op onze angst voor de dood en onze emoties. We willen tenslotte niets liever horen dan dat we na ons overlijden worden herenigd met mensen en dieren van wie we in dit leven zo veel hebben gehouden of dat ons geloof in een godheid terecht blijkt te zijn. Een voorbeeld hiervan is het boek ‘De jongen die uit de hemel terugkwam’. Het is het bijzondere verhaal van Alex Malarkey, een Amerikaanse jongen die betrokken is bij een ernstig auto-ongeluk in 2004 en een verhaal verzint over de periode toen hij in coma lag, waarin hij engelen en Jezus ontmoet zou hebben. Het boek wordt een bestseller, vooral in Christelijke boekwinkels. Het blijkt uiteindelijk echter te gaan om een verzinsel van een jong kind dat aandacht wilde krijgen.

   Fascinatie


   Hoe meer onderzoek naar bijna-doodervaringen plaatsvindt, hoe groter de kans is dat we tot een realistische verklaring komen voor deze ervaringen die zo’n grote invloed hebben op het leven van mensen die ze hebben ondergaan en die vrij bepalend zijn voor onze houding tegenover het stervensproces. Toch is dit fenomeen wellicht juist zo fascinerend, doordat het nog met mystiek omgeven is.
   Uiteindelijk zullen we allen op een later moment de waarheid weten.


   https://www.scientias.nl/hoe-echt-zi...oodervaringen/


   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  3. #53
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Amper 5 jaar terug geloofde ik ook dat als de mens sterft de dood het einde is. (zie link onder)

   IK ben eerlijk en ik geef mijn fouten altijd toe.

   Ook deze fout wil ik met jullie delen.

   https://www.maroc.nl/forums/wie-schr...ge-moslim.html

   Ik weet niet of ik Atheist ben of domweg n afvallige moslim
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  4. #54
   cactus cripticus HaasHaas's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2006
   Locatie
   leefstad
   Berichten
   63.722
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2349537

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   dit moet je ook niet willen vinden in de wetenschap. als je met het bovennatuurlijke kunt communiceren bedrijf je geen wetenschap. het is iets geestelijks. en laat dat nou juist iets zijn wat de wetenschap altijd de kop wenst in te drukken. nu ze tegen een grens aanlopen waar ze niet doorheen kunnen komen gaan ze het geestelijke zien te manipuleren zodat ze er alsnog iets aan kunnen hebben. wetenschappers zijn voornamelijk bezig met zichzelf. met hun oorkondes en statussen/wereldse erkenningen. om het geestelijke te kunnen bereiken heb je al die troep niet nodig. aan de andere ook wel goed dat die lui die wereld niet binnen kunnen komen. het is beschermd tegen dat soort huichelaars onder een erkend deken.  5. #55
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HaasHaas Bekijk Berichten
   dit moet je ook niet willen vinden in de wetenschap. als je met het bovennatuurlijke kunt communiceren bedrijf je geen wetenschap. het is iets geestelijks. en laat dat nou juist iets zijn wat de wetenschap altijd de kop wenst in te drukken. nu ze tegen een grens aanlopen waar ze niet doorheen kunnen komen gaan ze het geestelijke zien te manipuleren zodat ze er alsnog iets aan kunnen hebben. wetenschappers zijn voornamelijk bezig met zichzelf. met hun oorkondes en statussen/wereldse erkenningen. om het geestelijke te kunnen bereiken heb je al die troep niet nodig. aan de andere ook wel goed dat die lui die wereld niet binnen kunnen komen. het is beschermd tegen dat soort huichelaars onder een erkend deken.
   Dat is juist de inzet van mijn topic.

   De wetenschap ligt overhoop met elkaar.


   Er bestaat zeker een God. Ik moet alleen minder prikken en minder aanwezig zijn. Maar dit onderwerp wilde ik jullie niet onthouden.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  6. #56
   cactus cripticus HaasHaas's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2006
   Locatie
   leefstad
   Berichten
   63.722
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2349537

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Salvatio Bekijk Berichten
   Dat is juist de inzet van mijn topic.

   De wetenschap ligt overhoop met elkaar.


   Er bestaat zeker een God. Ik moet alleen minder prikken en minder aanwezig zijn. Maar dit onderwerp wilde ik jullie niet onthouden.
   god is overal. ook hier als je aan het prikken bent. je hoeft de moskee of de kerk niet in om god te kunnen vinden/ervaren. het zit in je aders, in je bloed, overal waar jij bent. je bent vrij om te doen en laten waar je zin in hebt. zolang je maar niet in de wateren komt van de grootste zondes van het leven zoals moord/oplichting/etc.

   gunsten zoals rijkdom zul je in het hiernamaals niet vinden. het is leuk voor nu en ook later als je ouder bent, maar je zult merken dat je er geen fuck aan hebt. de meest ongelukkige mensen zijn de mensen die wereldse rijkdommen hebben. er is niemand gelukkig heengegaan met een gouden staaf in zijn graf. nee, zelfs de farao's niet.  7. #57
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HaasHaas Bekijk Berichten
   god is overal. ook hier als je aan het prikken bent. je hoeft de moskee of de kerk niet in om god te kunnen vinden/ervaren. het zit in je aders, in je bloed, overal waar jij bent. je bent vrij om te doen en laten waar je zin in hebt. zolang je maar niet in de wateren komt van de grootste zondes van het leven zoals moord/oplichting/etc.

   gunsten zoals rijkdom zul je in het hiernamaals niet vinden. het is leuk voor nu en ook later als je ouder bent, maar je zult merken dat je er geen fuck aan hebt. de meest ongelukkige mensen zijn de mensen die wereldse rijkdommen hebben. er is niemand gelukkig heengegaan met een gouden staaf in zijn graf. nee, zelfs de farao's niet.

   Ik denk dat we te maken hebben met een hogere intelligente Macht. God.

   Als je eens weet hoe complex het universum in elkaar zit en dat icm de wetenschap die geen antwoord heeft op de BDE -ervaringen en geesten etc etc getuigt gewoon van een onbegrepen factor die niemand in het leven kan begrijpen tot wij een keer zelf dood gaan.


   Hoe kan je iets begrijpen als er geen wetenschappelijk bewijs is om dat onomstotelijk te weerleggen?
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  8. #58
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Het werk van Pim van Lommel en 3 andere wetenschappers staat centraal in mijn betoog.

   Wat mij vooral opvalt is dat Drs van Lommel alleen maar kritiek heeft gekregen van athesitische of agnostische wetenschappers. Van Lommel is namelijk ook een overtuigd atheist.

   Toen ben ik de werken van Drs van Lommel gaan lezen en God deed de rest.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  9. #59
   cactus cripticus HaasHaas's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2006
   Locatie
   leefstad
   Berichten
   63.722
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2349537

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Salvatio Bekijk Berichten
   Ik denk dat we te maken hebben met een hogere intelligente Macht. God.

   Als je eens weet hoe complex het universum in elkaar zit en dat icm de wetenschap die geen antwoord heeft op de BDE -ervaringen en geesten etc etc getuigt gewoon van een onbegrepen factor die niemand in het leven kan begrijpen tot wij een keer zelf dood gaan.


   Hoe kan je iets begrijpen als er geen wetenschappelijk bewijs is om dat onomstotelijk te weerleggen?
   ik denk eerder dat de mens denkt dat ie een bepaalde hoge intelligentie kan bereiken door in alle ijl allerlei geheimen van de natuur te ontdekken. alles wat de mens "uitgevonden" heeft bestond al.

   gelukkig zijn er ook genoeg mensen die er ook niet over wensen te praten. de mens bestaat voornamelijk uit hijgerigheid. het is goed dat bepaalde zaken achter gesloten deuren blijven.


   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  10. #60
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Bijna Dood Ervaring (BDE) 2.0

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door HaasHaas Bekijk Berichten
   ik denk eerder dat de mens denkt dat ie een bepaalde hoge intelligentie kan bereiken door in alle ijl allerlei geheimen van de natuur te ontdekken. alles wat de mens "uitgevonden" heeft bestond al.

   gelukkig zijn er ook genoeg mensen die er ook niet over wensen te praten. de mens bestaat voornamelijk uit hijgerigheid. het is goed dat bepaalde zaken achter gesloten deuren blijven.
   Cryptisch geschreven Haas.

   Hoe kan je over een zwaar onderwerp als dit niet willen praten?

   Het universum is zeer complex en bijna ongrijpbaar net als de nature van de mensheid.

   gelukkig zijn er ook genoeg mensen die er ook niet over wensen te praten.
   Mijn boodschap aan die mensen is;

   God zei ooit ; ''Iqra''. Leer. Onderwijs jezelf. Ontwikkel jezelf.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •