Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst - Pagina 12
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 12/12 EersteEerste ... 21112
  Resultaten 111 tot 119 van de 119

  Onderwerp: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

  1. #111
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.513
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   .
   Het parlement is weer in debat. Azarkan heeft in felle woorden gesproken en nu gaat Wilders te keer.

   https://www.tweedekamer.nl/
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  2. #112
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.382
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Voor de autochtoontjes die het niet snappen:

   Deze discussie gaat over iets anders dan waarom mensen toeslagen krijgen. Om jullie kennis aan te vullen zal ik in het kort wat zeggen over de belastingen en de toeslagen om jullie te wijzen dat jullie verkeerde aannames hebben.

   Het belastingsysteem is er om de kapitalistische economische orde te regelen en in stand te houden. De overheid gebruikt de belastingwetten om de geldstromen zo te sturen dat de samenleving de gewenste koers volgt.

   De neo-liberale insteek van individualisme zorgt er namelijk voor dat de burgers meer op zichzelf gericht zijn en alleen hun ego en lusten achter na lopen. Daarnaast wil de overheid een flexibele economie hebben waarin burgers gezien worden als werknemers van de 24-uurs economie. Dat maakt het voor gezinnen moeilijk en onaantrekkelijk om daarnaast ook nog eens kinderen te krijgen en op te voeden. Daarvoor wordt het instrument van kinderbijslag ingezet. De werkslavenpoel moet in stand gehouden worden en desnoods aangevuld worden met immigranten.

   Hierdoor profiteren jullie zonder zelf de moeite te hoeven te nemen om kinderen op te voeden. In die zijn zijn burgers die geen kinderen nemen inefficient. Wel de lusten maar niet de lasten.

   Voor de opvangtoeslag geldt ongeveer hetzelfde. Je kunt geen kinderen opvoeden als je moet werken. Daarvoor hebben ze de opvang voor uitgevonden. De opvang is zo duur dat het eigenlijk niet loont dat één van de partners gaat werken, maar aangezien de flexibele 24-uurseconomie c.q. het bedrijfsleven van werkslaven voorzien moet worden wordt hebben ze deze toeslag ingevoerd. Pappa en mamma is niet de belangrijkste rol, maar de rol van werknemer. Voor moslimvrouwen hebben ze een nog gespcialiseerde beleid om ze los te rukken van hun islamitische gezin en ze om te vormen van gezinslid naar werkneemster voor de 24-uurs economie.

   Zo ook de huurtoeslag. Deze wordt eigenlijk gebruikt om de huren en huizenprijzen te laten stijgen zonder dat een deel van het werkvolk die het niet kan bijbenen openlijk door het ijs zakt. Daar profiteren hypotheekverstrekkers, banken, makelaars etc.. het meest van. Makelaars en verhuurbedrijven zijn grote lobbyisten bij de VVD, Leefbaar Rotterdam, Pim Fortuyn etc...

   Zoook de zorgtoeslag. Sinds in voering daarvan zijn de kosten voor burgers gestegen en is de zorg nog verder uitgekleed. Waar is dat geld terechtgekomen? Ik denk ergens bij zorgebedrijven en ondernemers zoals specialisten etc.. Ook gewoon een middel om de geldstromen naar de gewenste doelgroep, lees bedrijven te sturen.

   40 jaar geleden was één inkomen voldoende om een egzien met kinderen te runnen. Nu zijn de geldstromen beleidsmatig zo gekanaliseerd dat man en vrouw moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen.

   In mijn ogen zijn toeslagen een verkapte subsidie voor het bedrijfsleven.

   Anyhow, ik hoop dat dit voldoende is waarom er toeslagen zijn.

   Nu aub weer terug naar de kern van deze topic.


   Kijk deze uitleg van Pieter Omtzigt. Hij legt uit hoe gebruikte economische (beleids)modellen door de politiek misbruikt worden danwel verkeerd gebruikt worden waardoor mensen in werkelijkheid (belastingtechnisch) nadeliger vanaf uitkomen dan dat het model weergeeft.

   Zeer leerzame lezing/uitleg, ik zou zeggen een must-see eye-opener!


   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  3. #113
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.382
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Onderzoek is klaar, heb het rapport niet gelezen, maar alle kranten schreven dat het een vernietigende rapport is en dat de overheid, belastingdiensst, ambtenarebn en de rechtspraak ernstig gefaald hebben. Iedereen vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren?

   Het antwoord is denk ik, institutioneel racisme. De slachtoffers waren toch hoofdzakelijk allochtoontjes met een dubbele paspoort.

   Dat lees ik niet terug in de kranten terwijl het onderzoek juist begonnen is om onderzoek te doen naar etnisch profileren bij de belastingdienst.

   Dit is te danken aan de methode Rutte, die in een soortgelijke zaak al eerder door de rechtbank is veroordeeld. Daarom zijn er geheime afspraken gemaakt om structureel het racisme achter de werkwijze van de belastingdienst geheim te houden.

   30 mei 2021 om 16:00

   De Toeslagenaffaire is ontstaan uit institutioneel racisme

   Etnisch profileren De etnische component van het Toeslagenschandaal is onderbelicht. Een parlementaire enquête naar etnisch profileren is noodzakelijk, meent Samir Achbab.

   Samir Achbab is PhD-onderzoeker en docent bij de afdeling Bestuurswetenschap & Politicologie aan de Vrije Universiteit.


   Gedupeerden demonstreren bij het Catshuis.Foto PHIL NIJHUIS / ANP

   D
   e Toeslagenaffaire laat zien dat Nederland een probleem heeft met het expliciet benoemen van racisme. In de kern gaat het schandaal over discriminatie door de Belastingdienst van Nederlandse burgers met een migratieachtergrond.

   Veel analyses spreken echter over een maatschappelijke trend van een lage fraudetolerantie, geïnstitutionaliseerd wantrouwen van burgers en het ontbreken van een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. De commissie-Donner had het zelfs over „institutionele vooringenomenheid”. Dit gaat allemaal voorbij aan het gegeven dat het overgrote deel van de tienduizenden slachtoffers een migratieachtergrond heeft of een partner heeft met zo’n achtergrond.

   Schril contrast


   Het niet expliciet benoemen van de etnische component van de Toeslagenaffaire staat in schril contrast met de decennialange etnische obsessie van Nederland in media, politiek en bestuur.
   Tijdens de verhoren van de Parlementaire ondervragingscommissie deden betrokkenen er alles aan om de misstanden te wijten aan klassieke bestuurskundige problemen, zoals de kloof tussen beleid en uitvoering, de afstand tussen de verantwoordelijke ministeries en de ambtelijke leemlaag waarin informatie bleef hangen.

   Het rapport Ongekend onrecht was snoeihard. Toch blijft het onbevredigend dat de thema’s discriminatie en racisme niet waren meegenomen in het onderzoek. Het argument was dat er al een onderzoek over het gebruik van de tweede nationaliteit liep vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit onderzoek had echter een technisch karakter en richtte zich uitsluitend op de processen binnen de Belastingdienst.

   De AP concludeerde dat de Belastingdienst discrimineerde door het onrechtmatig gebruik van de dubbele nationaliteit bij de verwerking van de toeslagen, maar dat er geen sprake was van etnisch profileren. Tijdens het Kamerdebat, op 19 januari, wees premier Rutte nadrukkelijk op dit onderscheid, omdat hij „precies” wilde blijven.

   Hoe komt het dat mensen verschillend behandeld worden door de overheid?

   Het scherpe onderscheid tussen etnisch profileren en discrimineren dat de Autoriteit Persoonsgegevens hanteert, raakt in de context van de Toeslagenaffaire kant nog wal. Er is een nauw verband tussen ras, etniciteit en nationaliteit. Een geregistreerde tweede nationaliteit op basis van landen als Marokko, Turkije en Suriname is wel degelijk een proxy voor etniciteit. Vooral in de Nederlandse context, waar het beleidsdiscours over ‘etnische minderheden’ al decennialang gericht is op doelgroepen uit deze klassieke immigratielanden en het maatschappelijk debat over de dubbele nationaliteit vooral deze landen betreft.

   Een belangrijke vraag die onder de Toeslagenaffaire ligt is hoe het komt dat groepen mensen verschillend werden behandeld door de overheid. Dit is in essentie een politieke vraag omdat politiek in de kern om het verdelingsvraagstuk gaat.

   Binnen een context van schaarse sociale voorzieningen is niet alles mogelijk en daarom dienen er politieke keuzes gemaakt te worden over wie recht heeft op sociale voorzieningen. De focus op dubbele nationaliteit als selectiecriterium heeft daarom een politiek karakter en kan niet los worden gezien van de toenemende selectiviteit van de verzorgingsstaat.

   Sociale zorg had in de naoorlogse verzorgingsstaat een universeel karakter, maar heeft eigenlijk een lange geschiedenis van selectiviteit en uitsluitingsmechanismen. In de vroegere armenzorg werden al keuzes gemaakt tussen lokale armen en ‘vreemde’ armen. De ‘vreemde’ armen van weleer waren de rondtrekkende armen, oftewel de binnenlandse migranten.

   Verknoopt


   De ‘vreemden’ van vandaag zijn migranten die buiten de grenzen van de nationale staat vallen. Discussies over de sociale zekerheid gaan ook altijd gepaard met stereotype beelden van oneigenlijk gebruik door ‘frauderende en calculerende buitenlanders’. Het is geen wonder dat verzorgingsstaatbeleid en nationale discussies over migratie en integratie met elkaar verknoopt zijn geraakt.

   Migranten en hun kinderen zijn, in het geval van de Nederlandse nationaliteit, echter moeilijk te traceren in een gedigitaliseerde publieke dienstverlening. De selectie op basis van een dubbele nationaliteit dient in dat licht gezien te worden. Het is een handhavingsmechanisme van een sociaal stelsel dat onder druk staat en zich richt op de uitsluiting van mensen die, volgens politieke actoren, een risico kunnen opleveren voor de continuïteit en houdbaarheid van de nationale verzorgingsstaat.

   Deze toename van selectiviteit is niet nieuw en kan niet los worden gezien van de komst en permanente verblijf van migrantengroepen. Al sinds het begin van de jaren negentig staat het verzorgingsstaatbeleid in het teken van activering, repressie en normatieve noties over het recht op sociale zekerheid. De toeslagenaffaire laat wel zien dat er sprake is van een verharding van dit beleid.

   De Tweede Kamer stemde in februari in met een parlementaire enquête omdat de ondervragingscommissie lang niet alles heeft onderzocht en de onderste steen nog niet boven is. Het ongekende onrecht verdient het zwaarste controlemiddel van de Tweede Kamer en het is van belang om dit keer goed zicht te krijgen op de politieke achtergronden van de ontwikkeling van risicoprofielen op basis van een dubbele nationaliteit.
   Bestuurders en politici verstoppen zich maar al te graag achter ingewikkelde geautomatiseerde processen, maar het algoritmisch bestuur heeft natuurlijk ook een politieke dimensie van beleidsprioriteiten.


   De Toeslagenaffaire is ontstaan uit institutioneel racisme - NRC
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  4. #114
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.382
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst


   Beeld Suzan Hijink

   Nieuws Toeslagenaffaire

   Topambtenaren verzwegen waarheid bij onderzoekscommissie toeslagenaffaire

   Al in 2017 had de Belastingdienst gedupeerden in de toeslagenaffaire moeten compenseren, oordeelde de hoogste jurist destijds. Haar memo verdwijnt in een la, en dat gebeurt in 2019 nogmaals. ‘Dit hoeven we niet op te rakelen’, concluderen ambtenaren.

   Jan Kleinnijenhuis11 juni 2021, 0:00

   De twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van financiën wisten van een explosief, geheimgehouden memo over de toeslagenaffaire, maar verhulden dit vorig jaar in hun verhoren onder ede voor de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. In het memo dat dateert uit 2017 wordt geconcludeerd dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was en dat een groep van driehonderd ouders compensatie moet krijgen.

   Het memo is opgesteld door de destijds hoogste juriste bij Toeslagen, Sandra Palmen-Schlangen. Maar compensatie voor gedupeerde ouders blijft uit en het memo verdwijnt in een la. In oktober 2020 komt het bij toeval aan het licht, na vragen van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

   Geen enkele herinnering


   De voormalige baas van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek beweerde in zijn verhoor voor de ondervragingscommissie dat hij het memo ‘op geen enkele manier’ kende, en dat hij pas kennis nam van de inhoud door publiciteit in najaar 2020. De toenmalige hoogste ambtenaar van het ministerie van financiën Manon Leijten zei tegen de ondervragingscommissie dat zij zich niet kon herinneren het memo te hebben gelezen.

   Uit een reconstructie van RTL Nieuws en Trouw blijkt dat dit niet klopt. Het memo kwam op 4 juni 2019 op tafel tijdens crisisbesprekingen binnen het ministerie over de toeslagenaffaire. Leijten las het memo, waarin wordt geconcludeerd dat ‘laakbaar’ is gehandeld bij de stopzetting van toeslagen voor de kinderopvang. En ook Uijlenbroek was aanwezig bij de bijeenkomst waarin het compensatie-memo werd besproken met bijna twintig ambtenaren.

   In de dagen daarop achterhalen ambtenaren dat er in 2017 naar aanleiding van het memo gesprekken zijn gevoerd met een advocate van veel gedupeerde ouders. Die worden omschreven als een ‘aanbod’ en een ‘handreiking’, terwijl Toeslagen juist weigerde de ouders te compenseren. Die informatie wordt door de persoonlijk woordvoerder van toenmalig staatssecretaris Menno Snel uit een brief aan de Tweede Kamer gehouden. “Dit hoeven we niet op te rakelen. Dat roept alleen maar vragen op”, concludeert hij. Topambtenaren, onder wie Uijlenbroek en Leijten, protesteren hier niet tegen.

   Het memo blijft achtervolgen


   De kwestie van het verdwijnen van het memo-Palmen is nog altijd actueel. In het debat over het aftreden van het kabinet zeggen demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Alexandra Van Huffelen na aandringen van CDA’er Omtzigt toe alsnog een extern onderzoek te laten doen naar het in de doofpot verdwijnen van het memo. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd door accountantskantoor PwC, dat de beschikking heeft gekregen over email-verkeer van 33 betrokken (oud-)politici en hoge ambtenaren en hen zal interviewen. PwC heeft inmiddels ook om toegang gevraagd tot telefoons van betrokken ambtenaren en politici.

   Verschillende bronnen melden aan Trouw en RTL Nieuws dat rond het onderzoek van PwC ook is gebleken dat het ministerie niet alle informatie heeft verstrekt die door de parlementaire ondervragingscommissie is gevorderd. Financiën ontkent dat.

   Voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek laat weten dat hij tijdens zijn verhoor heeft geantwoord ‘vanuit mijn herinneringen zoals ik die heb’. “Ik blijf bij de verklaring zoals afgelegd tijdens de hoorzitting.” Voormalig secretaris-generaal Leijten gaat niet in op vragen, maar verwijst naar het ministerie van financiën. Zowel Leijten als Uijlenbroek zeggen volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek van PwC.

   In januari liet staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) nog aan de Tweede Kamer weten dat de ambtelijke top ‘was aangesloten’ bij besprekingen over een feitenrelaas, waarin het memo werd genoemd. Desondanks laat Financiën nu weten dat men ‘geen enkele reden om te twijfelen’ heeft aan de verklaringen die Leijten en Uilenbroek voor de ondervragingscommissie hebben afgelegd over het memo-Palmen.

   SP-Kamerlid Renske Leijten, lid van de parlementaire ondervragingscommissie, wil dat de Tweede Kamer de eigen parlementair advocaat naar de zaak laat kijken. “Dit roept de vraag op of er sprake is van meineed bij de commissie. En of de commissie wel alle informatie heeft gekregen die bij het ministerie van financiën is gevorderd.” Leijten wil nog voor het zomerreces een debat over de conclusies van de ondervragingscommissie. Het daarvoor geplande debat werd in januari gedomineerd door het aftreden van het kabinet.


   https://www.trouw.nl/nieuws/topambte...aire~b40d82ac/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #115
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Aug 2003
   Berichten
   5.002
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   248327

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten

   Beeld Suzan Hijink

   Nieuws Toeslagenaffaire

   Topambtenaren verzwegen waarheid bij onderzoekscommissie toeslagenaffaire

   Al in 2017 had de Belastingdienst gedupeerden in de toeslagenaffaire moeten compenseren, oordeelde de hoogste jurist destijds. Haar memo verdwijnt in een la, en dat gebeurt in 2019 nogmaals. ‘Dit hoeven we niet op te rakelen’, concluderen ambtenaren.

   Jan Kleinnijenhuis11 juni 2021, 0:00

   De twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van financiën wisten van een explosief, geheimgehouden memo over de toeslagenaffaire, maar verhulden dit vorig jaar in hun verhoren onder ede voor de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. In het memo dat dateert uit 2017 wordt geconcludeerd dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was en dat een groep van driehonderd ouders compensatie moet krijgen.

   Het memo is opgesteld door de destijds hoogste juriste bij Toeslagen, Sandra Palmen-Schlangen. Maar compensatie voor gedupeerde ouders blijft uit en het memo verdwijnt in een la. In oktober 2020 komt het bij toeval aan het licht, na vragen van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

   Geen enkele herinnering


   De voormalige baas van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek beweerde in zijn verhoor voor de ondervragingscommissie dat hij het memo ‘op geen enkele manier’ kende, en dat hij pas kennis nam van de inhoud door publiciteit in najaar 2020. De toenmalige hoogste ambtenaar van het ministerie van financiën Manon Leijten zei tegen de ondervragingscommissie dat zij zich niet kon herinneren het memo te hebben gelezen.

   Uit een reconstructie van RTL Nieuws en Trouw blijkt dat dit niet klopt. Het memo kwam op 4 juni 2019 op tafel tijdens crisisbesprekingen binnen het ministerie over de toeslagenaffaire. Leijten las het memo, waarin wordt geconcludeerd dat ‘laakbaar’ is gehandeld bij de stopzetting van toeslagen voor de kinderopvang. En ook Uijlenbroek was aanwezig bij de bijeenkomst waarin het compensatie-memo werd besproken met bijna twintig ambtenaren.

   In de dagen daarop achterhalen ambtenaren dat er in 2017 naar aanleiding van het memo gesprekken zijn gevoerd met een advocate van veel gedupeerde ouders. Die worden omschreven als een ‘aanbod’ en een ‘handreiking’, terwijl Toeslagen juist weigerde de ouders te compenseren. Die informatie wordt door de persoonlijk woordvoerder van toenmalig staatssecretaris Menno Snel uit een brief aan de Tweede Kamer gehouden. “Dit hoeven we niet op te rakelen. Dat roept alleen maar vragen op”, concludeert hij. Topambtenaren, onder wie Uijlenbroek en Leijten, protesteren hier niet tegen.

   Het memo blijft achtervolgen


   De kwestie van het verdwijnen van het memo-Palmen is nog altijd actueel. In het debat over het aftreden van het kabinet zeggen demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Alexandra Van Huffelen na aandringen van CDA’er Omtzigt toe alsnog een extern onderzoek te laten doen naar het in de doofpot verdwijnen van het memo. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd door accountantskantoor PwC, dat de beschikking heeft gekregen over email-verkeer van 33 betrokken (oud-)politici en hoge ambtenaren en hen zal interviewen. PwC heeft inmiddels ook om toegang gevraagd tot telefoons van betrokken ambtenaren en politici.

   Verschillende bronnen melden aan Trouw en RTL Nieuws dat rond het onderzoek van PwC ook is gebleken dat het ministerie niet alle informatie heeft verstrekt die door de parlementaire ondervragingscommissie is gevorderd. Financiën ontkent dat.

   Voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek laat weten dat hij tijdens zijn verhoor heeft geantwoord ‘vanuit mijn herinneringen zoals ik die heb’. “Ik blijf bij de verklaring zoals afgelegd tijdens de hoorzitting.” Voormalig secretaris-generaal Leijten gaat niet in op vragen, maar verwijst naar het ministerie van financiën. Zowel Leijten als Uijlenbroek zeggen volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek van PwC.

   In januari liet staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) nog aan de Tweede Kamer weten dat de ambtelijke top ‘was aangesloten’ bij besprekingen over een feitenrelaas, waarin het memo werd genoemd. Desondanks laat Financiën nu weten dat men ‘geen enkele reden om te twijfelen’ heeft aan de verklaringen die Leijten en Uilenbroek voor de ondervragingscommissie hebben afgelegd over het memo-Palmen.

   SP-Kamerlid Renske Leijten, lid van de parlementaire ondervragingscommissie, wil dat de Tweede Kamer de eigen parlementair advocaat naar de zaak laat kijken. “Dit roept de vraag op of er sprake is van meineed bij de commissie. En of de commissie wel alle informatie heeft gekregen die bij het ministerie van financiën is gevorderd.” Leijten wil nog voor het zomerreces een debat over de conclusies van de ondervragingscommissie. Het daarvoor geplande debat werd in januari gedomineerd door het aftreden van het kabinet.


   https://www.trouw.nl/nieuws/topambte...aire~b40d82ac/
   Klassenjustitie!!

   En vooral zijn het ook nog allemaal hardwerkende moeders. Waar zijn die vaders

   Alles kwijt. Niet alleen materieel maar vooral geestelijk, en die kinderen dan.
   Dit loopt al jarenlang. Het aanpakken van fraudeurs. Behandeld in de tweede kamer die hebben hierover hun fiat gegeven.
   Resultaat wanbeleid. Gaten in de wet en dan dit resultaat eraan om totaal geen herinnering meer te hebben.
   Vroeger gebeurde dit met witte Nederlanders in achteraf buurten, die werden ook zwaarder gestraft.
   Als je rijk was kwam je er zonder kleerscheuren scheuren vanaf. Vanwege het beïnvloeden van je eigen status.
   Nu dit, het manipuleren aan de feiten gaat gewoon weg grofweg maar door.

   Al die wetten die in het leven zijn geroepen werken averechts en werken als een tang op een varken.
   Het hele Nederlandse beleid stinkt aan alle kanten,en iedereen lijkt wel in de ambtenarij boter op hun hoofd te hebben.
   Eerst die vette bonus voor vroegtijdige uittreding bij de belastingen. Overtollig personeel. En even later te weinig.
   Altijd maar in petto minder overheid en meer samenwerking.
   Dit loopt ook al jaren lang.
   Er is niks geregeld.
   Kinderen lopen op straat of adolescenten het aantal loopt maar op. 30.000
   Zorg. Om te janken.
   Verslaafden worden niet aangepakt. Zitten gewoon bij instellingen. Word niks mee gedaan, laten de boel verslonzen door allerlei rare maatregelingen.
   Overal zit een stop op. Geen plek. Geen geld. Maar wel genoeg van die ambtenaren die je mond snoeren vanwege hun eigen werkgelegenheid. Lijkt meer en meer op Rusland,of een bananen republiek.
   Het is niet alleen de toeslagen affaire er is genoeg om te janken omdat het niet functioneert en de mensen die heel hard werken de dupe worden in dit klote systeem.hoevelen moeten niet aan de bel gaan trekken. Trek maar. Ze luisteren niet. Je stikt in dit systeem. Zelf die hogere machten hebben hieraan geen herinnering omdat ze elkaar beschermen en dekken,niks deugt. Juridisch niet,sociaal niet,zorg niet,belasting niet, Alleen de groenvoorziening die deugt die drammers van groen links,die deugen ook niet.
   Hulde aan Denk! Azarkan! Renske en vooral Pieter,
   En het belastingstelsel deugt ook niet. Als je kostwinner bent dan moet je heel veel afdragen. Als ouders allebei werken minder belasting afdragen. Als je bejaard bent en miljoenen op de bank hebt staan krijg je nog meer in het geld laatje.
   En als je teveel of te weinig hebt betaald in die toeslagen of weet ik veel aan wat betaal je het tienduizendste terug.fijne dag iedereeen,als je van de berg valt,kan je weer naar boven klimmen,als je van de berg afvalt moet je opnieuw beginnen,deze mensen blijven maar vallen van die grote Kafka berg,en die anderen geen herinnering aan

  6. #116
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.382
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Toeslagenaffaire

   Onderzoek: De fiscus bestempelde mensen automatisch als fraudeur

   Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst).Beeld ANP

   Of het wettelijk mocht, wist de Belastingdienst niet, maar om het eigen werk ‘beheersbaar’ te houden wees de fiscus jarenlang burgers automatisch aan als fraudeur. Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen noemen de conclusies uit nieuw onderzoek ‘zeer ernstig’.

   Jan Kleinnijenhuis 6 juli 2021, 19:10

   De Belastingdienst heeft jarenlang mensen automatisch bestempeld als fraudeur, zonder inhoudelijke beoordeling, en vervolgens betalingsregelingen en zelfs toegang tot schuldsanering ontzegd. Of dat wettelijk gezien wel mocht is niet onderzocht door de fiscus, zo concludeert de Auditdienst Rijk (ADR).

   Het onderzoek van de ADR laat zien dat de Belastingdienst zich tussen 2012 en 2019 nauwelijks iets aantrok van wet- en regelgeving. Om het eigen werk ‘beheersbaar’ te houden, werden voor het gemak zogeheten ‘grensbedragen’ ingesteld. Als burgers meer dan dat bedrag moesten terugbetalen, werden zij automatisch afgewezen als zij een verzoek tot schuldsanering deden.

   Om hoeveel mensen het precies gaat, heeft de ADR niet onderzocht. Eerder liet staatssecretaris Vijlbrief (Belastingdienst) wel weten handmatig zo’n 400.000 afwijzingen voor schuldsanering handmatig te doorzoeken, om alsnog na te gaan of de afwijzing wel terecht was. Of het tot die groep beperkt blijft, is onduidelijk.

   Volautomatisch tot fraudeur bestempeld

   In 2016 ging de Belastingdienst zelfs nog een stap verder, door automatisch alle schulden met betrekking tot de kinderopvangtoeslag van 3000 euro of meer het stempel ‘opzet/grove schuld’ te geven. Dat duurde slechts 12 dagen, maar in die tijd werden aan kleine duizend mensen volautomatisch tot fraudeur bestempeld. Wie opzet of grove schuld wordt verweten, krijgt geen toegang meer tot een persoonlijke betalingsregeling en wordt eveneens afgewezen bij een verzoek tot schuldsanering. Als mensen hun (al dan niet terechte) schuld niet binnen twee jaar konden betalen, kwamen zij in de dwanginvordering terecht.

   De ADR concludeert dat het hanteren van de grensbedragen niet uit de wet voortvloeit en dat er niet is nagegaan of het überhaupt wettelijk mocht. Er is nauwelijks informatie beschikbaar op basis waarvan de toenmalige leiding besluiten nam, en of dat is getoetst aan wet- en regelgeving. De reden om met grensbedragen en automatisch afwijzen te werken was vooral ‘vanuit efficiencyoverwegingen’ en om ‘werkpakketten beheersbaar te houden’, aldus de ADR.

   ‘Meer fouten’


   De ADR onderzocht ook de manier waarop toeslaggerechtigden te maken kregen met verzwaarde controle. De onderzoekers hebben twijfels bij de rechtmatigheid van het model waarmee Toeslagen op risico’s selecteert. Zij konden geen onderbouwing vinden waarom bijvoorbeeld het al dan niet hebben van de Nederlandse nationaliteit tot een verhoogd risico leidde. Hoewel die indicator in 2018 uit het model werd gehaald, heeft Financiën altijd volgehouden dat deze voor die tijd noodzakelijk was voor extra controle. Vorig jaar werd het risicoselectiemodel van Toeslagen hals over kop uit de lucht gehaald, nadat Trouw en RTL Nieuws kort daarvoor publiceerden over onwettige zwarte lijsten die de Belastingdienst hanteert.

   “De conclusies van de ADR zijn zeer ernstig en bevestigen dat er in het verleden meer fouten gemaakt zijn in de zorgvuldige behandeling van burgers dan tot recent werd aangenomen”, zo schrijven de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. Volgens hen zijn er maatregelen genomen waarmee zij willen voorkomen dat er in de toekomst nog ‘automatische afwijzingen die niet inhoudelijk zijn beoordeeld’ voorkomen. “Daar mogen burgers echt niet meer mee te maken krijgen.”

   Beide staatssecretarissen hebben nog tal van onderzoeken ingesteld en verbetertrajecten aangekondigd. Pas na de zomer hoort de Tweede Kamer daar meer over. Onlangs zei Vijlbrief nog dat hij overweegt een externe organisatie naast de Belastingdienst te willen oprichten, die zich moet gaan buigen over schadevergoedingen aan mensen die verkeerd behandeld zijn door de fiscus.


   https://www.trouw.nl/politiek/onderz...eur~be5067e1d/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #117
   Very Important Prikker Mark's Avatar
   Ingeschreven
   Sep 2002
   Locatie
   K4-land
   Berichten
   34.183
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   402414

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Voor de autochtoontjes die het niet snappen:

   Deze discussie gaat over iets anders dan waarom mensen toeslagen krijgen. Om jullie kennis aan te vullen zal ik in het kort wat zeggen over de belastingen en de toeslagen om jullie te wijzen dat jullie verkeerde aannames hebben.

   Het belastingsysteem is er om de kapitalistische economische orde te regelen en in stand te houden. De overheid gebruikt de belastingwetten om de geldstromen zo te sturen dat de samenleving de gewenste koers volgt.

   De neo-liberale insteek van individualisme zorgt er namelijk voor dat de burgers meer op zichzelf gericht zijn en alleen hun ego en lusten achter na lopen. Daarnaast wil de overheid een flexibele economie hebben waarin burgers gezien worden als werknemers van de 24-uurs economie. Dat maakt het voor gezinnen moeilijk en onaantrekkelijk om daarnaast ook nog eens kinderen te krijgen en op te voeden. Daarvoor wordt het instrument van kinderbijslag ingezet. De werkslavenpoel moet in stand gehouden worden en desnoods aangevuld worden met immigranten.

   Hierdoor profiteren jullie zonder zelf de moeite te hoeven te nemen om kinderen op te voeden. In die zijn zijn burgers die geen kinderen nemen inefficient. Wel de lusten maar niet de lasten.

   Voor de opvangtoeslag geldt ongeveer hetzelfde. Je kunt geen kinderen opvoeden als je moet werken. Daarvoor hebben ze de opvang voor uitgevonden. De opvang is zo duur dat het eigenlijk niet loont dat één van de partners gaat werken, maar aangezien de flexibele 24-uurseconomie c.q. het bedrijfsleven van werkslaven voorzien moet worden wordt hebben ze deze toeslag ingevoerd. Pappa en mamma is niet de belangrijkste rol, maar de rol van werknemer. Voor moslimvrouwen hebben ze een nog gespcialiseerde beleid om ze los te rukken van hun islamitische gezin en ze om te vormen van gezinslid naar werkneemster voor de 24-uurs economie.

   Zo ook de huurtoeslag. Deze wordt eigenlijk gebruikt om de huren en huizenprijzen te laten stijgen zonder dat een deel van het werkvolk die het niet kan bijbenen openlijk door het ijs zakt. Daar profiteren hypotheekverstrekkers, banken, makelaars etc.. het meest van. Makelaars en verhuurbedrijven zijn grote lobbyisten bij de VVD, Leefbaar Rotterdam, Pim Fortuyn etc...

   Zoook de zorgtoeslag. Sinds in voering daarvan zijn de kosten voor burgers gestegen en is de zorg nog verder uitgekleed. Waar is dat geld terechtgekomen? Ik denk ergens bij zorgebedrijven en ondernemers zoals specialisten etc.. Ook gewoon een middel om de geldstromen naar de gewenste doelgroep, lees bedrijven te sturen.

   40 jaar geleden was één inkomen voldoende om een egzien met kinderen te runnen. Nu zijn de geldstromen beleidsmatig zo gekanaliseerd dat man en vrouw moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen.

   In mijn ogen zijn toeslagen een verkapte subsidie voor het bedrijfsleven.

   Anyhow, ik hoop dat dit voldoende is waarom er toeslagen zijn.

   Nu aub weer terug naar de kern van deze topic.
   klinkt als een beetje verwend gejank: ik wil niet dat vrouwen gaan werken want opvoeding blabla, maar die gezinnen moeten dan met 1 iemand die werkt wel voldoende geld om alles te doen en luxe te leven, en als de overheid dan ook nog geld afpakt van hardwerkende burgers als ik om die paupers gratis geld te geven is het ook weer niet goed want dat is een kapitalistisch complot

   misschien moeten mensen gewoon kiezen tussen werken of niet zeuren dat je niks verdient als je niet werkt
   Gaarne langzaam typen wanneer u mij aanspreekt, ik ben blond en heb een IQ van 89.

  8. #118
   Very Important Prikker Mark's Avatar
   Ingeschreven
   Sep 2002
   Locatie
   K4-land
   Berichten
   34.183
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   402414

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Om misschien iets genuanceerder te zijn: Uiteraard is het een goed idee dat mensen normaal kunnen leven, en ik ben het in principe eens dat die bergen subsidies naar huur, hypotheek en opvang alleen als effect hebben dat die prijs omhoog gaat en je er nette weinig mee opschiet.

   Dus als Nederland het zo belangrijk vindt dat iedereen werkt dan moet je gewoon centrale opvang gratis maken vanuit overheid, te betalen door hyptheekrente aftrek en huursubsidies af te schaffen

   Maar als je niet full time wilt werken moet je niet huilen als je niet twee keer per jaar op vakantie kan of geen nieuwe iphone hebt. Als je wilt leven in een gezins samenstelling zoals in de jaren 50 dan moet je ook niet rekenen op luxeniveau 2021
   Gaarne langzaam typen wanneer u mij aanspreekt, ik ben blond en heb een IQ van 89.

  9. #119
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.679
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   14

   Standaard "Voor de autochtoontjes die het niet snappen"

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   jullie
   Nee, jullie
   Het individu moet vrij zijn zolang hij de vrijheid van een ander daar niet mee beperkt.

   John Stuart Mill

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •