Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst - Pagina 13
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 13/14 EersteEerste ... 3121314 LaatsteLaatste
  Resultaten 121 tot 130 van de 132

  Onderwerp: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

  1. #121
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.588
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   De hoogste bestuursrechter faalde, niet de Tweede Kamer

   Rechtsstaat Kwam de Toeslagenaffaire voort uit te strenge wetgeving? Nee, schrijven Jacob van de Beeten en Rob van de Beeten, de ‘alles-of-niets’-interpretatie van de Raad van State deugde niet.

   Emoties tijdens een mars van moeders die slachtoffer zijn geworden van de Toeslagenaffaire in Rotterdam. Foto Camiel Mudde

   Tweede Kamerleden opgelet! De VenetiŽ Commissie van de Raad van Europa maakt over de Toeslagenaffaire verschillende onterechte verwijten aan uw adres. Deze Europese onderzoeksinstantie concludeerde namelijk in haar rapport van vorige maand – zoals Folkert Jensma het in NRC formuleerde – dat het „vooral de Kamer [was] die zelf een gebrekkige wet liet passeren”. Een onterecht verwijt. Niet de wet was het probleem, maar de interpretatie van de wet door de Belastingdienst/Toeslagen en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter.

   In de Toeslagenaffaire kwamen grote groepen ouders in de financiŽle problemen, doordat ze ontvangen kinderopvangtoeslag volledig moesten terugbetalen. In verschillende analyses is de nadruk gelegd op het politieke klimaat waarin de regering en de Tweede Kamer veel aandacht hadden voor strenge fraudeaanpak. De wet was streng, zegt men dan. Deze analyse negeert echter de juridische missers van de hoogste bestuursrechter.

   De VenetiŽ Commissie heeft hier ook geen oog voor. Zij negeert het feit dat de hoogste bestuursrechter jarenlang de ‘alles-of-niets’-benadering van de Belastingdienst, die voortvloeide uit de Wet kinderopvang, goedgekeurde. Deze benadering leidde ertoe dat de Belastingdienst bij kleine administratieve fouten de definitieve aanvraag kinderopvangtoeslag op nihil stelde. Met andere woorden: dat ouders het gehele voorschot van vaak tienduizenden euro’s moesten terugbetalen. Als mensen bezwaar maakten, kwamen ze bij de bestuursrechter terecht en die stelde eigenlijk altijd de Belastingdienst in het gelijk.

   Juridisch geblunder


   Pas eind 2019, toen de Toeslagenaffaire steeds meer media-aandacht kreeg, erkende de hoogste bestuursrechter dat de Belastingdienst dit op basis van de Wet kinderopvang niet zo had mogen doen. Dit is juridisch geblunder op het hoogste niveau, maar in het rapport van de VenetiŽ Commissie staat er niets over.

   De VenetiŽ Commissie stelt namelijk dat deze ‘alles-of-niets’-benadering voortvloeit uit artikel 26 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), een soort paraplu-regeling waar bijvoorbeeld ook de huurtoeslag onder valt. Tot eind 2019 interpreteerde de hoogste bestuursrechter deze bepaling als een dwingendrechtelijke plicht van de Belastingdienst om, als eenmaal was vastgesteld dat een burger toeslag had ontvangen waar geen recht op bestond, de toeslag in zijn geheel terug te vorderen. Oftewel een 100 procent-terugvorderingsplicht. Toen de onrechtvaardige gevolgen al een tijd zichtbaar waren, ging de Raad van State om.

   Verschillende experts in het bestuursrecht hebben overtuigende argumenten aangedragen waarom de hoogste bestuursrechter ook hier geblunderd heeft. Deze wetsbepaling zegt namelijk alleen iets over het bedrag dat de burger aan de staat verschuldigd is; niet over de bevoegdheid van de Belastingdienst om het hele bedrag terug te vorderen. Met andere woorden: op basis van de wettekst was er geen enkele reden om aan te nemen dat de Belastingdienst altijd alles moest terugvorderen. De Belastingdienst had zich dus coulant tegen ouders kunnen opstellen en de Afdeling bestuursrechtspraak had dat kunnen beslissen.

   Er is een ‘mythe van de hardheidsclausule’ ontstaan

   Ook aan dit cruciale punt gaat de VenetiŽ Commissie volledig voorbij door te stellen dat de wet streng was. Waarom houdt de Commissie vast aan het beeld van ‘de strenge wet’? Hier speelt wat wij de ‘mythe van de hardheidsclausule’ noemen, door vele juristen, politici en journalisten omarmd, een cruciale rol: het parlement maakte bewust een strenge wet en nam om die reden in de Awir geen hardheidsclausule op (een bepaling die toepassing van de wet kan matigen).

   Zo stelde bijvoorbeeld oud-staatsraad Martine Mondt in januari in NRC: „De Awir is een harde wet en het is ook steeds de bedoeling geweest dat die wet streng werd uitgevoerd.” Zij suggereert dat een hardheidsclausule uitkomst had geboden. De VenetiŽ Commissie schrijft letterlijk: „het Parlement nam bewust strenge wetgeving zonder hardheidsclausule aan”.

   Streng nooit de intentie


   Wie de parlementaire stukken van het wetsvoorstel Awir leest, ziet echter dat er helemaal geen intentie was een strenge wet te maken. Niet bij de regering, niet bij de Tweede Kamer en niet bij de Eerste Kamer. In 2005, toen de Awir werd behandeld, werd maar zeer weinig over terugvordering van toeslagen gesproken, laat staan over strenge terugvordering vanwege fraudebestrijding.

   Tijdens het parlementaire debat over de wet werd wel over een hardheidsclausule gesproken, maar uitsluitend in het kader van de toekenning van toeslagen. Verschillende Kamerleden wilden niet dat burgers die enige vorm van smartengeld krijgen uitgekeerd (bijvoorbeeld asbestslachtoffers of voormalige mijnwerkers) hun recht op toeslagen zouden verliezen. De staatssecretaris wees erop dat bestaande wetgeving in dergelijke situaties voorzag. Er was simpelweg geen noodzaak voor een hardheidsclausule.

   De wet was dus niet streng, maar is door de Belastingdienst streng toegepast en deze uitvoering is door de hoogste bestuursrechter jarenlang ten onrechte goedgekeurd. Toch doet de VenetiŽ Commissie zes aanbevelingen aan het parlement en geen enkele aan de hoogste bestuursrechter. Dat is onbegrijpelijk gezien de juridische missers die zijn gemaakt. Het is afwachten hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt; vrijdag verschijnt een ‘zelfevaluatie’.

   De Tweede Kamer heeft daarna nog een troef in handen: de parlementaire enquÍte over de Toeslagenaffaire. Hoe kan het dat de hoogste bestuursrechters de zeer strenge en onwettige terugvorderingspraktijken van de Belastingdienst zo lang hebben geaccordeerd? Is hier intern debat over gevoerd? Was daarbij ruimte voor afwijkende meningen? Die belangwekkende vragen wachten nog altijd op een antwoord.   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/17...kamer-a4065868   Op die vragen heb ik wel een antwoord, zie vorige reaktie. Ik vermoed dat de auteurs van dit artikel dat ook wel weten.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #122
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.612
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiŽnt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  3. #123
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   32.208
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   110980

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   De hoogste bestuursrechter faalde, niet de Tweede Kamer
   [SIZE=4]
   Hoezo faalde de Kamer niet? Dat deed ze als wetgevende macht wel degelijk. Er is namelijk een grote rechtsongelijkheid in bewijslast. Normaliter zal degene die aanklaagt voor het nodige bewijs daarvoor moeten zorgen.

   Maar dat geldt niet voor belastingzaken. Dan geldt de bewijslast omgekeerd - en moet de aangeklaagde maar bewijzen dat hij niet fout heeft gehandeld. Voor de meeste mensen is dat een totaal ongelijk strijd.

   Terwijl gewone burgers die strafbare feiten hebben gepleegd, waaronder ook fraude die niets met belastingen heeft te maken, voor de strafrechter moeten verschijnen - worden megafraudeurs, zoals financiŽle instellingen, schimmige dealtjes afgesloten, en blijven de capo's van die instellingen buiten schot, terwijl die capo's wel leiding hebben gegeven aan die megafraude.

   En dus kunnen belastingambtenaren ongehinderd voor aanklager en rechter spelen. Zij hebben daarin alle volmacht. En als er dan toch nog een rechtszaak van komt - dan is dat omdat mensen zelf naar de rechter stappen. Wat ambtenaren dan allemaal uitvreten - zoals de rechter voorliegen en dossiers door de shredder halen, bijvoorbeeld - is nu ook wel duidelijk.

   En als er dan toch een rechtszaak van komt - omdat slachtoffers die zelf aanspannen - dan wordt die ook nog verwezen naar de 'Bestuursrechter', die daar helemaal niet voor bedoeld is, in plaats van de gewone strafrechter. Immers - fraude is een strafbare overtreding - en geen overtreding van een of andere bestuurder - en moet dus meteen naar de gewone strafrechter - zolang er geen onafhankelijke rechtskamer is voor belastinggeschillen.

   Hoezo faalde de Kamer niet als zij nog nooit wat aan de omgekeerde bewijslast heeft gedaan - de belastingambtenaren volkomen vrij heeft gelaten in het zelf laten beslissen wie zij wel of niet op hun eigen manier persoonlijk willen aanpakken - in plaats van de zaak voor de strafrechter te brengen?

   Gelijke monniken - gelijke kappen, is blijkbaar bij de belastingdienst onbekend. Misschien bij de Kamer ook wel.
   'Wij zitten niet op de Westelijke Jordaanoever vanwege veiligheid of economische belangen. Wij zitten in Hebron, in Nablus, in alle nederzettingen vanwege een rabijnse messianistische ideologie. Wij willen de wereld graag doen geloven dat IsraŽl Tel Aviv is. Dat klopt niet, oh nee. Hebron met z'n fanatieke religieuze kolonisten, is ook IsraŽl, en hun macht groeit.' (Avraham Burg, voormalig voorzitter van het IsraŽlische parlement.)

  4. #124
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.588
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst


   Belastingdienst ging vooral achter lage inkomens aan

   Om toeslagen te controleren op fouten en fraude gebruikte de Belastingdienst een zelflerend algoritme. Dat selecteerde vooral lage inkomens voor controle.

   Jan Kleinnijenhuis
   22 november 2021

   De Belastingdienst heeft jarenlang specifiek burgers met een laag inkomen geselecteerd voor extra controle op fraude met de kinderopvangtoeslag. Hogere inkomens werden juist bewust ontzien. Dat erkent de Belastingdienst in antwoorden op vragen van Trouw en RTL Nieuws over het zogeheten risicoclassificatiemodel van Toeslagen.

   Het risicoclassificatiemodel werd vanaf april 2013 gebruikt om te bepalen welke aanvragen voor toeslagen extra controle zouden krijgen. In juli vorig jaar werd het uit de lucht gehaald, na een kritisch rapport van consultancybureau KPMG. Het gaat om een zelflerend algoritme, dat zelfstandig bepaalt welke indicatoren erop zouden kunnen wijzen dat bepaalde aanvragen voor toeslagen een verhoogde kans op fouten of fraude kennen. Alle aanvragen krijgen aan de hand van die indicatoren een zogeheten risicoscore toebedeeld. De aanvragen met de hoogste risicoscore worden vervolgens extra gecontroleerd.

   Elf keer zoveel


   De Belastingdienst erkent dat Ďin ieder geval sinds maart 2016' het inkomen van mensen Ďmet variabele grenswaardení werd gebruikt. In de praktijk betekent dit dat lage inkomens een hogere risicoscore kregen, hogere inkomens kregen juist een lagere risicoscore. Volgens de Belastingdienst bleek er Ďeen statistisch verband tussen de hoogte van het inkomen en de kans op een (on)juiste aanvraagí.

   De fiscus stelt dat het inkomen maar een klein gewicht had in de risicoselectie voor de kinderopvangtoeslag, omdat de hoogte van de toeslag vooral afhangt van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Welke indicatoren precies gebruikt werden om de risicoscore te bepalen, en met welk gewicht, wil de Belastingdienst niet zeggen omdat het toezicht vertrouwelijk zou zijn.

   In de praktijk bleek het model toch vooral lagere inkomens de hoogste risicoscore te geven, zo blijkt uit documenten die eerder zijn vrijgegeven. Van de duizend hoogste risicoscores had 82,3 procent een huishoudinkomen van minder dan 20.000 euro per jaar. Dat is ruim 11 keer zoveel als het gemiddelde: van alle aanvragen had slechts 7,3 procent een huishoudinkomen van minder dan 20.000 euro.

   Alarmbellen


   Experts op het gebied van verantwoorde toepassing van zelflerende algoritmes reageren ontzet op die uitkomst. ďHoe het model precies werkt, is op basis van openbare informatie niet na te gaan. Maar als de uitkomst zo inzoomt op een specifieke groep, in dit geval lage inkomens, dan moeten er alarmbellen afgaan bij de ambtenaren die met die modellen werkenĒ, reageert Cynthia Liem, universitair hoofddocent op het gebied van Kunstmatige Intelligentie aan de Technische Universiteit Delft.

   Volgens Liem wijst de enorme oververtegenwoordiging van lage inkomens op zogeheten selectiebias in het model. Kort gezegd: als het model vermoedt dat bij lagere inkomens meer kans is op fraude, worden vooral die aanvragen gecontroleerd. Dat leidt ertoe dat vooral aanvragen van lage inkomens worden gecorrigeerd. Omdat het model weer getraind wordt met die uitkomsten, wordt er steeds verder ingezoomd op lage inkomens.

   Selectiebias


   ďIedereen die iets weet van risicoselectie weet dat je alert moet zijn op selectiebiasĒ, zegt Liem. Bijvoorbeeld door ook aselect aanvragen te controleren. Maar dat gebeurde niet bij Toeslagen, zo blijkt uit een zelfonderzoek van het model uit maart van dit jaar dat de Belastingdienst ter inzage gaf aan Trouw en RTL Nieuws. ďWij onderzoeken alleen de hoge scores en er is geen toezichtproces dat ook andere kenmerken onderzoektĒ, schrijft de dienst over het risico dat er sprake is van selectiebias.

   Eerder bleek al uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws dat de Belastingdienst ook een indicator gebruikte om te selecteren op het al dan niet hebben van de Nederlandse nationaliteit. Naar aanleiding van kritische rapporten over het gebruik daarvan door de Autoriteit Persoonsgegevens en Amnesty International, heeft Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) eind oktober al verzocht om het model openbaar te maken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) wil dat pas doen als Ďeen zorgvuldige inhoudelijke reactieí is voorbereid. Die zou eind volgende week naar de Tweede Kamer gaan, zo liet zij weten.


   https://www.trouw.nl/binnenland/bela...-aan~be2da94d/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #125
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   32.208
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   110980

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Belastingdienst ging vooral achter lage inkomens aan
   En heb je ook nog wat te melden over mijn opmerking dat de Kamer mijns inziens wel degelijk heeft gefaald in dit dossier - en waarom?
   Of laat je het weer bij andermans menig plaatsen zonder daarover en eigen standpunt in te nemen?.
   'Wij zitten niet op de Westelijke Jordaanoever vanwege veiligheid of economische belangen. Wij zitten in Hebron, in Nablus, in alle nederzettingen vanwege een rabijnse messianistische ideologie. Wij willen de wereld graag doen geloven dat IsraŽl Tel Aviv is. Dat klopt niet, oh nee. Hebron met z'n fanatieke religieuze kolonisten, is ook IsraŽl, en hun macht groeit.' (Avraham Burg, voormalig voorzitter van het IsraŽlische parlement.)

  6. #126
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.588
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door knuppeltje Bekijk Berichten
   En heb je ook nog wat te melden over mijn opmerking dat de Kamer mijns inziens wel degelijk heeft gefaald in dit dossier - en waarom?
   Of laat je het weer bij andermans menig plaatsen zonder daarover en eigen standpunt in te nemen?.
   Mijn mening is bekend:

   Parlement is primair verantwoordelijk. Uit het blote hoofd, de harde lijn in de wetgeving is al ingezet rond 2007 door het parlement, ruim 4 jaar voor de Bulgarenfraude.

   De bestuursrechtelijke rechters hebben de lijn van het parlement gewoon overgenomen.

   Als je mijn reacties gelezen had dan zie je dat ik vragen stel over het klakkeloos aannemen/overnemen van de harde lijn van de wetgeving door de rechters c.q. De Raad van State (hoogste bestuurrechtertelijke instantie) is niet onafhankelijk. Aan de ene kant zijn adviseren ze de overheid maar aan de andere kant hebben zij het laatste woord over de wetgeving waarover ze adviseren.

   Er zijn zat lagere bestuursrechters die hun twijfels hadden over de gevolgde lijn. Je ziet dat ze vaak als makke schaapjes de lijn van de Raad van State volgen omdat ze bang zijn natuurlijk voor hun carriere.

   Dit zie je niet alleen in de toeslagenmisdaad maar ook bij de participatiewet en vreeemdelingenrecht.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #127
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   32.208
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   110980

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Mijn mening is bekend:

   Parlement is primair verantwoordelijk. Uit het blote hoofd, de harde lijn in de wetgeving is al ingezet rond 2007 door het parlement, ruim 4 jaar voor de Bulgarenfraude.

   De bestuursrechtelijke rechters hebben de lijn van het parlement gewoon overgenomen.

   De Raad van State (hoogste bestuurrechtertelijke instantie) is niet onafhankelijk. Aan de ene kant zijn adviseren ze de overheid maar aan de andere kant hebben zij het laatste woord over de wetgeving waarover ze adviseren.

   Er zijn zat lagere bestuursrechters die hun twijfels hadden over de gevolgde lijn.
   Dit zie je niet alleen in de toeslagenmisdaad maar ook bij de participatiewet en vreeemdelingenrecht.

   Je plaatste een krantenartikel met de vette - en volgens mij foute - kop over wie er wel en wie er niet faalde, zonder daar enig commentaar bij te leveren. Jij gaf dus daarover op geen enkele manier jouw mening.

   Maar in dat door jou zonder enig commentaar geplaatste stuk, staat duidelijk dat de Kamer niet faalde, en daar klopt volgens mij niets van.

   Maar zoals ik al aangaf, is het bestuursrecht er niet om over de strafbare feiten van gewone burgers te te oordelen, maar over bestuurlijke aangelegenheden. Burgers die de wet overtreden - bijvoorbeeld door fraude te plegen - begaan een strafbaar feit en dienen dus voor een onafhankelijke strafrechter te verschijnen.
   Dat de Kamer dat heeft laten gebeuren is dan ook heel laakbaar.

   De raad van State is een adviescollege dat alleen maar advies over nieuwe wetsvoorstellen kan uitbrengen, meer niet. Alleen een Grondwettelijk Hof zou kunnen beslissen of de wetgeving voldoet aan de grondwet, maar ook wij hebben geen Grondwettelijk Hof.

   Ja, en met die twijfels zijn de slachtoffer niet veel opgeschoten. Die rechters hebben gewoon verzuimd om hun wek goed te doen. Hun mea culpa komt dat ook veel te laat.
   'Wij zitten niet op de Westelijke Jordaanoever vanwege veiligheid of economische belangen. Wij zitten in Hebron, in Nablus, in alle nederzettingen vanwege een rabijnse messianistische ideologie. Wij willen de wereld graag doen geloven dat IsraŽl Tel Aviv is. Dat klopt niet, oh nee. Hebron met z'n fanatieke religieuze kolonisten, is ook IsraŽl, en hun macht groeit.' (Avraham Burg, voormalig voorzitter van het IsraŽlische parlement.)

  8. #128
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.588
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   [QUOTE=knuppeltje;5705036]Je plaatste een krantenartikel met de vette - en volgens mij foute - kop over wie er wel en wie er niet faalde, zonder daar enig commentaar bij te leveren. Jij gaf dus daarover op geen enkele manier jouw mening.

   Maar in dat door jou zonder enig commentaar geplaatste stuk, staat duidelijk dat de Kamer niet faalde, en daar klopt volgens mij niets van.
   Ik plaats heel veel nieuwsartikelen die ik niet van commentaar voorzie. Dat is ook niet nodig. Ik plaats artikelen om mensen te informeren. Dat kunnen ook artikelen zijn waar ik het niet mee eens ben.

   Maar zoals ik al aangaf, is het bestuursrecht er niet om over de strafbare feiten van gewone burgers te te oordelen, maar over bestuurlijke aangelegenheden. Burgers die de wet overtreden - bijvoorbeeld door fraude te plegen - begaan een strafbaar feit en dienen dus voor een onafhankelijke strafrechter te verschijnen.
   Dat de Kamer dat heeft laten gebeuren is dan ook heel laakbaar.
   In het bestuursrecht is er de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 5:40 tot 5:54 Awb of artikel 58 participatiewet etc...). Daar maakt de belastingdienst gebruik van.

   De raad van State is een adviescollege dat alleen maar advies over nieuwe wetsvoorstellen kan uitbrengen, meer niet. Alleen een Grondwettelijk Hof zou kunnen beslissen of de wetgeving voldoet aan de grondwet, maar ook wij hebben geen Grondwettelijk Hof.
   Ze geven niet zomaar advies, het is de belangrijkste adviesorgaan over wetgeving! Anyhow het Nederlands systeem schendt de trias-politica. En inderdaad komt daar dan nog bij dat rechters wetgeving niet aan de grondwet mogen toetsen.

   Ja, en met die twijfels zijn de slachtoffer niet veel opgeschoten. Die rechters hebben gewoon verzuimd om hun wek goed te doen. Hun mea culpa komt dat ook veel te laat.
   De lagere rechters kan ik nog wat coulance voor opbrengen. De echte kwaaddoeners zijn de hoogste bestuursrechters van de Raad van State. Met hun jurisprudentie die voor de overheid en belastingdienst gunstig is, houden ze de uitspraken van de lagere rechters tegen. Daarmee zijn veel lagere bestuursrechters ontmoedigd geraakt. Dat zie je ook terug in het vreemdelingenrecht.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  9. #129
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   32.208
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   110980

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Ik plaats heel veel nieuwsartikelen die ik niet van commentaar voorzie. Dat is ook niet nodig. Ik plaats artikelen om mensen te informeren.

   Dat kunnen ook artikelen zijn waar ik het niet mee eens ben.

   In het bestuursrecht is er de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 5:40 tot 5:54 Awb of artikel 58 participatiewet etc...). Daar maakt de belastingdienst gebruik van.

   Ze geven niet zomaar advies, het is de belangrijkste adviesorgaan over wetgeving!

   Anyhow het Nederlands systeem schendt de trias-politica. En inderdaad komt daar dan nog bij dat rechters wetgeving niet aan de grondwet mogen toetsen.

   De lagere rechters kan ik nog wat coulance voor opbrengen. De echte kwaaddoeners zijn de hoogste bestuursrechters van de Raad van State. Met hun jurisprudentie die voor de overheid en belastingdienst gunstig is, houden ze de uitspraken van de lagere rechters tegen. Daarmee zijn veel lagere bestuursrechters ontmoedigd geraakt. Dat zie je ook terug in het vreemdelingenrecht.

   Tja, dat zien we hier dagelijks van je, je doet niet anders. Maar al die artikelen kunnen we allemaal zelf wel in de kranten lezen. Als je die hier toch wil plaatsen, dan is het alleen maar interessanter als je daarover ook je eigen menig geeft. Tenslotte is dit wel een discussie forum, ja!

   Zal wel, maar of jij het er wel of niet met die stukken eens bent, valt zo niet duidelijk. Kortom - je maakt zo van jezelf een robot die alleen maar stompzinnig alsmaar dezelfde handeling doet.

   Het bestuursrecht is er om bestuurlijke zaken te behandelen. Daarom heet het dan ook bestuursrecht In deze processen stonden niet bestuurders terecht, maar de individuele burgers die door ambtenaren waren beschuldigd van fraude, wat indien bewezen een strafbaar feit is. Daarom hadden die mensen nooit voor een bestuursrechten mogen komen, maar voor de strafrechter. Het is dan ook een gotspe dat die rechters zich daarvoor hebben laten gebruiken.

   Heb ik dan gezegd dat geen belangrijk adviesorgaan is? Maar hun advies is niet bindend.

   Toch zeker als ambtenaren zomaar de kans krijgen om voor aanklager en rechter te spelen - vervolgens als slachtoffers een proces willen aanspannen, die belastingambtenaren de zaak kunnen doorschuiven naar de bestuursrechter, in plaats naar de strafrechter - en dan ook nog die rechter doelbewust verkeerde gegevens verstrekken en hele dossiers door de shredder te halen.

   Waarom? Ook die gasten hebben er jaren voor gestudeerd.
   'Wij zitten niet op de Westelijke Jordaanoever vanwege veiligheid of economische belangen. Wij zitten in Hebron, in Nablus, in alle nederzettingen vanwege een rabijnse messianistische ideologie. Wij willen de wereld graag doen geloven dat IsraŽl Tel Aviv is. Dat klopt niet, oh nee. Hebron met z'n fanatieke religieuze kolonisten, is ook IsraŽl, en hun macht groeit.' (Avraham Burg, voormalig voorzitter van het IsraŽlische parlement.)

  10. #130
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.588
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Onderzoek opgestart na discriminatie/etnisch profileren door Belastingdienst   Reconstructie Selectiefouten


   Hoe de Belastingdienst lage inkomens profileerde in de jacht op fraude

   Om fraude beter te kunnen opsporen begon de Belastingdienst in 2013 met een zelflerend algoritme bij de controle op toeslagen. Dat keek vooral naar de allerlaagste inkomens.

   Jan Kleinnijenhuis 22 november 2021

   Wat als de Belastingdienst aan de hand van de kleur en het merk auto dat je rijdt zou bepalen of je extra gecontroleerd wordt op fraude bij je aangifte inkomstenbelasting of het aanvragen van toeslagen? Of dat de maand waarin je geboren bent aanleiding is voor een extra check?

   De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niemand een idee heeft of dit gebeurt of niet. Maar bovenstaande voorbeelden zijn niet voor niets gekozen. Het zijn precies de voorbeelden die voormalig algemeen directeur Belastingdienst Hans Blokpoel kiest, als hij in 2015 in een interview de onbegrensde mogelijkheden van big data – het zoeken naar patronen in alle gegevens die de fiscus over mensen bezit – schetst.

   “Dan zou het dus zo kunnen zijn en dit is een puur hypothetisch voorbeeld – dat als jij in een grijze Golf rijdt, de kans groot is dat je een aangifte doet waar iets mis mee is”, zegt Blokpoel in het interview met De Correspondent. “Of dat mensen die in februari zijn geboren meer fouten maken. De volgende vraag is dan: Wat gaan we met die informatie doen?”

   Die laatste vraag beantwoorden is nog niet zo makkelijk. Want wat heeft de Belastingdienst gedaan met alle patronen die het wist te vissen uit gegevens die het bezit? Op welke gronden werden mensen geselecteerd voor extra controle op fouten of fraude?

   Als Hans Blokpoel zijn interview geeft in 2015, is de afdeling Toeslagen al een paar jaar bezig met de inzet van profilering op basis van big data. In 2012 werd de basis gelegd voor wat later het risicoclassificatiemodel ging heten. Dat model is feitelijk een zelflerend algoritme, dat zelfstandig bepaalt welke indicatoren erop zouden kunnen wijzen dat bepaalde aanvragen voor toeslagen een verhoogde kans op fouten of fraude kennen.

   Die indicatoren komen niet uit de lucht vallen. In zogeheten ‘expertsessies’ werden ambtenaren van de afdeling Toeslagen gevraagd van welke gegevens zij verwachtten dat het de kans op fouten of fraude zou kunnen voorspellen. Gezamenlijk kwamen de ambtenaren tot een lijst van zo’n 100 indicatoren die een voorspellende waarde zouden kķnnen hebben. Waarom zij dat dachten, is niet bekend, want er is niets over vastgelegd. “In het algemeen kan worden gezegd dat er in ieder geval een statistisch verband werd verwacht tussen de indicator en de kans op een incorrecte toeslagaanvraag”, schrijft de Auditdienst Rijk (ADR) later in een onderzoek.

   De analogie van Blokpoel


   Om na te gaan of de indicatoren ook daadwerkelijk een voorspellende waarde hadden, werden zij gebruikt om een zelflerend model te trainen. Toeslagen selecteerde zo’n 30.000 aanvragen, waarvan het zelf aangaf of deze ‘goed’ of ‘fout’ zijn. Door die 30.000 dossiers te toetsen aan de grofweg 100 indicatoren, bepaalt de computer vervolgens welke indicatoren vaker voorkomen in de ‘foute’ aanvragen. Zo kan een statistisch verband aangetoond worden tussen een indicator en een ‘foute’ aanvraag voor toeslagen. In de analogie van voormalig Belastingdienst-directeur Blokpoel: wie in een grijze Golf rijdt, of in februari geboren is, komt vaker voor in de set ‘foute’ aanvragen.

   “Bij de bouw van zo’n model kan in potentie heel veel misgaan”, zegt Cynthia Liem, universitair hoofddocent Kunstmatige Intelligentie aan de Technische Universiteit Delft. Zij keek op verzoek van Trouw en RTL Nieuws mee naar de werking van het risicoclassificatiemodel van Toeslagen.

   Van groot belang is hoe Toeslagen de 30.000 voorbeelddossiers heeft gekozen. “Dat is de basis van het model. Je vertelt het algoritme: dit dossier is goed. En dit dossier is fout. Het algoritme kijkt slechts welke indicatoren passen bij goede of foute dossiers, maar wat goed of fout is, is door mensen bepaald.”

   Toeslagen is zelf niet overtuigd van de kwaliteit van die voorbeelddossiers, zo schrijft het in een onderzoek uit maart van dit jaar dat Trouw en RTL Nieuws ter inzage kregen. De dossiers die als ‘goed’ bestempeld zijn, betreffen vooral aanvragen van dossiers die voor langere tijd niet zijn aangepast. Maar dat betekent niet automatisch dat er geen sprake is van fouten of fraude: wellicht werden die dossiers domweg niet gecontroleerd.

   270.000 mensen stonden als ‘potentieel fraudeur’ vermeld


   Dan de als ‘fout’ bestempelde dossiers. Vorig jaar lieten staatssecretarissen Hans Vijlbrief (Belastingdienst) en Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer weten dat die (deels) gehaald zijn uit de zogeheten ‘zwarte lijst’ van de Belastingdienst, de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Daarop stonden zo’n 270.000 mensen als ‘potentieel fraudeur’ vermeld, zonder bewijs en zonder dat zij dit wisten of zich daartegen konden verweren.

   Het bestaan van FSV werd begin vorig jaar door Trouw en RTL Nieuws onthuld, en direct daarop door de Belastingdienst uit de lucht gehaald. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelde enkele weken geleden dat FSV jarenlang onrechtmatig is gebruikt. “Ruim een kwart miljoen mensen stond – vaak onterecht – veel te lang op deze fraudelijst zůnder dat zij dit wisten.” zei AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

   Beeld Fadi Nadrous

   Nu bekend is dat vermelding op de zwarte lijst in veel gevallen onterecht, of twijfelachtig is, roept dat met terugwerkende kracht vragen op over de training van het risicoclassificatiemodel. Liem: “Nu gebleken is dat mensen om het minste of geringste en zelfs onterecht in FSV zijn geplaatst, moet je je afvragen wat de waarde van dat model is geweest. Door die dossiers als basis te kiezen, neemt je model alle foute overwegingen om iemand op die lijst te plaatsen over.”

   Het aantal opvanguren was ook een indicator


   Maar FSV speelt nog een andere rol. De zwarte lijst werd niet alleen gebruikt bij de training van het model, zo blijkt uit verschillende interne documenten van de Belastingdienst. Iemand die vermeldt staat in FSV ‘scoort hoger bij de risicoanalyse van Toeslagen’, schrijft de fiscus eind 2018. En in een onderzoek naar FSV van november 2019 staat dat ‘ook voor Toeslagen geldt dat een vermelding in FSV bij inschatting van het risico voedend werkt’. FSV was dus niet alleen een blauwdruk voor de bouw van het model, het werd ook gebruikt als indicator. Bij vermelding in FSV viel de risicoscore hoger uit.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •