Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/4 12 ... LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 32

  Onderwerp: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

  1. #1
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   Taal Het Riffijns Berber, de moedertaal van veel Nederlandse Marokkanen, werd nooit serieus genomen. Pas nu is er een grammatica van verschenen.

   Berthold van Maris 4 december 2020

   Khalid Mourigh is medesamensteller van de grammatica van het Riffijns. Foto Dieuwertje Bravenboer

   Khalid Mourigh verzorgt soms colleges aan de Universiteit Leiden. Mourigh heeft twee grammatica’s over het Berber op zijn naam staan (waarvan een samen met Maarten Kossmann). Hij deed ook onderzoek naar straattaal en geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp. In februari verschijnt van zijn hand een non-fictieboek, over het bijzondere leven van zijn opa, een van de eerste Marokkaanse gastarbeiders: De gast uit het Rifgebergte (uitgeverij Cossee).

   Eind jaren zestig kwamen de eerste Marokkanen naar Nederland. Daarna duurde het zestig jaar voordat er een boek verscheen waarin wordt uitgelegd hoe de taal die de meeste Marokkaanse Nederlanders van huis uit spreken, de Riffijnse variant van het Berber, grammaticaal in elkaar steekt. Dit boek, An introduction to Tarafiyt Berber, is in Duitsland uitgegeven (Ugarit-Verlag) en werd door twee Nederlanders samengesteld: Khalid Mourigh en Maarten Kossmann.

   In Marokko zelf is zo’n boek nog nooit verschenen. Daar vond men het Riffijns tot voor kort maar een onbeduidende, irrelevante taal.

   Hoeveel sprekers heeft deze taal in Nederland? „Goeie vraag”, zegt Khalid Mourigh op een terrasje in Leiden. „Dat weet niemand. Begin jaren tachtig is er ooit onderzoek naar gedaan. Toen bleek dat 70 tot 80 procent van de Marokkanen in Nederland Riffijns sprak. Dat percentage wordt sindsdien altijd aangehouden.”

   Er zijn inmiddels 400.000 Marokkaanse Nederlanders. Waarvan er dus rond de 300.000 Riffijns spreken? Nou nee, het aantal is natuurlijk lager, want voor de jongere generatie is het Nederlands vaak de belangrijkste taal geworden. Wat niet wegneemt dat zij nog altijd in hun directe omgeving te maken hebben met het Riffijns en dat dus ook, goed of minder goed, verstaan of beheersen.

   Ter vergelijking: 450.000 Nederlanders spreken Fries, waarvan 350.000 als moedertaal. De aantallen voor het Riffijns liggen wat lager, maar ook weer niet zo heel veel lager. Het Riffijns is voor Nederland dus zeker geen onbeduidende taal.

   Hoe zit dat met Mourigh zelf? Is het Riffijns zijn moedertaal? „Het is in ieder geval de eerste taal die ik als kind heb gehoord. Maar ik denk dat ik ook veel Nederlands heb gehoord als kind.”

   Dus eigenlijk heeft hij twee moedertalen. „Zo zou je het kunnen zien. We spraken allebei de talen thuis. Dat ging voortdurend heen en weer. Mijn moeder is op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Ze heeft hier op de middelbare school gezeten en sprak heel vaak Nederlands met ons. Mijn vader was begin twintig toen hij naar Nederland kwam. Die sprak vooral Berber. Voor zover ik me kan herinneren, sprak ik zelf meestal Nederlands, als het kon. Maar bij familie werd het vaak Berber.”

   In Marokko vindt men over het algemeen dat Arabisch en Frans de ‘echte’ talen van het land zijn. Berber, ach ja, dat wordt wel gesproken, maar niet geschreven, en tot voor kort ook helemaal niet in het onderwijs gebruikt.

   Keihard en onverbiddelijk


   Als Mourigh andere Marokkanen in Nederland vertelde dat hij werkte aan een grammatica van het Riffijns Berber, was de reactie soms: het Berber heeft geen grammatica. „Mijn tante, die meestal Nederlands spreekt, maar daarnaast ook vloeiend Berber, zei zelfs: het Berber bestaat niet echt. Ik denk dat ze daarmee bedoelde dat het niet geschreven wordt.”

   De gedachte dat een taal die niet geschreven wordt, geen grammatica heeft, is natuurlijk onzin. Iedere taal heeft, geschreven of niet, een keiharde, onverbiddelijke grammatica.

   Een van de problemen bij het schrijven van deze grammatica was dat Mourigh en Kossmann moesten kiezen voor één van de dialecten van het Riffijns. Er is geen standaardtaal, geen Algemeen Beschaafd Riffijns, er zijn alleen dialecten. De keuze viel, niet heel verrassend, op het meest invloedrijke dialect: dat van de stad Nador – toevallig ook de variant waarmee Mourigh zelf opgroeide.

   Gecheckt bij familieleden


   „Daarmee kun je je overal in de Rif verstaanbaar maken. Er zijn allerlei andere dialecten, maar die zijn allemaal onderling verstaanbaar. Zeker als je vertrouwd bent met andere dialecten, als je die al vaker gehoord hebt. Zo werkt dat. In Nederland bestaan die dialectverschillen natuurlijk ook nog. Na een of twee zinnen weet je al waar iemand vandaan komt, uit welke regio. Bepaalde woorden, een bepaalde intonatie.”

   Mourigh heeft sommige voorbeeldzinnen die hij in de grammatica geeft gecheckt bij familieleden. Niet in Marokko, maar gewoon hier, in Nederland. „Ik viel ze er af en toe over lastig. Kan dit? Kun je dit zeggen? Dat vonden ze wel leuk. Al moest het ook niet te lang duren natuurlijk.”

   Als je als taalkundige naar je moedertaal kijkt, welke dingen ontdek je dan? „Heel veel natuurlijk. Bepaalde structuren die in zo’n taal zitten, waar je als spreker niet bij stilstaat. Bijvoorbeeld de meervouden van zelfstandige naamwoorden. Daar zitten zo ontzettend veel verschillende patronen in.”

   Terwijl het Nederlands twee grote meervoudspatronen heeft (meervouden op -en en op -s) en een paar kleine patronen (zoals -eren en -ae), heeft het Riffijns tientallen patronen. Het maakt daarbij gebruik van uitgangen, maar ook van voorvoegsels en klinkerveranderingen.

   Elegante klinkerverandering


   Het meervoud van dad (vinger) is idudan: dat heeft de uitgang -an, en daarnaast een voorvoegsel (i-) en ook nog eens een elegante klinkerverandering: de a van dad wordt u in idudan.

   Andere zelfstandige naamwoorden doen dit weer helemaal anders. Steen is azru, stenen izra. Ezel is agyur, ezels igyar. Ur is hart, urawen harten.

   „Interessant hè. En ja, dan begrijp je ook opeens waarom veel mensen in Nederland daar moeite mee hebben. Je moet van ieder woord het meervoud kennen, je kunt het niet zomaar zelf verzinnen.”

   Uit een onderzoek dat twintig jaar geleden in Nederland gedaan werd bleek dat toen al veel Marokkaans-Nederlandse kinderen die meervoudsvormen niet goed beheersten. Ze gebruikten vaak het enkelvoud als meervoud. Of ze gebruikten de meest voorkomende meervoudsuitgang voor álle woorden. „Het normale meervoud van aghyur (ezel) is ighyar. Maar in Nederland hoor je ook wel: ighyaren.”

   Veel gesmokkeld


   Ook heel apart is dat zelfstandige naamwoorden twee vormen kunnen aannemen, afhankelijk van hoe ze gebruikt worden in de zin. Het woord voor ‘man’ heeft deze twee vormen: aayaz en waayaz. Als het als onderwerp vóór het werkwoord staat is het aayaz, ná het werkwoord waayaz. Maar als lijdend voorwerp is het altijd aayaz. En na voorzetsels bijna altijd waayaz. Ga er maar aan staan. Ook hier wordt door Marokkaanse Nederlanders veel gesmokkeld. Er zijn jonge Marokkanen die alleen nog de vorm aayaz gebruiken.

   Mourigh schreef al eerder een grammatica. Maar toen van een Berbertaal die hij zelf niet sprak: het Ghomara Berber. Hij deed daarvoor veldwerk in een heel afgeleden gebied in Marokko: een stuk of tien dorpen, ver van de handelswegen, ingesloten in de bergen. Een taaleilandje, dat steeds verder krimpt. Er was maar één artikel ooit over gepubliceerd, in 1929.

   „Ze zijn daar vrij achterdochtig. De meeste mensen hebben issues met de overheid, omdat het kleine wietboeren zijn. Dus als je daar aankomt als buitenstaander moeten ze wel even de kat uit de boom kijken.”

   Hun eerste reactie was: wij haten deze taal, wat moet jij ermee?
   Khalid Mourigh

   „Ik moest me eerst melden bij de kaïd, de locale gouverneur, de baas van dat gebied zeg maar, om toestemming te vragen. Ieder dorp heeft een dorpshoofd. De dorpshoofden gaan iedere week naar de markt, en dan gaan ze ook altijd naar de kaïd, om te vertellen hoe het gaat in het dorp. Nou, hij wees gewoon iemand aan, die mij maar mee moest nemen. Ik mocht nog wel kiezen: de bergen in, of naar het strand. Toen was de keuze snel gemaakt natuurlijk.”

   „Als ik dan, in de eerste week toen ik in dat dorp was, zei: ik kom het Berber bestuderen, dan zag ik hoe de mensen me aankeken, met een blik van: nee hoor, de overheid heeft je gestuurd, om ons te bespioneren.”

   Gewonnen vertrouwen


   Ook in dit gebied hadden de mensen geen hoge pet op van de taal die ze onder elkaar spraken. „Hun eerste reactie was: wij haten deze taal, wat moet jij ermee?”

   Háten?! „Ja, dat zeiden ze. Of ze zeiden: dit is alleen maar iets dat wij onder elkaar gebruiken, het is verder niet interessant.” Maar gaandeweg wist Mourigh het vertrouwen te winnen. „Ik begon met woorden te vragen. Na een week of drie kwamen we bij het woord ‘vertrouwen’. Toen zeiden ze tegen me: ja, nu vertrouwen we je. Toen wisten ze zeker dat ik geen andere intenties had.”

   „Ik was vorig jaar nog in dat dorp. Dan kwam ik wel eens mensen tegen die ik niet kende. Als ik dan Ghomara Berber sprak, keken ze me een halve minuut aan. Je zag ze denken: wie is dat, dat moet iemand uit het dorp zijn, maar ik ken hem niet, hoe kan dat? Ze kunnen zich niet voorstellen dat een buitenstaander hun taal spreekt.”

   Terug naar de grammatica van het Riffijns. Hoe komt het dat die door twee Nederlanders is geschreven? Waarom doen ze dit in Marokko niet zelf? „Er is in de jaren zeventig in Marokko iemand gepromoveerd op de grammatica van het Riffijns, maar het proefschrift is nooit gepubliceerd. En Maarten Kossmann heeft al eerder een boek over het Oostelijke Riffijns geschreven, in het Frans. Dat is een variant die in Nederland maar door een kleine minderheid gesproken wordt, waarvan er toevallig vrij veel in Leiden wonen.”

   In Marokko is het Riffijns de moedertaal van anderhalf tot twee miljoen mensen. Net als in Nederland is ook daar niet helemaal duidelijk hoeveel sprekers er precies zijn. De laatste twintig jaar is er in Marokko wat meer aandacht voor het Berber. „Er is nu een Institut Royal de la Culture Amazighe: een Koninklijk Instituut voor de Berbercultuur. Dat zorgt voor didactisch materiaal dat op de scholen gebruikt kan worden. Ze hebben daarvoor een soort standaard-Berber gecreëerd.”

   Dat standaard-Berber is een niet bestaande taal. In Marokko worden naast het Riffijns nog twee andere Berbertalen gesproken: het Berber van de Midden-Atlas, en het Berber van het Zuiden van Marokko. Die talen zijn onderling niet verstaanbaar. Een Berber uit de Rif en een Berber uit het Zuiden kunnen elkaar niet verstaan.

   Toch is nu uit die drie talen één standaardtaal in elkaar geknutseld. Een soort Algemeen Marokkaans Berber, dat door niemand gesproken wordt. Mourigh: „Daar zit als ideologie achter: een eenheid creëren. Misschien is het idee goed. Maar de uitvoering ervan is niet professioneel. Het onderwijs op school beperkt zich op veel plaatsen tot een half uurtje in de week liedjes zingen of zo. Het onderwijsmateriaal is niet afdoende. En het wordt vaak onderwezen door Arabischtalige docenten. Dus het is een chaos.”
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #2
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   Verzonnen woorden

   Sinds enige tijd is het Berber in Marokko ook aanwezig in het straatbeeld, in de vorm van een eigen schrift, dat Tifinagh wordt genoemd. „Als je in Marokko rondloopt zie je op alle overheidsgebouwen ook dat Berberschrift. Bijvoorbeeld: het Instituut voor de Volksgezondheid. Dat staat er dan drietalig op. In het Arabisch, het Frans, en in het Berber.

   En vaak, als je al die drie talen kunt lezen, begrijp je het Arabisch, en je begrijpt het Frans, maar het Berber begrijp je dan niet omdat het verzonnen woorden zijn. En soms is dat Berber gewoon het Arabisch, maar dan geschreven in het Berberschrift.”

   Dankzij de sociale media wordt er nu ook informeel wat meer in het Riffijns geschreven. „Meestal in een zelf verzonnen spelling, die per land verschilt: een Marokkaanse Spanjaard spelt anders dan een Marokkaanse Nederlander. Maar toch kunnen mensen elkaar begrijpen.”

   Er is zelfs een kleine literaire productie in het Riffijns. Mourigh heeft een online winkeltje opgezet waar meestal in eigen beheer uitgegeven literatuur kan worden aangeschaft: poëzie, korte verhalen, memoires, en zelfs een enkele roman. Al die boekjes en boeken samen vullen nu driekwart boekenplank.

   Als Mourigh een lezing geeft over het Riffijns zegt hij wel eens, over die literatuur: „Er zijn nu meer mensen die Riffijns schrijven dan mensen die Riffijns lezen.”

   Riffijns Een taal met zeven namen   Berber – Berbers – Tamazight – Riffijns – Tarifit – Tarifest – Marokkaans

   Het Berber wordt in wat minder formeel Nederlands ook vaak Berbers (met een s dus) genoemd. In Marokko zelf worden alle Berbervarianten Tamazight genoemd. De Riffijnse variant heet daar Tarifit: daar zit het woordje Rif in. In het dialect van Nador wordt dat: Tarifesjt. Je kunt dat letterlijk vertalen als: Riffijns.

   Marokkaanse Nederlanders noemen de taal die ze spreken ook wel Marokkaans, maar die term wordt zowel voor het Berber gebruikt als voor het Marokkaans-Arabisch.

   Het Berber is strikt genomen geen taal, maar een taalfamilie.
   Berbertalen vind je in Marokko en Algerije. En ook in de Sahara en de Sahel (het Toeareg). Verder zijn er nog wat kleine Berbertaaleilandjes in Libië en Egypte.

   De Berbertaalfamilie behoort tot de grote familie van de Afro-Aziatische talen, waartoe ook de Semitische talen (Arabisch en Hebreeuws) behoren. Maar de Berbertalen zijn maar heel in de verte verwant aan het Arabisch. Het verschil tussen Berber en Arabisch is nog groter dan het verschil tussen Nederlands en Russisch.

   Ooit werd in het grootste deel van Noord-Afrika Berber gesproken.
   Toen het Arabisch zich daar verbreidde, hield het Berber alleen nog stand in afgelegen gebieden: in de bergen, in de woestijn.

   Correctie (7-12-2020): In de landkaart waren de landen Tsjaad en Niger per abuis omgewisseld. Dat is aangepast.


   https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/04...-echt-a4022586
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  3. #3
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   History : The first grammar book for Riffian Tamazight was written by a Spanish missionary

   By the end of the 19th century, Spanish religious men in Morocco started to show interest in learning the Amazigh language, especially in the Rif region. The best example in this case is Pedro Hilarion Sarrionandia, a Franciscan priest who traveled to Morocco in an African mission. During his twenty-year stay in the Kingdom, he wrote a grammatical book for the Riffian language and a Spanish-Riffian dictionary.

   17/11/2017 12h40


   Pedro Hilarion Sarrionandia./Ph. DR

   The first Amazigh language grammar book for the Riffians was written by a Basque priest, Pedro Hilarión Sarrionandia. The book saw light in 1905 during a Franciscan missionary in the region. Sarrionandia’s first contact with northern Morocco began in 1892, when he was a 27-year-old priest sent to the Order of Convent in Tetouan. During his stay, he learned Arabic, and then switched to the Amazigh language.

   Unlike the Arabic language, used in public institutions, Koranic schools and universities, that of the Riffians was part of the oral heritage of the Kingdom with few written texts. A fact that shocked the young priest who used to learn grammar in books.

   Fortunately, this obstacle did not prevent Pedro from advancing in learning the Amazigh language. On the contrary, it was encouraging to him that he attempted to create a record for the language’s grammar. The priest dedicated several hours of his days to this new mission all while having a close contact with locals. With the knowledge he accumulated, while staying in Morocco, he started writing his first essays.

   A grammar book for Tamazight


   In 1901, authorized by the Spanish authorities, he entered Melilla to publish his work. After a four-year delay caused by the political situation, his book «The grammar of the Riffian language» was finally published in Tangier in 1905.

   Pedro Hilarion Sarrionandia’s wish to know more and expand his learning of the Amazigh language led him to Essaouira in June 1910 to study the local dialect of the region. A challenge he was ready to deal with, especially after his book was severely criticized by René Basset, a French author who wrote «Berber Tales» in 1887.

   His trip to Essaouira lasted until November 1912, when the two French and Spanish protectorates were signed. These political changes that emerged in Morocco pushed him to ask his superiors to put an end to his mission in the Kingdom. A year later he was sent to a convent in Seville where he planned to fully devote himself to the Amazigh Grammar.

   A dream that came to an end

   Unfortunately, the priest’s dream shortly came to an end. Pedro Hilarion Sarrionandia died in 1913, in his hometown, Garai in the Basque Country, following a tragic accident. Only 48 years old, the priest’s plans were suspended but his book survived.

   On 17 of November, Garai, the hometown of Pedro Hilarión Sarrionandia, commemorates his death, paying tribute to the author of the first Riffian grammar book.

   .................................................. .................................................. ..........................
   A grammar book for Tachelhite
   Long before the arrival of Pedro Hilarión Sarrionandia in northern Morocco, another Spanish priest became interested in the Tachelhite variant of the Amazigh language. It is the Franciscan priest José Maria Lerchundi (1836-1896). In 1861, he moved to Morocco and never left back to Spain. He worked for years in Tangier where he is buried now. In 1892, he wrote a book on the Amazigh grammar.
   .................................................. .................................................. ............................


   https://en.yabiladi.com/articles/det...k-riffian.html


   .
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  4. #4
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   Zeer interessante interview met dr. Maarten Kossmann, de Nederlandse specialist in het Tamazight.


   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #5
   Very Important Prikker SportFreak's Avatar
   Ingeschreven
   Apr 2002
   Leeftijd
   92
   Berichten
   98.898
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2757436

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   Het sterft langzaam uit

  6. #6
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door SportFreak Bekijk Berichten
   Het sterft langzaam uit
   Education

   Lycee Descartes Implements Amazigh Language, Culture into Curriculum

   Morocco has continued to integrate Amazigh culture and language into society through Tamazight television broadcasts and new Amazigh-related curriculum in schools.

   Michael Sauers


   June 30, 2021 11:54 a.m.

   Lycee Descartes located in Rabat's Agdal Quarter

   Rabat - The Royal Institute of Amazigh Culture (IRCAM) partnered with Rabat’s French high school, Lycee Descartes, on Tuesday to celebrate the implementation of Amazigh language and culture into the school’s curriculum.

   The inaugural ceremony allowed students to share their insight on the new linguistic and cultural opportunities that the IRCAM’s presence will provide the school.

   The IRCAM’s director, Ahmed Boukous, spoke on the importance of the partnership between the cultural center and a prominent international school for Moroccan pupils.

   “Next year, we will do everything to ensure that this experience of teaching the Amazigh language is deepened,” Boukous stated, noting the end of the current school year and the prospects of the coming school year.

   Boukous added that, “We also believe that there is cultural awareness work to be done in the direction of the teaching staff of the Lycée Descartes because this allows expatriate teachers to better understand their new cultural and linguistic reality.”

   The kingdom has continued to promote the incorporation of the Amazigh language and culture into society. In 2011, the Parliament proposed the recognition of Tamazight as an official language in Morocco. As of 2019, the government recognized the language as an official language alongside Arabic and French.

   The government has continued to implement the language into government documents, public buildings, and even elementary schools.

   In response to the IRCAM’s partnership with Lycee Descartes, the French embassy’s Deputy Cultural Advisor, Bruno Eldin, said the partnership “"illustrates the will of French establishments in Morocco to be part of their mission of sharing and intercultural dialogue with Morocco.”

   "One of the major challenges of this development is to have teachers trained and competent to teach Amazigh to students in French schools,” Eldin added.

   The 2021-2022 school year will begin on September 3 and the students of Lycee Descartes will begin learning the new Amazigh curriculum alongside the other standard curriculum.


   https://www.moroccoworldnews.com/202...nto-curriculum
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #7
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   ...
   30 juni 2021 - 17:00 - Marokko

   Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de burgerlijke stand. In een nieuw wetsontwerp betreffende de burgerlijke stand, nr. 36.21, wordt voorgesteld een nationaal elektronisch systeem en een nationaal register van de burgerlijke stand op te zetten en de Tifinagh-taal in te voeren bij het opstellen van documenten, meldt Hespress. Met deze nieuwe tekst, die waarschijnlijk zal worden goedgekeurd en in werking zal treden, zal de registratie en bijwerking van de burgerlijke stand (geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding...) via een centraal geïntegreerd digitaal systeem gebeuren.

   Een portaalsite van de burgerlijke stand en een nationaal register zullen daarvoor worden opgezet. De tekst zal het pad effenen voor de elektronische uitwisseling van gegevens van de burgerlijke stand, de oprichting van het Nationaal Archief en een digitale burgerlijke en sociale identificatiecode, waarin ook is voorzien in de wetgeving betreffende het systeem voor de begunstigden van het programma voor sociale bijstand. Zodra de wet in werking treedt, zullen alle akten van de burgerlijke stand in het Arabisch worden overgenomen, met de familienamen en voornamen in het Tifinagh en Latijnse letters. De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen verantwoordelijk zijn voor de elektronische ondertekening van de akten. Van deze gegevens kan er dan een uittreksel verkregen worden via een digitaal platform.
   Wat de geboorteakten betreft, bepaalt de tekst onder meer dat eenieder een familienaam moet kiezen, die niet mag verschillen van die van zijn vader en die niet nadelig mag zijn voor de goede zeden of de openbare orde, noch een ironisch karakter mag hebben. Burgers zullen ook geen namen mogen kiezen die verband houden met een stad, dorp, stam of die samengesteld zijn, tenzij een lid van de betrokken familie aan vaderszijde onder een samengestelde naam in het bevolkingsregister is ingeschreven. Indien de gekozen familienaam "Sjerifisch" is, dan is een certificaat vereist dat is afgegeven door een Sjerifische vertegenwoordiger.
   ...


   https://www.bladna.nl/marokko-verbie...lla,36276.html
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  8. #8
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   Moroccan Government to ‘Integrate’ Tamazight as Official Language

   Introducing the plan, Head of Government Saad Eddine El Othmani said the Amazigh culture constitutes an indispensable aspect of Morocco’s identity.

   map


   Apr. 20, 2021 10:16 p.m.
   Rabat - Morocco’s Permanent Inter-Ministerial Commission, which is in charge of monitoring and evaluating “the implementation of the official character of the Tamazight language,” has approved an “Integrated Government Plan for the implementation of the official character of the Tamazight language,” reported MAP, Morocco’s state media.

   The commission made the announcement earlier today at the end of its first meeting chaired by the Head of Government Saad Eddine El Othmani, according to a statement by El Othmani’s office.

   During the meeting, El Othmani stressed the “special nature of this meeting, which is an essential step in the adoption of the first integrated government plan for the implementation of the official character of the Tamazight language,” MAP said.

   The state media quoted the Head of Government’s office’s statement as saying that the “plan is a clear and harmonious roadmap for all government departments in the years to come.”

   This session, El Othmani said, was the culmination of years of a “constructive” national debate on the cultural and linguistic diversity of the Moroccan society.

   He also hailed King Mohammed VI’s personal commitment to preserving Morocco’s rich and diverse cultural heritage.

   Quoting Morocco’s largely progressive 2011 constitution, El Othmani spoke of his government’s determination to effectively implement the provisions of the document.

   The Head of Government also recalled that the constitution recognizes “Tamazight as one of Morocco’s official languages alongside Arabic.”

   The Amazigh cultural heritage constitutes a rich and indispensable component of the Moroccan identity, he argued.


   https://www.moroccoworldnews.com/202...icial-language
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  9. #9
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt

   Elementary School Students To Study Amazigh Language Next Year

   Morocco aims to remove existing barriers with its Amazigh population by teaching the Tamazight language in elementary schools nationwide.

   Sanae Alouazen


   Jan. 28, 2021 4:43 p.m.   Morocco’s ministry of national education has announced a new draft curriculum to teach the Amazigh language in the county’s elementary schools.

   The project is a collaboration between the education ministry and the Royal Institute of Amazigh Culture (IRCAM.) The proposal will next be reviewed by inspectors and teachers of the Amazigh language. The ministry is then set to develop new textbooks and to begin their nationwide distribution ahead of the next school year in 2021-2022.

   The draft curriculum for the Amazigh language is the result of r a meeting between the ministry of education and IRCAM on December 30.

   At the time, IRCAM stressed the importance of including Amazigh in elementary and secondary schools. Following the meeting, the ministry of education decided to update the curriculum to include teaching the Amazigh language which would be gradually integrated into public schools.

   The new pedagogical decision will accelerate Morocco’s commitment to integrate the Amazigh language in all aspects of public life.

   The decision follows through on the provisions of law 26.16, relating to a series of regulations with the aim of gradually including Tamazight in Morocco’s public life. The official use of the Amazigh alphabet (Tifinagh) and language in schools is a crucial step towards reaching this ambition.

   The Politics of Tamazight

   In September 2020, Morocco’s Government Council adopted a draft decree on the implementation of Tifinagh in education and various public services and administrations.

   The draft decree stipulates that the councils of national language and Moroccan culture, government, and education meet annually to monitor and evaluate action plans related to Tifinagh’s implementation.

   Many sectors of public life have implemented strategies to integrate the Amazigh language into their services. By implementing these inclusive strategies, public institutions work to ensure equal access and participation of Morocco’s Amazigh population in public life.

   The Moroccan Ministry of Justice signed an agreement in June 2020 to integrate the Amazigh language into the country’s judicial system.

   Members of these communities are now able to use their mother tongue and communicate in courtrooms, which will eliminate a major barrier for them in judicial proceedings.

   Morocco’s 2011 constitution recognized Tamazight as the country’s official language alongside Arabic. This recognition, which comes after decades of Amazigh activism, is the first political gesture of its kind in the country’s history.

   On the occasion of the Amazigh new year Yennayer, celebrated on January 12, groups of activists and political actors have called for the official recognition of this holiday.

   Activists have argued that making Yennayer a national paid holiday in Morocco is a powerful political symbol. The recognition will signal the country’s efforts to fully include its Amazigh heritage as a shared national legacy.

   Morocco’s ministry of national education has announced a new draft curriculum to teach the Amazigh language in the county’s elementary schools.

   The project is a collaboration between the education ministry and the Royal Institute of Amazigh Culture (IRCAM.) The proposal will next be reviewed by inspectors and teachers of the Amazigh language. The ministry is then set to develop new textbooks and to begin their nationwide distribution ahead of the next school year in 2021-2022.

   The draft curriculum for the Amazigh language is the result of r a meeting between the ministry of education and IRCAM on December 30.

   At the time, IRCAM stressed the importance of including Amazigh in elementary and secondary schools. Following the meeting, the ministry of education decided to update the curriculum to include teaching the Amazigh language which would be gradually integrated into public schools.

   The new pedagogical decision will accelerate Morocco’s commitment to integrate the Amazigh language in all aspects of public life.

   The decision follows through on the provisions of law 26.16, relating to a series of regulations with the aim of gradually including Tamazight in Morocco’s public life. The official use of the Amazigh alphabet (Tifinagh) and language in schools is a crucial step towards reaching this ambition.

   The Politics of Tamazight

   In September 2020, Morocco’s Government Council adopted a draft decree on the implementation of Tifinagh in education and various public services and administrations.

   The draft decree stipulates that the councils of national language and Moroccan culture, government, and education meet annually to monitor and evaluate action plans related to Tifinagh’s implementation.

   Many sectors of public life have implemented strategies to integrate the Amazigh language into their services. By implementing these inclusive strategies, public institutions work to ensure equal access and participation of Morocco’s Amazigh population in public life.

   The Moroccan Ministry of Justice signed an agreement in June 2020 to integrate the Amazigh language into the country’s judicial system.

   Members of these communities are now able to use their mother tongue and communicate in courtrooms, which will eliminate a major barrier for them in judicial proceedings.

   Morocco’s 2011 constitution recognized Tamazight as the country’s official language alongside Arabic. This recognition, which comes after decades of Amazigh activism, is the first political gesture of its kind in the country’s history.

   On the occasion of the Amazigh new year Yennayer, celebrated on January 12, groups of activists and political actors have called for the official recognition of this holiday.

   Activists have argued that making Yennayer a national paid holiday in Morocco is a powerful political symbol. The recognition will signal the country’s efforts to fully include its Amazigh heritage as a shared national legacy.


   https://www.moroccoworldnews.com/202...uage-next-year
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  10. #10
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.856
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011802

   Standaard Re: Eindelijk: het geminachte Riffijns bestaat nu echt   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •