Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminaliteit - Pagina 2
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 2/2 EersteEerste 12
  Resultaten 11 tot 18 van de 18

  Onderwerp: Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminaliteit

  1. #11
   Important Prikker Ballandalus's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2015
   Berichten
   2.090
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   19

   Standaard Re: Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminali

   You're a broken record.

   Ik heb wel mededogen met zoveel domheid; you can't fix this level of stupid.

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Nederlandertje Bekijk Berichten
   Het enige wat hij doet is het westen in een kwaad daglicht zetten. Maar hij vergeet dat hij alles te danken heeft aan het westen. Het westen heeft zijn vader werk aangeboden en daardoor kon hij hier naar school en is hij de man die hij nu is. Hij zou respect moeten hebben voor het westen

  2. #12
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.550
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   13

   Standaard Re: Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminali

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eke Bekijk Berichten
   Een goede werkgever is zich bewust van het feit dat de ene hand de andere wast.
   Dus niet één, maar beide handen hebben er profijt van !
   Tís trouwens een hele ouwe spreuk van Seneca :"manus manum lavat", populair bij badkamerleveranciers (de spreuk in het Latijn dan, dat verkoopt beter) en bij tatoo-kunstenaars.

   Dus het principe 'ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij' is heeeeel oud.
   Respekt voor de een EN respekt voor de ander.
   Mooi voorbeeld Eke van die ene hand die de andere wast. Dat is natuurlijk helemaal waar. Het is geven en ontvangen. Die ene hand van de werkgever en de andere van de werknemer, beide hebben er profijt van. Maar bij Revisor gaat het wel iets anders: met de ene hand ontvangt hij de euro's (economisch meedoen) en met de andere hand steekt hij zijn middenvinger op naar de man (de westering) die hem euro's (westers stinkgeld) geeft. Ik maak bezwaar tegen dat eeuwige eenzijdige gezever over het westen, altijd weer dat westen. En ik ben gelukkig ook niet de enige die dat constateert, zonder namen te noemen, want ik ben niet de woordvoerder van de anderen. Niets deugt er aan het westen. En natuurlijk ook niet aan atheïsten en homo's.

   .
   Het individu moet vrij zijn zolang hij de vrijheid van een ander daar niet mee beperkt.

   John Stuart Mill

  3. #13
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Nov 2004
   Berichten
   11.825
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   776493

   Standaard Re: Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminali

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Rob Gosseling Bekijk Berichten
   Mooi voorbeeld Eke van die ene hand die de andere wast. Dat is natuurlijk helemaal waar. Het is geven en ontvangen. Die ene hand van de werkgever en de andere van de werknemer, beide hebben er profijt van. Maar bij Revisor gaat het wel iets anders: met de ene hand ontvangt hij de euro's (economisch meedoen) en met de andere hand steekt hij zijn middenvinger op naar de man (de westering) die hem euro's (westers stinkgeld) geeft. Ik maak bezwaar tegen dat eeuwige eenzijdige gezever over het westen, altijd weer dat westen. En ik ben gelukkig ook niet de enige die dat constateert, zonder namen te noemen, want ik ben niet de woordvoerder van de anderen. Niets deugt er aan het westen. En natuurlijk ook niet aan atheïsten en homo's.

   .

   Rob, jouw laatste zinnen...Denk je er wel eens over na waarom je zo een hekel hebt aan het westen/uh, sorry, aan de Abrahamitische religies, of mss wel alle religies ? Waarom je die allemaal over één kam scheert ?

   Jij behoort toch bij de categorie die er de pest aan heeft. Toch ? Hoe is dat zo gekomen ? En hoe ga je daar mee om ? Vind je het prettig om je gelijk te halen als je kans ziet ?

   Je hoeft er geen antwoord op te geven, maar jouw opmerking over Revisor deed me daar wel aan denken. Gewoon door naar zichzelf te kijken begrijpt een mens vaak meer van een ander.

  4. #14
   Very Important Prikker SportFreak's Avatar
   Ingeschreven
   Apr 2002
   Leeftijd
   91
   Berichten
   98.378
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2757435

   Standaard Re: Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminali

   Het zijn criminelen

  5. #15
   Very Important Prikker Mark's Avatar
   Ingeschreven
   Sep 2002
   Locatie
   K4-land
   Berichten
   34.173
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   402414

   Standaard Re: Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminali

   Goed dat je deze topic opent Revisor,
   Want ook al vinden we ze soms zielig... we moeten kritisch blijven betreffende de misstappen van minderheden zoals joden, negers, socialisten, homos, moslims, werkelozen en weet ik wat voor andere groepjes we tegenwoordig hebben rondhangen in Nederland.
   Gaarne langzaam typen wanneer u mij aanspreekt, ik ben blond en heb een IQ van 89.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  6. #16
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Apr 2011
   Berichten
   3.182
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   5688

   Standaard Re: Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminali

   Geheel mee eens.

   Motie aanvaard, en nog wat moeijlijke zinsconstructies uit het wetboek mompelen doet.

   Mark for president.

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Mark Bekijk Berichten
   Goed dat je deze topic opent Revisor,
   Want ook al vinden we ze soms zielig... we moeten kritisch blijven betreffende de misstappen van minderheden zoals joden, negers, socialisten, homos, moslims, werkelozen en weet ik wat voor andere groepjes we tegenwoordig hebben rondhangen in Nederland.

  7. #17
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.449
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Nederlands vroomste school, het Joodse Cheider, werd gered met geld uit prostitutie- & criminaliteit

   .
   2021D19265

   De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
   Postbus 20018
   2500 EA DEN HAAG


   Datum 21 mei 2021
   Antwoord op schriftelijke vragen van de leden Jasper van Dijk en Kwint (SP)


   De antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Jasper van Dijk en Kwint (beiden SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over misstanden op de orthodox-joodse school Cheider met kenmerk 2021Z07077 (ingezonden d.d. 28 april 2021).

   Vraag 1
   Wat is uw oordeel over de column van Rosanne Hertzberger waarin wordt gesproken over ernstige misstanden op de orthodox-joodse Cheider school in Amsterdam? (1)

   (1) NRC, 24 april 2021, 'Soms moet je wel nare dingen over Joden zeggen'

   Antwoord 1
   Ik heb de column van Rosanne Hertzberger gelezen. Zoals u eerder bent geïnformeerd1, heb ik al langer zorgen over de school. De inspectie voert in deze maand (mei 2021) opnieuw onderzoek uit of en in hoeverre aan de herstelopdrachten die in 2020 zijn opgelegd is voldaan.

   Vraag 2
   Is het waar dat op deze school sprake is van het slaan van kinderen, het moeten eten van zeep alsmede seksueel misbruik en bedreigingen met een mes? Zo nee, hoe zit het wel?

   Antwoord 2
   Bij de recente onderzoeken door de inspectie zijn geen zaken zoals het slaan van kinderen en het eten van zeep geconstateerd. In haar column heeft Rosanne Hertzberger het in dit verband over leeftijdsgenoten die op het Cheider zaten die over hun ervaringen `van destijds’ vertellen. Voor zover de inspectie bekend gaat het om incidenten van enkele tientallen jaren geleden. Wat de bedreigingen met een mes betreft, heeft de school aan de inspectie bevestigd dat er een incident tussen twee beveiligers heeft plaatsgevonden waarbij met een mes zou zijn gedreigd, en dat vervolgens aangifte is gedaan. In 2018 heb ik aan de inspectie een aanwijzing gegeven om onderzoek te doen naar sociale veiligheid op de school, naar aanleiding van zorgelijke signalen uit de media over de veiligheid van leerlingen, die onder andere te maken hadden met een beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van een leraar in 2012.2 De conclusie uit dit onderzoek was dat het bestuur in belangrijke mate voldeed aan de zorgplicht voor de sociale veiligheid, maar tekortschoot in de borging ervan.3 Daarop heeft de inspectie herstelopdrachten geformuleerd en intensief vervolgtoezicht gehouden.

   Vraag 3
   Deelt u de mening dat deze voorvallen stuk voor stuk onaanvaardbaar zijn? Waarom heeft de Inspectie nog niet ingegrepen?

   Antwoord 3
   Dergelijke voorvallen vind ik onaanvaardbaar. Zoals u echter in het antwoord op vraag 2 en in de eerdere inspectierapporten heeft kunnen lezen, heeft de inspectie in haar recente onderzoek dergelijke voorvallen niet geconstateerd. Wel is de inspectie recent op de hoogte gesteld van een incident tussen twee beveiligers, waarbij met een mes zou gedreigd. In die situatie heeft volgens de school aangifte plaatsgevonden. Bij deze situatie waren volgens de school geen leerlingen betrokken. De inspectie houdt intensief toezicht op de school en heeft in dit schooljaar (2020/2021) namens mij twee bekostigingssancties opgelegd, omdat de school een aantal herstelopdrachten niet of met onvoldoende tempo uitvoerde. Deze sancties zijn in januari jl. door de voorzieningenrechter geschorst, omdat deze de continuïteit van de school in gevaar zouden brengen. Deze maand voert de inspectie opnieuw herstelonderzoek uit bij de school om te kijken of er voldoende voortgang is in het herstel.

   Vraag 4
   Is het juist dat een beveiliger eerder dit jaar aangifte deed omdat hij op school met een mes werd bedreigd door een gepensioneerde collega? Waarom grijpt u niet in?

   Antwoord 4
   Zie het antwoord op de vragen 2 en 3.

   Vraag 5
   Bent u het eens dat “de vrijheid van onderwijs” dan wel “angst om voor antisemiet te worden uitgemaakt” nooit een vrijbrief kan zijn voor de kindermishandeling zoals beschreven in deze column? Zo ja, waarom is er nog niet ingegrepen?

   Antwoord 5
   Van een vrijbrief voor kindermishandeling kan in geen enkele situatie sprake zijn. De inspectie heeft echter in haar recente onderzoek geen misstanden zoals het slaan van kinderen, het moeten eten van zeep of seksueel misbruik geconstateerd. De inspectie heeft er ook geen signalen over ontvangen van bijvoorbeeld ouders of (oud)leerlingen.

   Vraag 6
   Op welke manier gaat u de wet aanscherpen zodat deze kinderen alsnog de bescherming krijgen die zij verdienen? Krijgt de Inspectie meer handvatten om in te grijpen?

   Antwoord 6
   De huidige wetgeving is er mede op gericht dat leerlingen de bescherming krijgen die ze verdienen. U bent eerder geïnformeerd over het wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium, dat de mogelijkheden om een aanwijzing aan het bestuur te geven uitbreidt. Ik verwacht dat dit wetsvoorstel na de zomer aan uw Kamer wordt aangeboden.

   Vraag 7
   Wat onderneemt u om ervoor te zorgen dat voor eens en voor altijd een eind komt aan de misstanden op de school?

   Antwoord 7
   Zie de antwoorden op eerdere vragen.


   Eerste ondertekenaar
   A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  8. #18
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.449
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: motie van forumlid Mark met amendement van forumlid Yao

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Mark Bekijk Berichten
   Goed dat je deze topic opent Revisor,
   Want ook al vinden we ze soms zielig... we moeten kritisch blijven betreffende de misstappen van minderheden zoals joden, negers, socialisten, homos, moslims, werkelozen en weet ik wat voor andere groepjes we tegenwoordig hebben rondhangen in Nederland.
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door IBKIS Bekijk Berichten
   Geheel mee eens.

   Motie aanvaard, en nog wat moeijlijke zinsconstructies uit het wetboek mompelen doet.
   Ik stel een amendement voor:

   en weet ik wat voor andere groepjes we tegenwoordig hebben rondhangen in Nederland
   Kapitalistisch werkschuw tuig is een minderheid die genoemd kan worden in de motie.

   Kleine minderheid waarvan de nederlanders veel last hebben. Onevenredig hoog vertegenwoordigd in criminaliteitstatistieken. Brievenbusplofkraken, lobbycabarets, belastingontwijken met no go zones voor de fiscus, illegale CO2-handel in handen van de kapitalistische onderwereld, direct contact met hooggeplaatste politici ...
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •