Westerse propagandafilmpje tegen de Riffijnse bevrijdingsstrijd - Pagina 2
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 2/2 EersteEerste 12
  Resultaten 11 tot 12 van de 12

  Onderwerp: Westerse propagandafilmpje tegen de Riffijnse bevrijdingsstrijd

  1. #11
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.611
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Westerse propagandafilmpje tegen de Riffijnse bevrijdingsstrijd

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Mark Bekijk Berichten
   zijn de riffijnen inmiddels vrij?
   Goede vraag!
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #12
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.611
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Westerse propagandafilmpje tegen de Riffijnse bevrijdingsstrijd

   BUITENLAND. Wie is Abd-el-Krim ?

   In de „Renaissance politique, litteraire et ariistique" vonden wij de volgende karakteristiek van den Marokkaanschen rebellenleider Abd el Krim. Abd-el-Krim is een Berber-avonturier, die door de omstandigheden er toe gebracht, het avontuur van een opstand tegen 'n Europeesche mo- Igendheid te ondernemen, deze tot wijken gedwongen heeft. ˇ Geboren in 1882, trad hij, na in Fez gestudeerd te hebben, in 1908 in dienst der Spaansche autoriteiten, die j hem als inlandsch secretaris op het bureau der politieke inlichtingen te werk stelden.
   Op dezen uitstekenden waarnemingspost bleef hij niet werkeloos : hij leerde Spaansch en werkte aan de „Telegramma del Riff" mede , alle details der inboorlingenpolitiek drongen tot hem door.

   Als kadi van Malilia kwam in 1919 de gedachte bij hem op om met de Spanjaarden te breken. De fatale data van Abarran, Anual en Arruit maakten van Abd el Krim den beheerscher van Spaansch Marokko. Maar wat zou men niet aandurven, als men een leger van 200.000 man verslagen heeft en een groóte Europeesche natie van 25 millioen inwoners op de knieën geworpen heeft!

   De leider der Riff eischt de absolute onafhankelijkheid van het Riffgebied. Hij wil aan Spanje slechts Tetoean en Melilia laten. Als eerste bezetter, die met de verdragen van 1912 tusschen Spanje en Marokko niets te maken heeft, eischt hij de stammen van de Wergha voor zich op. Na dus Spanje tot den terugtocht gewongen te hebben, zou hij ook 'Frankrijk aanvallen en het dwingen te wijken. En dan, wie weet? Waarom zou hij ook geen sultan van Marokko worden en van Ajdir tot Agadir heerschen?

   Zoo bestaat er op het oogenblik een Riff-republiek, welker vlag rood is met blauwe sterren en manen.
   Wanneer men van een Riff-republiek spreekt, van een Rif-regeering en van een minister van buitenlandsche zaken van de Riff, is men volop in een operette. Abd el Krim is een bergkoning, die zich tot staatshoofd heeft uitgeroepen, wijl het nationaliteisbeginsel in de mode is. De groóte originaliteit van dezen Berber is, dat hij het Wilsoniaansche beginsel up to date tot een travestie heeft weten te maken.

   De Spaansche nederlaag heeft Abd el Krim in het bezit gesteld van zeer belangrijk oorlogsmateriaal en een ruimen voorraad wapenen en munitie. Abd.-el-Krim gebruikt telefoondraden, heeft auto's en laat een nationalen weg aanleggen. Hij laat voor de oogen van zijn omgeving in de naaste toekomst spoorwegen schitteren en prachtige gebouwen, welke van Adjir een klein Casablanca zullen maken.

   Zoo sluit Abd el Krim bij de traditie der groóte zeeroovers aan, echter in modernen stijl. Vroeger moesten buit en losgeld de winsten opleveren. Tegenwoordig vloeit het grootste deel der inkomsten voort uit de losprijzen, welke door het Spaansche expeditiecorps betaald worden. De geheele politieke actie van Abd el Krim is opgekomen uit zijn verlangen om de hand op de ondergrondsche. rijkdommen van het Riffgebied te leggen. Verklaarde hij in Augustus 1922 niet aan den directeur van de „Libertad", dat hij geen militairen in de Riff wilde zien. Gaarne zou hij daar echter Europeesche ingenieurs en arbeiders begroeten, om de grondlagen te exploiteeren. Daarbij veronderstelde hij natuurlijk, dat de grootste winsten in zijn zak zouden stroomen.

   En daarom maakt het ook zoon komischen indruk de Fransche communistische partij een telegram van gelukwensch aan Abd el Krim „den emancipator van het Marokkaansche proletariaat", die, „tegen kapitalisme en imperialisme strijdt", te zien zenden. De begeerige en subtiele Berber moet om die Europeesche stupiditeit wel hartelijk gelachen hebben." De schrijver meent dan, dat het een dwaasheid is de gedachte te koesieren, dat het droombeeld van een Riff-republiek zelfs in Europa aanhangers vindt. „Europa", zegt hij, zou daar een nieuwen nationalistischen haard stichten, welke al heel spoedig het rendez-vouz van avonturiers zou worden en aldus een duurzaam gevaar voor Noord-Afrika zou vormen.

   Frankrijk kan een dergelijke nabuurschap niet dulden. De Riff staat onder den Marokkaanschen sultan. Geen enkele nationale band verbindt de Riffstammen. Het eenige bindmiddel van deze groepen is naast een ingeboren vreemdelingenhaat, de roofzucht. De stammen vereenigen zich om een brutalen chef, die hen ter plundering aanvoert en nog meer buit belooft.

   De Riff-troepen, door hun overwinning op de Spanjaarden fanatiek geworden, keeren zich in een vermétele poging tegen Frankrijk. Het zal moeite kosten hen te bedwingen, want hun contingenten zijn geoefend, gehard en goed gewapend". En de schrijver besluit: „In zijn strijd tegen Abd el Krim, opstandeling tegen het gezag van den sultan, verdedigt Frankrijk Marokko tegen de plunderaars van de Riff, die door het Spaansche ingebrekeblijven van eiken dwang bevrijd zijn."


   14-08-1925, Amigoe di Curacao: weekblad voor de Curacaosche eilanden
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •