Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/2 12 LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 16

  Onderwerp: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

  1. #1
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   Undercover naar de moskee: geheim onderzoek naar islamitische organisaties

   Inlichtingen
   Gemeenten laten een bedrijf al jaren undercover onderzoek doen in onder meer moskeeën – wat niet mag. De onderzochte organisaties, die van niets wisten, spreken van een grote vertrouwensbreuk.

   Andreas Kouwenhoven, Esther Rosenberg & Romy van der Poel

   15 oktober 2021 om 21:45


   • Zeker tien gemeenten hebben de afgelopen jaren undercover onderzoek laten doen naar moskeeën in hun stad.
   • Onder meer Rotterdam, Eindhoven en Zoetermeer stuurden in het geheim onderzoekers van een particulier bureau naar islamitische organisaties, die zich niet kenbaar maakten als onderzoeker.
   • De bevindingen belandden in een geheim rapport waarin – met naam en toenaam – bijvoorbeeld staat waar de bestuurders, imams en docenten studeerden, wie hun familie is, met wie ze ruzie hebben en hun geloofsleer.
   • De onderzoeken zijn betaald door terrorismebestrijder NCTV, dat gemeenten in contact bracht met het bureau en de rapporten na afloop ontving.


   Moskee Al Mouahidin in Ede wordt bestuurd door zes mannen. Kijk: hun portretten, korrelig en vaag. De mannen komen van „de stam Metalsa” uit de noordelijke Marokkaanse regio Al Hoceima. De bestuurders zijn eerstegeneratiemigranten en zitten al jaren op hun plek. Ze hebben „een sterke ego-behoefte”. Hun lage opleiding veroorzaakt „een gebrek aan politieke sensitiviteit”. Daardoor hebben salafisten tot het moskeebestuur weten door te dringen en „zich verder ingenesteld door zich onmisbaar te maken”.

   De status van al deze informatie: geheim – het is met rode hoofdletters op de voorkant van een rapport geschreven. Het onderzoek van 32 kantjes is gedaan in opdracht van de gemeente Ede en gaat over de Turkse en Marokkaanse inwoners van de stad. De gemeente vindt de moslimgemeenschappen in Ede ontoegankelijk. Maar hoe komen de onderzoekers dan te weten dat in de moskee „een gesloten circuit en netwerk” van voorgangers opereert, welke bestuurders in de stad familie van elkaar zijn, wie welke websites runnen? Dat een islamitische schoolbestuurder ook bij defensie werkt, en wat hij daarvoor deed?
   Hoe weten ze hoe de moskeegangers dénken?


   Het antwoord is te vinden in het rapport zelf: de onderzoekers baseren zich op „veldonderzoek” bij „diverse maatschappelijke en religieuze organisaties” in Ede. Dat veldwerk, ontdekte NRC, gebeurt in het geheim. Zeker tien gemeenten hebben de afgelopen jaren een privaat onderzoeksbureau ingehuurd om undercover onderzoek te doen in religieuze organisaties. Daarbij gaat een medewerker naar bijvoorbeeld een islamitische instelling en doet alsof hij een bezoeker is die komt voor het gebed, een les, een preek. Hij stelt zich niet voor met naam of functie, spreekt met moskeegangers en bidt mee, blijkt uit documenten en gesprekken met betrokkenen.

   Het levert inzichtelijke rapporten op van dit bureau, NTA (‘Nuance door Training en Advies’), opgericht en geleid door oud-politieman Najib Tuzani. Het biedt gemeenten een schat aan informatie over islamitische voormannen en organisaties in hun stad. Alleen, de onderzoekspraktijken zijn al die jaren verborgen gehouden – voor het publiek, voor gemeenteraden en voor de onderzochte gemeenschappen zelf. Dat heeft een reden: de werkwijze is volgens deskundigen verboden.

   Volgens ingewijde bronnen beschikken enkele leden van ‘’ over goede contacten met charitatieve en filantropische instellingen vooral in Koeweit. Deze zouden bereid zijn om de islamitische prediking te steunen.

   Uit: Geheim onderzoek van NTA voor de gemeente Ede uit maart 2017: „Islamitische infrastructuur in Ede: actoren en processen”

   Gat in de markt


   Als in 2013 mensen uit Nederland naar Syrië beginnen te vertrekken, staat de overheid machteloos. Honderden jongeren sluiten zich aan bij jihadistische strijdgroepen. De angst is dat zij na training terugkeren om aanslagen te plegen. Gemeenten en politie weten niet wat ze ermee moeten. Ze hebben radicale netwerken nauwelijks in beeld. Kennis en beleid ontbreken.

   Terrorismecoördinator NCTV roept een groepje islamexperts bijeen: jongerenwerkers, ambtenaren en theologen met vooral een Marokkaanse achtergrond. De NCTV, verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, wil hun hulp en advies. Een van deze mannen is Najib Tuzani. Hij is dan eind twintig, politiechef in Utrecht en belijdend moslim. Waar in de jaren erna de ene na de andere expert afvalt – de een raakt betrokken bij een strafzaak, een ander blijkt toch niet zo deskundig – maakt Tuzani (baard, maatpak) zich onmisbaar. Hij is volgens betrokkenen slim en vriendelijk en weet waar hij het over heeft.

   Tuzani helpt de NCTV om in gemeenten een lokale aanpak van radicalisering op te zetten en traint ambtenaren om bijvoorbeeld signalen van radicalisering te herkennen en gesprekken met imams te voeren. Hij stopt als teamchef bij de politie en zodra de lokale aanpak staat, breidt hij zijn praktijk uit. Bij zijn adviesbureau NTA, dat hij in zijn eentje begon, sluiten zich meer oud-agenten aan en ook religiewetenschappers, theologen en een antropoloog. NTA groeit uit tot een bedrijf met veertig medewerkers, gevestigd in een zandkleurige kantoorvilla in Deventer. Het gaat zich vooral richten op het ondersteunen van gemeenten.

   Observeren mag alléén op plekken waar mensen „redelijkerwijs kunnen verwachten” dat zij in de gaten worden gehouden door vreemden.

   Daarmee heeft NTA een gat in de markt gevonden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale bestrijding van radicalisering. Om die taak uit te voeren, is informatie nodig. Welke inwoners zijn aan het radicaliseren? Wie kan helpen weerstand te bieden? Islamitische gemeenschappen hebben die kennis. Alleen: daar staan gemeenten vaak ver vanaf. De gemiddelde lokale veiligheidsambtenaar overlegt met een moskee over parkeerproblemen, maar verder?

   En er is nog een probleem: de wet staat gemeenten niet toe zomaar burgers of gemeenschappen te onderzoeken.
   En dáár is NTA. In tegenstelling tot de gemeenteambtenaren gaan de medewerkers van NTA wel naar buiten, naar moskeeën toe en ze komen er binnen. Ze hangen rond, spreken bezoekers, bestuurders en religieuze voormannen en onderzoeken wat die doen en zeggen op sociale media. Het bureau weet zo tot in detail wat zich in islamitische gemeenschappen afspeelt.

   Terrorismecoördinator NCTV wijst gemeenten op de speciale kwaliteiten van dit bedrijf. Wie zorgen heeft over radicalisering, doet er goed aan om NTA langs te laten komen, is het advies. Er is ook geld voor: de NCTV verdeelt jaarlijks zo’n 7,5 miljoen euro onder gemeenten voor hun radicaliseringsaanpak. Daaruit kan ook het werk van NTA worden betaald.

   Zo belandden veel gemeenten de afgelopen jaren bij NTA. Uit een rondgang onder vijfentwintig gemeenten die te maken hebben met radicalisering, blijkt dat er twintig samenwerken met het onderzoeksbureau. Tien gaven NTA in het geheim opdracht onderzoek te doen naar hun islamitische gemeenschappen.

   De aanleiding is vaak maatschappelijke onrust over een kwestie. Zo krijgt Rotterdam in 2017 te maken met ophef over een salafistisch lesinstituut dat zich in de stad wil vestigen. Zoetermeer leest dat jaar over salafisten die elders in Nederland moskeeën proberen over te nemen, en wil weleens weten of dit ook in Zoetermeer speelt. Helmond vraagt zich in 2020 af of de plaatselijke moskee vanuit het buitenland wordt gefinancierd. Maar gemeenten willen ook gewoon meer weten – hun „informatiepositie” verbeteren.

   ‘Infiltranten’


   De gemeenten vragen NTA om een „scan” of „analyse” van „islamitische actoren”. Daarvoor gaan de onderzoekers, met medeweten van gemeenten, undercover. NTA verzamelt informatie bij islamitische organisaties zónder zichzelf kenbaar te maken, bevestigen gemeenten. Het bedrijf lijkt er goed in: geen van de heimelijk onderzochte instellingen die NRC benaderde, heeft ooit iets gemerkt van wat moskeebestuurders nu achteraf „infiltranten” noemen.

   De bevindingen worden opgeschreven in een document dat NTA een „krachtenveldanalyse” noemt: een overzicht van alle islamitische organisaties, bestuurders en voormannen in een gemeente, al gaat de meeste aandacht naar organisaties waar NTA problemen signaleert. Kosten van zo’n onderzoek: ongeveer 50.000 euro. Omdat in zeker tien gemeenten opdracht is gegeven voor een dergelijk onderzoek, zou dit om ongeveer een half miljoen euro aan overheidsgeld gaan.

   Waarom kiezen gemeenten voor deze methode? Die geeft een „zo zuiver mogelijk onderzoeksresultaat”, antwoordt Zoetermeer via een woordvoerder. „Bij een openbare onderzoeksopzet” zouden organisaties „sociaal wenselijke antwoorden” geven, zegt Rotterdam. Met andere woorden: gemeenten gaan er bij voorbaat vanuit dat moskeebezoekers niet eerlijk antwoorden als ze weten dat niet een mede-gelovige, maar de overheid hen bevraagt.

   Stevige verdenking

   Is angst voor oneerlijke antwoorden een legitieme reden voor undercover onderzoek? Niet voor de overheid, volgens deskundigen. Gemeenten beroepen zich op de Gemeentewet, waarin staat dat de burgemeester de openbare orde moet handhaven. Maar hoogleraar staats- en bestuursrecht Ymre Schuurmans noemt die wet „een veel te algemene bevoegdheid om grootschalig gegevens binnen een geloofsgemeenschap te vergaren. Dat gemeenten dit door een particulier bureau laten doen en dat geen hoor en wederhoor plaatsvindt, maakt de zaak alleen maar ernstiger. Handhaving van de openbare orde kan je niet zomaar laten uitvoeren door een particuliere instantie.” Ze noemt de praktijken „onrechtmatig”.

   Politie en geheime dienst AIVD mogen heimelijk observeren, zegt hoogleraar recht en datawetenschappen Bart Custers, „maar wel onder voorwaarden: er moet een stevige verdenking liggen. Is die er niet, dan gaat het observeren niet door. Dat gemeenten deze waarborgen nu omzeilen door via de achterdeur alsnog informatie in te winnen, mag absoluut niet.”

   NTA beroept zich desgevraagd op de gedragscode voor sociale- en gedragswetenschappen. In die richtlijn staat dat onderzoekers zich in principe kenbaar moeten maken aan participanten, maar dat daar onder bepaalde omstandigheden van afgeweken kan worden. Daar verbindt de code wel voorwaarden aan. Observeren mag alléén op plekken waar mensen „redelijkerwijs kunnen verwachten” dat zij in de gaten worden gehouden door vreemden – dus niet in een gebedshuis. Ook moeten mensen na het onderzoek direct worden ingelicht. Hun bijdrage moeten ze kunnen intrekken en data moeten volledig geanonimiseerd worden. Als groepen of organisaties geobserveerd worden, moet op z’n minst een vertegenwoordiger ervan toestemming geven.

   Eigenaar Najib Tuzani zegt dat zijn bedrijf geen afspraken maakt met de gemeenten over het informeren van personen die in de rapporten uitgebreid worden beschreven. Volgens de meeste gemeenten zijn betrokkenen niet geïnformeerd.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #2
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   Families met ruzie

   De rapporten zijn indringend. In een onderzoek van de gemeente Veenendaal in 2018, spreken onderzoekers met ouders en jongeren van een moskee. Ze citeren hen anoniem. Ze noteren welke families ruzie met elkaar hebben, bij naam. Van twee broers van een stichting wordt verteld hoe ze heten, waar ze studeerden en wat hun rol is „achter de schermen”. De imams, de docenten, de bestuurders; iedereen wordt bij naam genoemd en beschreven. Wat ze nog meer doen, waar ze lessen volgen, optreden, hun websites. Een aantal citaten is anoniem, deze zijn voor de gemeente niet te controleren.

   Over de moskee in Ede meldt NTA dat deze „nauwlettend in de gaten” wordt gehouden door de Marokkaanse autoriteiten, om te zorgen dat „de salafisten in Ede niet over de schreef gaan”. De bestuursleden zouden hierover „frequent” communiceren met „consulaire en diplomatieke autoriteiten van Marokko”.

   Wat vinden de mensen die in de onderzoeken worden genoemd er zelf van?

   Hassan Saidi van moskee Nasser in Veenendaal praat zacht mee terwijl hij het onderzoek leest waarvan hij tot voor kort het bestaan niet kende. „Onzin”, mompelt hij zo nu en dan. Saidi is sinds 2008 voorzitter van de moskee. Nu pas ziet hij wat er in 2017 in het geheim over hem en zijn gemeenschap is opgeschreven. „Ik ben geschokt”, zegt hij. Waarom kreeg zijn moskee nooit de kans zich tegen deze aantijgingen te verweren? Saidi zegt dat de verhoudingen met de gemeente altijd open en goed waren. Hij voelt zich in de maling genomen. „Dit geeft mijn vertrouwen in de gemeente een enorme knak.” Aan de ene kant, zegt hij, lachen ambtenaren hem toe: „‘Hé, Hassan. Hoe is het, wat kunnen we voor je betekenen?’ En achter onze rug om laten ze ons helemaal doorlichten.”

   Veenendaal bevestigt dat er „repressieve interventies” zijn gedaan naar aanleiding van het NTA-rapport, maar zegt niet welke

   Een oud-functionaris van de Al Mouahidin-moskee in Ede leest in de rumoerige lobby van een Van der Valk-hotel het rapport waarin hij als „salafist” wordt omschreven. „Ik ben geen salafist!”, zegt hij verbouwereerd. Hij leest verder: over hun stamverhoudingen, conflicten, de vrouwenafdeling. Dit kan echt alleen van insiders komen, zegt hij.

   De mannen van de moskeeën zeggen allemaal hetzelfde: in deze gebedshuizen kent iedereen elkaar, generatie na generatie komt er over de vloer. Dat een onbekende zich in hun midden begaf, ongebruikelijke en persoonlijke vragen stelde en ook nog eens antwoorden kreeg, zonder dat zij daarover hoorden? Onmogelijk. Hun verklaring: mensen uit eigen kring werken voor NTA.

   Een prediker in een onderzochte moskee zegt dat NTA „meerdere informanten” moeten hebben. „Deze informatie komt van verschillende generaties. Iemand heeft brood naar de bakker gebracht, is een Marokkaans gezegde. Er is gekletst.”

   Boogschieten in een zomerkamp

   Wat gebeurt er met de bevindingen uit het undercoveronderzoek? In een klein gebedshuis op een Veenendaals industrieterrein lezen drie bestuurders op klapstoeltjes een rapport uit 2018 dat ook over hun stichting Taubah gaat. Lang niet alles klopt, zeggen ze.

   Het maakt voor hen wel veel duidelijk.

   Vóór het rapport was volgens de mannen hun band met gemeente en politie goed. De burgemeester kwam langs, de gemeente nodigde hen uit voor een maaltijd tijdens de ramadan. In 2019 moet het bestuur bij de gemeente komen. Een man stelt zich voor als veiligheidsadviseur. Hij is amicaal, spreekt hen aan als „boys”, geeft ze een boks. Ze weten dan niet dat de man een medewerker is van NTA, en dat het bedrijf net een geheim onderzoek naar hen heeft gedaan.

   Taubah komt er in het onderzoek beroerd vanaf. De stichting zou „facadepolitiek” bedrijven. Achter „gesloten deuren” zou Taubah een radicale boodschap verspreiden. De stichting organiseerde een zomerkamp waar jongeren onder meer gingen boogschieten en paintballen. De onderzoekers schrijven dat boogschieten binnen de „salafistische leer” wordt gezien als „voorbereiding op de gewelddadige jihadstrijd”.

   Op het gemeentehuis vertelt de NTA-veiligheidsadviseur aan de mannen van Taubah dat de gemeente hen graag wil helpen bij het vinden van een nieuw onderkomen. Gesprekken volgen. „Prima, wij gaan helpen,” zegt de adviseur een keer – geluidsopnamen zijn in handen van NRC – „maar we willen weten wie jullie docenten zijn, welke boeken er zijn en we willen gewoon dat we binnen kunnen lopen. Dat zijn eigenlijk de drie voorwaarden.” Ook vraagt hij de mannen een aantal predikers niet meer uit te nodigen.

   De Taubah-bestuurders weigeren – en zullen het door hen gewenste pand nooit krijgen. Nu pas begrijpen ze waar de plotselinge bemoeienis van de gemeente vandaan kwam: het geheime onderzoek.

   Veenendaal bevestigt dat er „repressieve interventies” zijn gedaan naar aanleiding van het rapport, maar zegt niet welke.

   De gemeente laat het bedrijf dus niet alleen undercover onderzoek doen, het laat NTA ook meedenken over wat er met de bevindingen moet gebeuren.

   Religieuze lessen

   Ook in Zoetermeer combineert NTA meerdere rollen. Een medewerker van het bureau is er in 2014 en 2015 ‘netwerkregisseur’ en probeert zo informatie over radicalisering uit de gemeenschap te verkrijgen. Tegelijk geeft een andere NTA-medewerker in het buurthuis religieuze lessen aan deze jongeren. Dat deze Marokkaans-Nederlandse man voor het bedrijf werkte, wist niemand in Zoetermeer. „De jongeren zagen hem als prediker en rolmodel”, zegt moskeevoorzitter Mohammed Boudadi. „Iedereen vertrouwde hem.”

   Na het vertrek van deze prediker krijgt NTA in 2018 een nieuwe opdracht: een undercover onderzoek naar de Zoetermeerse moslimgemeenschap.

   In Arnhem heeft het bureau nóg meer rollen. De programmamanager radicalisering van de gemeente is een NTA-adviseur. Het bedrijf schuift ook aan bij zogeheten ‘casusoverleggen’, waarin maatregelen tegen geradicaliseerde inwoners worden besproken. Een deel van die personen wordt onderzocht en begeleid door de reclassering en ook daar is NTA de vaste expert. Als deze Arnhemmers in 2020 als terrorismeverdachten voor de rechter moeten verschijnen, heeft NTA de rol van getuige-deskundige. Na de veroordeling: wederom NTA. Het bedrijf is de vaste adviseur van de terrorisme-afdeling van gevangenis De Schie in Rotterdam.

   Volgens NTA weet het alle rollen strikt te scheiden. Zo hebben medewerkers alleen toegang tot onderzoeken waar ze direct bij betrokken zijn. Onderzoekers die aan krachtenveldanalyses werken, worden niet ingezet bij andere opdrachten „en vice versa”.

   Toch is het wel veel macht voor één bedrijf, zeggen betrokken ambtenaren. Ook kan gevoelige informatie op andere manieren vermengd raken. Gemeenten sturen de undercover onderzoeken door naar de NCTV en de politie – die zelf nooit had mogen infiltreren om dezelfde informatie te achterhalen. Een woordvoerder van de terrorismebestrijder bevestigt „minimaal tien krachtenveldanalyses” te hebben ontvangen.

   Bij de terrorismecoördinator klonk afgelopen jaren regelmatig kritiek op de werkwijze van het private bureau, van medewerkers van ministeries, de politie en intern. Over de onwenselijke „monopoliepositie” bijvoorbeeld. En dat gemeenten zich via NTA op het terrein van de geheime dienst zouden begeven. Als dit bekend wordt, is de gedachte, keren de praktijken zich tegen de overheid en werkt het juist radicalisering in de hand.

   Ingegrepen werd er nooit. De NCTV financiert de geheime onderzoeken nog altijd.

   Vertrouwen


   Als NRC vragen stelt over de geheime rapporten, nemen gemeenten er afstand van. Zoetermeer zegt dat zo’n onderzoek nu „niet meer te onderbouwen” is en zou het ook niet meer „proportioneel” vinden. Een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zegt „in de huidige situatie” niet meer voor de opzet van een paar jaar geleden te kiezen. Gemeente Leidschendam-Voorburg, waar in 2020 nog een geheim onderzoek werd uitgevoerd, zegt dat het zich nooit heeft afgevraagd of de methode voldeed aan de privacywetgeving. Dat is de gemeente nu alsnog aan het doen. Almere laat weten op het punt te staan een geheim onderzoek uit te zetten en te balen van de op handen zijnde onthulling van de werkwijze. „Wij betreuren het dat dit artikel invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van nog te verzamelen data.”

   Al die jaren bracht NTA niets over de geheime onderzoeken naar buiten. Zodra het bedrijf weet dat dit artikel zal verschijnen, plaatst het begin oktober een toelichting op de eigen site. Daarin geeft NTA toe dat zijn onderzoekers „zonder zichzelf kenbaar te maken” deelnemen aan „gebedsdiensten, bijeenkomsten, lezingen, demonstraties etc. [...].”

   Nadat NRC het bureau erop heeft gewezen dat een moskee geen openbare plaats is waar je zomaar mag observeren, past het bedrijf deze week de tekst op de site aan. Dan staat er ineens dat er slechts ‘online-gebedsdiensten’ en ‘online-lezingen’ worden bijgewoond. NTA in een reactie: „We controleren en actualiseren regelmatig onze website.” Het bedrijf ontkent nu dat zijn onderzoekers observeren in de moskeeën zelf, wel „in de periferie”.

   In de Zoetermeerse moskee zegt de voorzitter zich bedrogen te voelen. „We hebben de afgelopen jaren zo ongelooflijk hard gewerkt om te zorgen dat de politie en de gemeente vrijuit onze moskee konden binnenlopen. Tegen kritische jongeren zeiden we steeds: je kan de overheid wél vertrouwen, ze vertrouwen ons ook. Wat moet ik ze nu vertellen?”

   Reageren? [email protected]

   Voor dit onderzoeksverhaal sprak NRC de afgelopen maanden met moskeebestuurders, gemeenten, predikers, ambtenaren, medewerkers van opsporingsdiensten en deskundigen op het gebied van privacy, inlichtingen en bestuursrecht. Vervolgens kreeg NRC inzage in verscheidene geheime onderzoeken naar moskeeën en andere documenten.

   REACTIE NTA


   Het bedrijf NTA stelt in een schriftelijke reactie dat zijn veldonderzoekers geen aliassen gebruiken. „Indien nodig” maken ze kenbaar dat ze onderzoek komen doen voor de gemeente. „In de afgelopen jaren is dit 1 keer gebeurd.”
   De onderzoeker „interacteert” „in basis” niet met personen.

   In de termen ‘undercover’ en ‘heimelijk’ herkent het bedrijf zich niet.

   NTA houdt zich „aan de geldende wet- en regelgeving”. Het laat zich extern toetsen door een Functionaris Gegevensbescherming, de opdrachtgever en privacy-advocaten. De laatsten concluderen in een advies dat „de huidige methodiek juridisch is toegestaan”.

   NTA laat weten dat het geen informanten werft bij te onderzoeken organisaties; er wordt alleen gebruik gemaakt van medewerkers die „in dienst zijn bij NTA of als zelfstandige zijn ingehuurd”.


   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/15...oeken-a4061964
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  3. #3
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.759
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   14

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   Dergelijke spionage is helaas noodzakelijk. Ik hoop dat ze er nog steeds mee doorgaan.

  4. #4
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   Kamerleden willen opheldering over geheim onderzoek naar moskeeën

   D66, GroenLinks en DENK willen opheldering van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over onderzoek zaterdag vanNRC waaruit blijktdat zeker tien gemeenten de afgelopen jaren in het geheim onderzoek hebben gedaan naar moskeeën en islamitische organisaties in hun stad.

   Avinash Bhikhie
   16 oktober 2021, 16:28

   Een moskee in Rotterdam.Beeld ANP

   Volgens D66’er Hanneke van der Werf lijkt het erop dat de Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zich niet aan de wet houdt. ‘Dat roept de vraag op wanneer de NCTV nog meer op eigen houtje onrechtmatig geopereerd heeft.’ Van Der Werf vindt het van belang dat juist de NCTV zich aan de regels moet houden om ‘effectief en geloofwaardig’ op te kunnen treden.

   Het Kamerlid wil zo snel mogelijk een debat om opheldering te krijgen. Het is nog niet bekend over een meerderheid van de Kamer het verzoek steunt.

   DENK-Kamerlid Stephan van Baarle spreekt schande van het onderzoek. ‘Het gemak waarmee de overheid (grond-)rechten schendt als het om de islam of moslims gaat is schrikbarend.’ Corinne Ellemeet (GroenLinks): ‘Ongelooflijk dat met financiering van de NCTV ongeoorloofd onderzoek is gedaan.’

   VVD-Kamerlid Bente Becker vindt het belangrijk om in de moskeeën oog te houden op mogelijke radicalisering. ‘We hebben helaas te veel voorbeelden gezien van uitreizigers en onderdrukking. Dat past niet in onze vrije samenleving’, aldus Becker. Maar, zegt de VVD’er, het onderzoek dat de gemeenten uitvoeren ‘moet natuurlijk wel plaatsvinden binnen de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben.’

   Mogelijk onwettig


   De undercover-operatie werd uitgevoerd door Nuance door Training en Advies (NTA), dat onder meer de overheid adviseert over radicalisering, en betaald door de NCTV die onder de verantwoordelijkheid van Grapperhaus valt.

   In elk geval Rotterdam, Delft, Almere, Eindhoven, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal, Helmond en Ede lieten NTA onderzoek doen naar de islamitische gemeenschap in hun gemeente. De bevindingen werden doorgestuurd naar de NCTV.

   Zonder grond van verdenking werd nagetrokken wat moskeebestuurders, imams en docenten studeerden, werden familiebanden in kaart gebracht, geloofsstromingen onderzocht en contacten met de Marokkaanse overheid in kaart gebracht, weet NRC op basis van het rapport. Experts wijzen erop dat deze werkwijze mogelijk in strijd is met de wet.

   ‘Enorme schok’


   Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent dat de NCTV bij de onderzoeken betrokken was. Of de gemeenten binnen de wet hebben gehandeld, laat de zegsman in het midden. Volgens NRC hadden aanvankelijk 39 gemeenten interesse in het undercover-onderzoek, maar haakte het merendeel af vanwege twijfels over de opzet.

   Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) reageert zaterdag verbolgen op de publicatie en spreekt van ‘geheime infiltraties’ die tot een ‘enorme schok hebben geleid binnen de Nederlandse moslimgemeenschap’.

   PVV-leider Wilders is blij met het door de NCTV betaalde onderzoek. ‘Heel goed’, twitterde hij. ‘Undercover graven, ideologie destabiliseren en daarna allemaal sluiten. Moskeeën horen niet bij Nederland!‘


   https://www.volkskrant.nl/nieuws-ach...eeen~bd9a41f9/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #5
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   Veenendaal bevestigt dat er „repressieve interventies” zijn gedaan naar aanleiding van het NTA-rapport, maar zegt niet welke
   Het valse en kwaadaardige hieraan drukt bovenstaande citaat uit.

   Je wordt veroordeeld en er worden onderdrukkende maatregelen tegen je genomen = je wordt gestraft zonder dat je er weet van hebt en je jezelf daartegen kunt verdedigen.

   Marokkaanse Moslims worden gestraft zonder een beroep te kunnen doen op de rechter.

   Net als Guantanamo, je wordt beschuldigd en gestraft zonder dat je een beroep mag doen op een rechter.

   Dit ondermijnt de Nederlandse rechtstaat.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  6. #6
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.759
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   14

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Het valse en kwaadaardige hieraan drukt bovenstaande citaat uit.

   Je wordt veroordeeld en er worden onderdrukkende maatregelen tegen je genomen = je wordt gestraft zonder dat je er weet van hebt en je jezelf daartegen kunt verdedigen.

   Marokkaanse Moslims worden gestraft zonder een beroep te kunnen doen op de rechter.

   Net als Guantanamo, je wordt beschuldigd en gestraft zonder dat je een beroep mag doen op een rechter.

   Dit ondermijnt de Nederlandse rechtstaat.
   Niet te vergelijken met Guantanamo. Er worden geen mensen veroordeeld en opgesloten zonder rechterlijke uitspraak.

  7. #7
   Very Important Prikker SportFreak's Avatar
   Ingeschreven
   Apr 2002
   Leeftijd
   91
   Berichten
   98.558
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   2757435

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   1 kant vind ik het wel goed van de overheid om in de moskeeen mensen in te zetten om rotte appels eruit te halen maar houdt wel bij de noskeeen en niet iedereen in de gaten te houden waar hij niks te maken heeft met wat overheid op zoek naar is ...rotte appels kan je zo eruit halen..1 week mee draaien en he zult die radicalen zo eruit halen

  8. #8
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   Privacywaakhond AP bezorgd door ‘beeld’ van heimelijk onderzoek in moskeeën

   Inlichtingen Kamerleden willen opheldering over undercover-onderzoek in moskeeën. Privacytoezichthouder AP spreekt van een „zeer zorgelijk” beeld.

   Andreas Kouwenhoven, Esther Rosenberg & Romy van der Poel

   17 oktober 2021 om 11:54

   Ochtendgebed in een Nederlandse moskee tijdens het Offerfeest. Zeker tien gemeenten gaven een privaat onderzoeksbureau opdracht om moskeeën en andere islamitische organisaties in de stad heimelijk door te lichten. Foto Phil Nijhuis/ANP

   Privacy-toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bezorgd naar aanleiding van berichtgeving over heimelijk onderzoek in moskeeën. NRC schreef dit weekend dat zeker tien gemeenten een privaat onderzoeksbureau opdracht gaven om moskeeën en andere islamitische organisaties in de stad heimelijk door te lichten. De onderzoekers van het bureau (NTA, uit Deventer) deden zich voor als bezoeker en rapporteerden aan de overheid tot in detail over de gang van zaken binnen de gebedshuizen.

   De gemeenten die NTA inhuurden werden afgelopen jaren door terrorismebestrijder NCTV op het onderzoeksbureau gewezen, en stuurden de geheime rapporten veelal door aan de NCTV. Het was ook de NCTV, onder verantwoordelijkheid van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), die het werk van NTA betaalde.

   De AP noemt het een „zeer zorgelijk” beeld. Alleen „in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden” mogen gemeenten iemand volgen of een profiel over een inwoner opstellen, zegt de AP. Ook mogen gemeenten gegevens als godsdienst en afkomst niet zomaar verwerken in een rapport. „Gemeenteraden kunnen hun onafhankelijke interne toezichthouder vragen dit te onderzoeken”, zegt de toezichthouder. „Als blijkt dat de gemeente onrechtmatig gegevens verwerkt en dus burgerrechten schendt, dan dient daarmee direct gestopt te worden en moeten alle data ogenblikkelijk worden vernietigd.”

   Kamerleden willen opheldering


   Tweede-Kamerleden willen opheldering van Grapperhaus over de kwestie. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf heeft een debat aangevraagd. „Dit lijkt alweer de zoveelste keer dat de NCTV zich niet aan de wet houdt”, zegt ze. „Dat roept de vraag op wanneer de NCTV nog meer op eigen houtje onrechtmatig geopereerd heeft.”

   SP-Kamerlid Michiel van Nispen wijst op „de kwalijke rol” van de NCTV. „De minister heeft dus of geen idee hoe deze dienst opereert of hij keurt dit goed, wat nog kwalijker zou zijn.” Hij zegt: „Wat voor voorbeeld geeft een overheid die zich niet aan de eigen regels houdt en zo geen bescherming biedt aan eigen inwoners?”

   Op Twitter schrijft DENK-Kamerlid Stephan van Baarle: „Het gemak waarmee de overheid (grond-)rechten schendt als het om de islam of moslims gaat is schrikbarend. Dit moet keihard worden bestreden.”

   In elk geval Rotterdam, Delft, Almere, Eindhoven, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal, Helmond en Ede lieten een undercover onderzoek uitvoeren. Moskeebestuurders in die gemeenten reageerden dit weekend woedend, en spraken van een vertrouwensbreuk. Hun bereidheid om nog informatie te delen met de lokale overheid, neemt af, stellen zij. In Zoetermeer overweegt de moskee zelfs alle contacten met de gemeente te verbreken. Voorzitter Mohammed Boudadi van die moskee: „Wat hebben we eraan, als ze ons toch niet vertrouwen?” Hij belde de gemeente. Ambtenaren kwamen al op bezoek, zegt hij, om te vertellen „dat ze eigenlijk spijt hadden van het onderzoek. Maar daarmee is de zaak voor ons nog niet opgelost.”

   Een ‘dolksteek’


   Imam Rafik Dahman gaf tot enkele jaren geleden religieuze lessen aan jongeren in een buurthuis in Zoetermeer en zegt: „Dit is een dolksteek in onze rug.” Op een dag werd hij ineens ingeruild door een prediker die, nu blijkt, verbonden was aan NTA, zegt hij. „Nu begrijp ik waarom de gemeente mij zo graag wilde vervangen.”

   „Nu begrijp ik waarom de gemeente mij zo graag wilde vervangen.”
   Rafik Dahman, imam in Zoetermeer
   Voor de Rotterdamse moskeekoepel Spior kwam het nieuws als een „grote verassing”. „De relatie met de gemeente is altijd goed”, zegt directeur Nourdin el Ouali. „Ze waren overal welkom. En dan lees je opeens dat diezelfde gemeente achter je rug om onderzoekers op de bij ons aangesloten organisaties inzet omdat ze anders sociaal wenselijke antwoorden vrezen. Dan wordt je niet helemaal vertrouwd. Je voelt je bespied door je eigen gemeente. We weten nog niets over de inhoud van de rapporten maar de toegepaste methode zorgt voor een vertrouwensbreuk.” In een persbericht zegt de koepel dat sprake lijkt te zijn van „staatsislamofobie”.

   In Veenendaal laat de moskee weten zich op „eventuele vervolgstappen” te beraden. De moskee heeft contact gezocht met de onderzochte moskeeën in andere steden, om samen te kijken „hoe er effectief tegen deze onrechtmatige gang van zaken opgetreden kan worden”.

   Tom Zwart, die als hoogleraar cross-cultureel recht aan de Universiteit Utrecht islamitische organisaties adviseert, vindt dat de politiek moet ingrijpen. „Alle eisen voor zorgvuldig onderzoek worden hier geschonden: dat je jezelf kenbaar maakt, en de mensen die je onderzoekt de gelegenheid geeft om te reageren op je bevindingen. Hier zijn particulieren ingezet om AIVD-onderzoek uit te voeren. En het raakt de kern van de godsdienstvrijheid. De politiek zal corrigerend moeten optreden zodat dit niet meer kan gebeuren.”


   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/17...keeen-a4062101
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  9. #9
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   Undercover speuren in de moskee is een blunder van formaat

   Moslimgemeenschap

   18 oktober 2021 om 19:22


   Hoe zouden bezoekers van moskeeën in een tiental gemeenten zich voelen na het bericht dat hun lokale overheid undercover onderzoek liet doen naar hun geloofsgemeenschap? De persoonlijke relaties, de religieuze discussies, de verschillen van mening, de financiering, het contact met religieuze herkomstlanden. En dat alles zónder de direct betrokkenen (eventueel achteraf) op de hoogte te stellen, om weerwoord te vragen en over bevindingen in gesprek te gaan. Waarschijnlijk voelt men zich belazerd, dan wel bedonderd. En met recht.

   Is dat nu de rechtsstaat Nederland, waarin strenge regels gelden voor heimelijke observatie, voor het verwerken van privégegevens, voor de bescherming van godsdienstvrijheid? Waar bleven de gedragsregels over instemming vooraf, het vertrouwen dat zoiets alleen onder bijzondere omstandigheden mogelijk is en de bescherming van plekken waar de burger onbevangen zichzelf moet kunnen zijn?

   Het resultaat is dan een vertrouwensbreuk die mogelijk onherstelbaar is. Juist in deze gemeenschappen spelen vragen over identiteit, integratie en je thuis-voelen zo’n grote rol. Zo’n operatie onder dekmantel veroorzaakt jaren van wantrouwen. Het bevordert afkeer en isolement. Achteraf kan het als een bestuurlijke blunder van formaat gekarakteriseerd worden.

   Waarom gingen lokale overheden zo flagrant over de schreef en maten zij zich methoden aan die in een rechtsstaat alleen onder gecontroleerde omstandigheden door het gezag aangewend mogen worden? Het slappe antwoord van één van de overheden was „vrees voor sociaal wenselijke antwoorden”. Dat is uiteraard een probleem in vele, zo niet alle, interacties tussen overheid en burger – en burgers onderling. Maar als die vrees al voldoende is voor infiltratie en spionage door de staat, dan kan iedereen zich zorgen maken. Over de nieuwe collega, het nieuwe lid, de nieuwe buur – is die wel zuiver?

   Voor moskeeën gold kennelijk een lagere drempel – en een particulier bureau bleek het antwoord. Kenmerkend voor het klimaat van angst voor aanslagen, repressie en aversie tegen het moslimdeel van de bevolking, prees het openlijk de ‘non consent methode’ aan. Een eufemisme dat geen alarmbellen deed afgaan. Feitelijk komt het neer op AIVD-onderzoek, verricht door een particulier bureau, dat zelf voortkwam uit de politie. Dat alleen al lijkt op het uitbesteden van overheidstaken aan een mantelorganisatie.

   Gelukkig waren er ook gemeenten, zoals Utrecht, die zelfstandig tot de conclusie kwamen dat dit onrechtmatig overheidshandelen zou opleveren. Die gedachte leefde dus niet bij de Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV), dat het bureau betaalde, aanprees, adviseerde en er de rapporten van mocht meelezen.

   Al eerder is in NRC geconstateerd dat de NCTV een zorgwekkende track record heeft van inbreuken op grondrechten. Deze binnendienst van Justitie is toe aan curatele – een herijking van taken, betere controle en betere juridische fundering. Dat de AIVD en MIVD wel een externe controle-instantie kennen, de CTIVD, en de NCTV niet, is al een onbegrijpelijke omissie. Natuurlijk dienen de ‘spionage’-gemeenten deze infiltratie onmiddellijk te staken. Ze kunnen de schade herstellen door gegevens over religie en afkomst van hun ingezetenen meteen te vernietigen. Het lokale bestuur dat zich hieraan schuldig maakte heeft zich op enorme afstand gezet van hun moslimgemeenschap. Wat een afgang.

   Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.


   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/18...rmaat-a4062226
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  10. #10
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   22.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011799

   Standaard Re: Marokkaanse gemeenschap jaren onrechtmatig geinfiltreerd door spionnen voor geheime onderzoeken

   NCTV waarschuwde voor de risico’s van het undercover onderzoeken van moskeeën

   Binnen de NCTV is al in 2017 gewaarschuwd dat er grote risico’s kleven aan het „heimelijk” informatie inwinnen bij moskeeën. Toch ging dat door.

   Andreas Kouwenhoven, Esther Rosenberg & Romy van der Poel

   21 oktober 2021 om 19:01   Een moskee in Rotterdam-Zuid. Beeld ter illustratie.Foto Robin Utrecht/ANP

   Landelijk terrorismecoördinator NCTV weet sinds 2017 dat gemeenten particuliere onderzoekers „de moskee insturen om daar heimelijk informatie in te winnen” en dat hier grote risico’s aan kleven. De coördinator vreesde voor „radicalisering of anti-overheidssentimenten” als de onderzoeksmethode bekend zou worden. Ook was de coördinator bang dat privacytoezichthouder AP erachter zou komen. Dat staat in interne documenten van de NCTV die door NRC zijn ingezien.

   De moskee-onderzoeken werden vorig weekend door NRC onthuld. Zeker tien gemeenten hebben adviesbureau Nuance door Training & Advies (NTA) ingehuurd om ‘undercover’ islamitische organisaties te onderzoeken. De medewerkers deden zich voor als bezoekers en maakten zich niet kenbaar als onderzoeker.

   De NCTV beval het bureau de afgelopen jaren aan bij de gemeenten, financierde de onderzoeken en ontving na afloop de rapporten.

   Een werkgroep van de NCTV die in 2017 advies moest geven over de risico’s van het inzetten van externe adviesbureaus door gemeenten, waarschuwde voor de onderzoeksmethode van NTA. De vier jaar oude stukken zijn onlangs onder de aandacht van de top van de NCTV gekomen, naar aanleiding van de berichtgeving.

   Participatieve observatie


   In de interne documenten wordt de werkwijze van NTA gedetailleerd beschreven. Over de „participatieve observatie” door het bureau is te lezen: „Dit betekent dat medewerkers op de loonlijst maar ook freelance het veld in worden gestuurd. Bijvoorbeeld de moskee in, of een koffiehuis, alwaar ze interviews doen zonder bekend te maken dat ze dit voor de overheid doen / dat ze bezig zijn met een onderzoek.”

   Het inzetten van een bureau als NTA wordt in een van de documenten een „risico” genoemd. Als publiekelijk bekend wordt dat de overheid met de geheime onderzoeken de wet overtreedt, is dit „voer voor radicalisering of anti-overheidssentimenten”. Er dreigen „waarschuwingen of zelfs boetes” van privacytoezichthouder AP als de „misstanden” publiekelijk bekend worden, schetsen de deelnemers van de werkgroep.

   Een woordvoerder van de NCTV liet eerder weten dat naar aanleiding van „een werkgroep” in 2017 een zinnetje is toegevoegd aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de gelden waaruit gemeenten de NTA-onderzoeken betalen. Sindsdien staat er dat externe partijen die lokaal worden ingehuurd zich aan de wet- en regelgeving moeten houden. De praktijk veranderde nauwelijks: de onderzoeksmethode bleef heimelijk, de NCTV bleef ervoor betalen.

   Exact gelijke bewoordingen

   Gemeenten ontkenden deze week dat NTA voor hen undercover onderzoek had gedaan in de islamitische gemeenschappen in hun stad, in vaak exact gelijke bewoordingen: „NTA heeft ons verzekerd géén heimelijke bezoeken te hebben gebracht aan moskeeën”, schrijven bijvoorbeeld Huizen en Veenendaal in een verklaring. En: „de personen die geïnterviewd zijn, wisten dat zij meewerkten aan een onderzoek voor de gemeenten.”

   Voor publicatie in NRC erkenden de betrokken gemeenten nog per mail dat zij opdracht hebben gegeven voor een zogeheten ‘non-informed krachtenveldanalyse’, zoals NTA het onderzoek noemt. De onderzochte organisaties zijn nooit geïnformeerd, erkenden ze. NTA schreef aan NRC dat hun medewerkers „zodra er naar gevraagd wordt” op locatie bekendmaken dat zij onderzoek doen in opdracht van de gemeente. Alleen, blijkbaar vroeg niemand ernaar. Afgelopen jaren is het volgens NTA „1 keer gebeurd” dat „de naam van de opdrachtgever gedeeld is”.

   Op de website van het bureau stond tot voor kort nog dat zijn onderzoekers „zonder zichzelf kenbaar te maken” deelnemen aan „gebedsdiensten, bijeenkomsten, lezingen, demonstraties, etc. bij de onderzochte actoren”. Het bureau heeft de tekst vlak voor de NRC-publicatie aangepast.

   Wantrouwen


   Nu de omstreden werkwijze op straat ligt, gebeurt wat de coördinator in 2017 voorzag: anti-overheidssentimenten. Op sociale media wordt informatie gedeeld over medewerkers van het bureau. Ze worden neergezet als „verraders” en bedreigd. Een medewerker heeft thuis te maken gekregen met vernieling aan een woning. Moskeeën zijn geschrokken en willen excuses van gemeenten. Vanuit sommige moskeeën klinkt de roep om niet langer samen te werken met de overheid. Ook is in moskeeën onderling wantrouwen ontstaan; mensen verdenken elkaar van het doorgeven van informatie voor de heimelijke onderzoeken.

   In een reactie houdt NTA vol dat zij nooit „zonder toestemming” onderzoek verricht in moskeeën; ook zegt het zich bij interviews altijd kenbaar te maken. Het bureau „herkent” zich dan ook niet in de uitgelekte NCTV-stukken.
   De NCTV wil niet reageren. „De Tweede Kamer moet eerst verder geïnformeerd worden voor we op verdere vragen in kunnen gaan”, zegt een woordvoerder.

   De Autoriteit Persoonsgegevens, toezichthouder op de privacy, toont zich in een reactie bezorgd. „We mogen toch hopen dat de minister van Justitie en Veiligheid niet meewerkt aan het onrechtmatig inbreken op grondrechten van mensen”, zegt de AP-woordvoerder. „Eerder uitten we al onze serieuze zorgen. Hier moet nu snel helderheid over komen. Daarom zullen we de minister om opheldering vragen en handhavend optreden waar nodig. We gaan ervan uit dat ook de gemeenteraden en de Tweede Kamer hun controlerende taken zullen oppakken.”


   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/21...keeen-a4062675
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •