Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Maghreb
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/4 12 ... LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 37

  Onderwerp: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Maghreb

  1. #1
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.430
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011801

   Standaard Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Maghreb

   Recensie: Th.C.W. Oudemans – Europa, Europa
   Humanisme als racisme


   Recensies

   Hans van der Heijde

   28/05/2021

   Poreus Europa

   Neodarwinisme leert dat levende organismen, mensen incluis, in wezen sterfelijke voertuigen zijn, in dienst van de natuurlijke drang tot zelfreplicatie van hun genen. Mensen zijn natuur, zij staan er niet boven. Zeggen dat de mens de natuur vernietigt, negeert dat de mens en wat hij doet ook natuur zijn. De natuur is niet een harmonieus geheel, maar een eenheid van verdeling en scheuring. Wat Moeder Natuur overigens volkomen onverschillig laat, zij is nu eenmaal wat zij is, tegelijkertijd scheppend, verpestend en herstellend.

   De natuur is een energetisch systeem – of een verdeeld geheel van energetische systemen – dat gehoorzaamt aan de Tweede Wet van de Thermodynamica, die zegt dat zulke systemen tegelijkertijd twee tendensen kennen, een naar nivellering van energieverschillen én een naar uitstel daarvan. De gang naar totaal nivellering kent pleisterplaatsen van tijdelijke, maar soms uiterst complexe ordeningen, mogelijk gemaakt door membranen die energieverspreiding bemoeilijken en door opname van energie uit externe bronnen, die uiteindelijk allemaal zijn terug te voeren op de zon. Zo zijn de kolen die we verstoken samengeperste planten van honderden miljoenen jaren geleden, planten die konden groeien door energie op te nemen uit zonlicht.   De filosoof Th. W. C. Oudemans (1951) baseert zijn scherpzinnige, controversiële denken op neodarwinistische inzichten en op de tweede wet van de thermodynamica. Het gaat hem om fundamentele semantiek, hij wil ‘de neergeslagen betekenissporen van natuurlijke, biologische, genetische, culturele, historische, technologische aard [onderzoeken], die het gebeuren binnen een organisatie (of organisme) sturen, afbakenen en beperken.’ In zijn nieuwste boek, Europa, Europa, richt hij zich op betekenissporen van het Europese universeel humanisme.

   Het historische, ‘sterke universeel humanisme’ beperkte het wegstromen van energie door rond zijn territoria membranen op te trekken in de vorm van sterke nationale grenzen, intussen door het exploiteren van koloniën zijn energiepotentieel aanvullend. De betekenissporen die het trok waren niet die van vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar van uitbuiting, uitsluiting en racisme. Inderdaad, dit humanisme manifesteerde zich als racisme. Omdat het, aldus Oudemans, niet sterk kon zijn zonder dat. In feite gehoorzaamde dat Europa aan Moeder Natuur, die het fenotype ertoe aanzet zijn omgeving ten behoeve van het scheppen van gunstige replicatiecondities naar zijn hand te zetten. Daar kun je en mag je allerlei morele oordelen aan verbinden, maar filosofie – echte filosofie – onthoudt zich daarvan, want er is nu eenmaal geen logisch-filosofische weg van ‘is’ naar ‘behoren’. Je kunt wel over betekenissen en betekenissporen van moraal en ethiek filosoferen, maar zodra je morele oordelen formuleert, heb je je buiten de filosofie begeven.

   Maar inmiddels wordt Europa getekend door zwak universeel humanisme. De oude membranen zijn poreus geworden. Haar energie stroomt weg en ze wordt toegankelijk voor andere fenotypen, die haar beïnvloeden en naar hun hand zullen zetten ten bate van hún replicatie. Het zwakke universeel humanisme is zwak, juist omdat het echt universeel wil zijn en Moeder Natuur negeert. Wat Oudemans met provocerende, politiek volkomen incorrecte voorbeelden illustreert. Was Nietzsche de filosoof met de hamer, Oudemans trekt het hedendaagse, Europese universeel humanisme binnen met sloopkogel en moker om alle heilige huisjes met de grond gelijk te maken.

   Richard Dawkins, de bekende neodarwinist, op wie Oudemans zich vaak beroept, muntte de term ‘memen’ als culturele tegenhanger van genen. Net als genen zijn memen replicators. Dat neodarwinistische idee heeft zijn sporen trouwens al getrokken in de wereld van social media: filmpjes en tweets kunnen ‘viraal gaan’ en zich, als virussen, razendsnel verspreiden, oftewel zichzelf repliceren.

   De sterkste meme is religie en de sterkste religie-meme is de Islam. Wat Oudemans naar de conclusie voert dat het Europa van het zwakke universeel humanisme een islamiseringsproject wordt of al is: binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Maghreb. Zullen er – in semantische zin – in de toekomst nog echte Europeanen zijn? Ja, maar in een diaspora, net als al eeuwenlang het jodendom, aldus Oudemans. Overigens werkt hij aan een boek over ‘de echte Europeaan’, maar dat zal postuum verschijnen, schrijft hij aan het slot van Europa, Europa.

   Hans van der Heijde


   Th.C.W. Oudemans – Europa, Europa. Prometheus, Amsterdam. 192 blz. € 19,99.


   https://www.tzum.info/2021/05/recens...europa-europa/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  2. #2
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.430
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011801

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   Recensie

   De mens is ‘gedomesticeerd’ tot een brave consument, stelt dit onheilspellende boek

   Natuurfilosofie De contraire filosoof Th.C.W. Oudemans wil romantische clichés over de natuur bestrijden – en die over de mens. Hij belandt in troebel vaarwater.

   Tekening van drie soorten van de vink, zoals Charles Darwin die zag op de Galapagos-eilanden. Foto The Print Collector/Getty Images


   Th.C.W. Oudemans: Moeder Natuur. De plaats van de mens in de kosmos. Ten Have, 320 blz. € 29,99 (geïll.).
   ●●●●●


   David Haig: From Darwin to Derrida. Selfish Genes, Social Selves and the Meanings of Life. MIT Press, 512 blz. € 39,-
   ●●●●

   Sjoerd de Jong 21 mei 2020

   Wat stelt filosofie nog voor in het zicht van de wetenschap? Sommige denkers zagen in het corona- virus al snel een correctie van de natuur of zelfs iets waar ze hoop uit konden putten. Maar in de harde wetenschap is zoiets onzin. Een virus wil helemaal niets, behalve overleven en zich repliceren volgens blinde natuurwetten – net als wij.

   Oog in oog met zo’n kille wetenschappelijke wereldbeschouwing rijden filosofen vaak zo snel mogelijk de vluchtstrook op naar de subjectieve menselijke Lebenswelt of naar esthetica en ethiek – daarin toont zich dat wij tóch meer zijn.

   Zo niet de filosoof Wouter Oudemans (1951). In Moeder Natuur beschrijft deze contraire denker ‘de plaats van de mens in de kosmos’. Dat mag klinken als katholieke metafysica uit de jaren vijftig, het is het tegendeel: Oudemans beroept zich op moderne biologie en fysica.

   In de natuur wordt alles bepaald door darwinistische strijd om overleving en door de eerste (behoud van energie) en tweede (entropie, wanorde) wet van de thermodynamica. Dat geldt ook voor mensen en hun samenlevingen, ook die zijn energetische ‘circulatiesystemen’.

   Jagers en verzamelaars


   De natuur heeft daar geen bedoelingen mee. Moeder Natuur is onverschillig over het lot van haar kinderen. De metafoor in de titel is dan ook ironisch, want dit is eerder een onmenselijk boek, dat elk sentimenteel cliché wil ontkrachten. Alles strijdt om energie en alles valt ten prooi aan entropie. Er is geen vooruitgang, alleen ‘een uitwaaierende reeks explosies waaruit voortdurend vuurpijlen opspuiten die daarna op de grond te pletter slaan en uitdoven, terwijl het vuurwerk doorgaat.’ De mens is ook maar ‘een slurper van energie, die een zee van afval achter zich aan sleept’. Een luchtbelletje in een doelloos spel van de natuur – dat voor elk belletje helaas een keer ophoudt, als het knapt. Oudemans is daar niet triomfantelijk over, eerder melancholiek. Wat valt er dan nog te denken?

   Daarmee voegt Oudemans een onverbiddelijke titel toe aan de reeks die hij begon met het hallucinante Echte Filosofie (2007) en eigenlijk al met zijn proefschrift De verdeelde mens (1980). Hij breekt daarin radicaal met het moderne humanisme, onder invloed van de even beruchte als beroemde Duitse denker Heidegger, van Darwin (die in Oudemans’ ogen zelf nog niet darwinistisch genoeg was) en van de thermodynamica. Die wetenschappelijke revoluties zijn allemaal grote ‘reducties’, die afrekenen met het idee dat mensen boven de natuur staan.

   In dit boek werkt hij dat uit in hoofdstukken over het heelal, energetische systemen, prehistorische tekeningen, jagers en verzamelaars (die niet de nobele kindmensen van Rousseau of Rutger Bregman blijken) en moderne filosofie. Allemaal goed te lezen, want dit is ook Oudemans’ meest toegankelijke werk tot nu toe, met kleurige grafieken en plaatjes, inclusief een wrang-zielige tekening van een zieke hond. Wat je er verder ook van vindt, het boek is in elk geval een werkzaam serum tegen de sentimentele natuurverering die de laatste tijd door corona-moralisten weer driftig wordt uitgevent.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  3. #3
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.430
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011801

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   Guerrilla op de universiteit

   Nu is Oudemans altijd een buitenbeentje geweest in de Nederlandse filosofie, die meer zou hebben van ‘filosofologie’ (een denigrerende term van Harry Mulisch) dan van echt nadenken. Sinds zijn vertrek als hoogleraar uit Leiden, waar hij een bureaucratische guerrilla voerde tegen het universitaire bestuur, heeft hij zich gestort op zijn Groningse landgoed, compleet met arboretum, replica’s van dinosaurussen en een miniatuurpark.

   Met die contraire houding doet Oudemans, die allesbehalve links is, ironisch genoeg denken aan de subversieve intellectueel uit The Undercommons (2013) van Stefano Harney en Fred Moten, een cultboek voor sommige linkse academici. Die is eerder een dienstweigeraar dan een hemelbestormer, onprofessioneel en oncollegiaal, volgens zijn omgeving ten prooi aan gekte en nonsens. Alleen is dat linkse type romantisch over het sociale leven dat onder de bestaande orde woekert. Oudemans is dan eerder de ónromantische versie van zo’n intellectueel. Hij lijkt meer op de ‘anarch’ van de Duitse soldaat-romancier Ernst Jünger, een soeverein individu dat binnen de orde altijd een innerlijk voorbehoud maakt.

   Hard-rechts


   De overeenkomst met Jünger is geen toeval. In Moeder Natuur schuilt een hard-rechts anti-humanisme, getekend door weemoed en sarcasme tegelijk. Met echo’s van Nietzsche (die de mensheid ‘een onverenigbare veelheid van stijgende en dalende levensprocessen’ noemde) en van Schopenhauers blinde, irrationele Wil die de hele werkelijkheid beheerst. Oudemans’ doelloze spel van de natuur herinnert in de verte zelfs aan de eeuwige kosmische dans van Shiva uit de Indiase filosofie, waar Schopenhauer in zijn werk uit putte. Zij het dat bij Oudemans geen verlossing of nirvana mogelijk is, hooguit een tragikomische gelatenheid.

   Tegen het slot neemt dit toch al weinig zachtzinnige boek een sinistere wending. In een lange mijmering over Europa past Oudemans zijn darwinisme toe op de moderne tijd en wereldwijde migratie. Die laatste is een probleem, want zoals organismen overleven door hun membraan, de biologische grens met anderen, zo kan een volk zijn identiteit alleen behouden ‘als onderscheid en ook als vijandschap met buurvolkeren’. Hier klinkt weer een Duitse bron: de omstreden conservatieve jurist Carl Schmitt, volgens wie het onderscheid tussen vriend en vijand fundamenteel is voor elke politiek.


   Brave consument

   Sinds de Verlichting is dat tragische besef volgens Oudemans gesmoord in een gewelddadig humanisme dat de mens heeft ‘gedomesticeerd’ tot een brave consument die zich hooguit druk maakt om iets als racisme, terwijl de gelijkheid inmiddels juist verstikkende vormen heeft aangenomen. In de huidige crisis zijn er dan maar twee opties, meent Oudemans: de haves versterken hun membraan of de have-nots ‘vermengen zich met de haves of decimeren deze’. Terwijl Europa het eigene moet bewaren en zich niet moet „vermengen met het vreemde”. Ook dat past in het denken van Schmitt, bij wie democratie geen abstract universalisme verdraagt maar alleen mogelijk is op basis van de substantiële homogeniteit van een concreet historisch volk.

   Dit brengt Oudemans voluit in troebel vaarwater. Sociaal darwinisme, ontzag voor een nietsontziende natuur en de cultus van het eigen volk zijn bekende thema’s uit het extreem-rechtse en zelfs fascistische denken. Toch zal ook het fascisme, met zijn dromen van een nieuwe beschaving en een Super-mens, voor Oudemans nog een uiting zijn van utopisch humanisme en maakbaarheidsdenken. Zelf koestert hij de sluimerende hoop dat het ‘echte’ Europa nog zal ontkiemen in tijden van nood. Dat is dan Heideggers Europa van ‘buitensporige’ Griekse en Duitse wijsgeren, die de leemte tussen onmenselijke en menselijke natuur diep doordachten. Het leest als een thermodynamische rechtvaardiging van eurocentrisch superioriteitsgeloof.


   Germania


   In eerder werk wond Oudemans al geen doekjes om zijn liefde voor Germania. In Echte Filosofie schreef hij dat het lang zinvol was – nu dus niet meer – dat Duitse denkers zich verzetten tegen het oprukken van de inmiddels oppermachtige wetenschap. In een essay met de provocerende titel Ich bin ein Germane (De Revisor, 2008) zette hij Germaanse talen af tegen het abstracte universalisme dat inherent zou zijn aan de Romaanse.En Moeder Natuur eindigt zo: ‘Ik ben geboren op die plek van de aarde [...] in het Nederlandse land, binnen de Nederlandse taal. Daarin zal ik sterven.’ Hij moet het, zoals de rijdende rechter vroeger zei, ‘ermee doen’

   In het erudiete From Darwin to Derrida tapt de Amerikaanse bioloog David Haig heel andere wijn uit hetzelfde vaatje: darwinisme en genetica. In het voetspoor van de filosoof Daniel Dennett wil hij laten zien hoe er wel degelijk vooruitgang en doelgerichtheid bestaan in de natuur, zij het dat we die pas kunnen vaststellen met terugwerkende kracht.

   Natuurlijke selectie heeft ook bij Haig geen vooropgezet doel, maar de natuur kent wel een ‘retrospectieve intentionaliteit’. In terugblik dus, maar daarom nog niet minder reëel. Genen en memen zijn teksten (vandaar de verwijzing naar Derrida, van wie de slagzin stamt dat er niks is ‘buiten de tekst’) die zichzelf en elkaar leren interpreteren en zo het leven betekenis geven, of beter: betekenissen. Doelen waren er eerst niet – maar nu wel.

   Kopje kleiner


   Ook Haig is dus tegendraads, maar in omgekeerde richting als Oudemans: de Groningse Germaan maakt filosofie een kopje kleiner met behulp van de wetenschap; de Amerikaanse bioloog pleit juist voor integratie van biologie , filosofie en andere geesteswetenschappen. Hij geeft het goede voorbeeld en maakt in zijn boek evenzeer gebruik van complexe genetische codes als van filosofie, romans en literaire kritiek. Zijn rode draad is een pleidooi voor eerherstel van het aristotelische begrip teleologie (doelgerichtheid), dat in de biologie gaandeweg taboe is verklaard. Onbeschroomd neemt hij zelfs het woordje soul in de mond, ook in aristotelische zin, als de menselijke vorm die de stof eenheid en leven geeft.

   Zo lijkt Haig in de buurt te komen van intelligent design, het semi-religieuze idee dat het universum is ingericht op betekenis en bewustzijn. Maar bij hem vind je geen ontwerp en ook geen ontwerper. Dat neemt niet weg dat het ontstaan van een wereld vol betekenis geen blind toeval is of een schitterend ongeluk. Het moest er een keer van komen, plat gezegd.

   Oudemans zal daar niet van onder de indruk zijn. In Moeder Natuur kapittelt hij Haigs voorbeeld Dennett als een naïeve optimist, die de natuur ziet als een handige ‘knutselmoeder’, een ‘nogal domme vervangster van de aloude godheid’. Dat miskent volgens hem ‘de kosten van alle mislukkingen’, het verlies waar de natuur helemaal niet om maalt.

   Pubers op leeftijd

   Toch blijkt ook zijn hardheid hier grenzen te hebben. Want waarom zouden die mislukkingen hem iets kunnen schelen? Oudemans wijst op het contrast tussen onwetende dieren en ‘menselijke pubers’ die ‘vertwijfeld kunnen staren naar de kale peertjes boven hun eenzame bedden’. De formulering riekt naar leedvermaak, maar er spreekt ontgoocheling uit. Ook Oudemans staart, als een puber op leeftijd, naar het wijkende plafond van zijn Germaanse Europa. Ook hij treurt om een uitdovende vuurpijl, en hij weet het.

   In leesbaarheid wint Oudemans het op afstand van Haig, wiens werk door de complexe biologische excursies en betoogtrant voor een leek taaie kost is, bij vlagen zelfs onmogelijk door te ploegen. Dit is geen boek voor een groot publiek dat op de hoogte wil blijven.

   Maar als we deze boeken volgens hun eigen uitgangspunten darwinistisch opvatten, als memen die zich willen repliceren, dan geef ik – al is het maar met vier ballen in een krant – aan het taaie, maar inspirerende werk van Haig veruit de voorkeur boven het onheilspellende schoolboek van Oudemans. Aan betekenis, hoe betrekkelijk ook, heb je uiteindelijk meer dan aan grimmig nihilisme – en dat is niet voor niets.


   https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/21...n-ons-a4000385
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  4. #4
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.430
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011801

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  5. #5
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.430
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011801

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   Theorie ‘minderheid in eigen land’ is diep racistisch

   Racisme Radicaal-rechtse partijen in de Kamer houden hun kiezers een doemscenario van ‘omvolking’ voor, schrijft Leo Lucassen. Het is niets minder dan fascistoïde retoriek.

   Leo Lucassen is directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Samen met Jan Lucassen is hij auteur van het net verschenen boek Migratie als DNA van Amsterdam, 1550-2021.

   Anti-racistische demonstratie in Amsterdam. Foto Sabine Joosten / Hollandse Hoogte

   Op 8 december vond er een debat plaats in de Tweede Kamer over de huisvesting van statushouders. Forum voor Democratie-woordvoerder Freek Jansen greep dat moment aan om de ‘mainstream’ politieke partijen te beschuldigen van het verkwanselen van Nederland. Volgens hem was het land in 1947 voor meer dan 99 procent Nederlands en zijn we door het openzetten van de grenzen inmiddels „afgegleden” naar 74 procent. En deze „gestage vervanging” van de bevolking zal er volgens hem toe leiden dat ergens in de tweede helft van de eenentwintigste eeuw ‘wij’ een minderheid zijn geworden in eigen land. Een situatie die in de meeste grote steden al is bereikt. De schuld voor deze „ondermijning van ons land en onze bevolking” ligt volgens hem bij de mainstream politieke partijen die deze ‘massamigratie’ hebben aangemoedigd en toegestaan. Of in zijn eigen pathetische woorden: „Nederland heeft de Nederlanders verlaten. Jullie hebben de Nederlanders in de steek gelaten.”

   Vandaar dat hij mordicus tegen het opnemen van vluchtelingen is („ze moeten gewoon weg”) en hij zou het bovendien ook goed vinden als reeds afgegeven permanente verblijfsvergunningen zouden worden herzien. Maar het liefst had hij de klok teruggedraaid naar 1945 en waren verreweg de meesten van de 2,3 miljoen immigranten (waar dan ook vandaan) nooit toegelaten. Dan was Nederland ook niet opgescheept met hun ongeveer twee miljoen kinderen. Kortom, de categorie die het CBS tegenwoordig aanduidt als ‘Nederlanders met een migratieachtergrond’ (4,3 miljoen mensen). Alleen kan dat woord ‘Nederlander’ wat Jansen betreft dus uit deze definitie verdwijnen.

   ‘Blank en veilig’


   Met dit pleidooi voor een etnostaat, dat nauw aansluit bij de wens van zijn partijleider dat Europa „dominant blank” moet blijven, is Jansen natuurlijk verre van origineel. PVV’ers Geert Wilders en Martin Bosma houden hun kiezers, en andere politici, al jaren het doemscenario voor van ‘omvolking’ en het minderheid worden in eigen land. Nog een stap terug in de tijd komen we uit bij xenofobe politici als Hans Janmaat (Centrum Democraten) en neonazi Joop Glimmerveen, die ten tijde van de immigratie uit Suriname in de jaren zeventig Nederland ‘blank en veilig’ wilden houden.

   Het moge duidelijk zijn dat als deze politici het voor het zeggen zouden hebben, er een massale deportatie van meer dan vier miljoen Nederlandse burgers op gang zou komen. Dat het uiteindelijk niet zo’n vaart zou lopen, doet niets af aan hun racistische en inhumane toekomstvisie. Al was het alleen maar omdat zij met dergelijke systematisch geventileerde uitspraken miljoenen Nederlanders, van wie een aanzienlijk deel toch al met (institutionele) discriminatie te maken heeft, voortdurend stigmatiseren.

   Afgezien van de maatschappelijke schade die een dergelijke retoriek aanricht, hebben de claims een hoog hallucinant karakter. Laten we de bij Forum-aanhangers favoriete (‘Gouden’) eeuw er even bij nemen. Dan blijkt dat nooit in de geschiedenis van Nederland het aandeel immigranten in Amsterdam, en menig andere stad, zo hoog was als toen. Zo was in het midden van de zeventiende eeuw meer dan 40 procent van de Amsterdammers in het buitenland geboren, tegen 37 procent nu. En dat waren niet allemaal rijke en hooggeschoolde immigranten. Het aandeel laaggeschoolden en armen was waarschijnlijk hoger dan nu, en daar kwam voor de hoofdstad nog bij dat de Joden onder hen als de ultieme ‘ander’ werd beschouwd. Met als consequentie dat ze werden uitgesloten van het burgerschap en een groot deel van de arbeidsmarkt.

   Nieuw amalgaam


   Kijken we naar de langere termijn, dan blijken verreweg de meeste nakomelingen van al die immigranten na twee à drie generaties Amsterdammer te zijn geworden, en daarmee de nieuwe ‘autochtonen’. Alleen bij Joodse Amsterdammers duurde dat veel langer als gevolg van de wettelijke uitsluiting die tot het einde van de 18de eeuw stand hield.

   Dat wederzijdse proces van integratie beperkt zich niet tot vroeger. Ook in de afgelopen halve eeuw gaat het onverdroten door, niet op de laatste plaats dankzij het onderwijs en de arbeidsmarkt. Nederlanders met een Marokkaanse, Surinaamse, Spaanse of Ghanese achtergrond vormen inmiddels samen met degenen die hier al langer zijn een nieuw amalgaam. In dit verband is overigens ook het immigratie-vriendelijke idee van ‘superdiversiteit’ misleidend, omdat het de kracht van integratie en een zekere homogenisering, of we dat nu leuk vinden of niet, op de langere termijn miskent.

   Het idee van ‘minderheid in eigen land’ is uiteindelijk een variant op Hitlers Ewige Jude met als kern dat immigranten, zeker als ze van verder weg komen, fundamenteel anders zijn dan degenen bij wie zij zich voegen. Het racistische karakter ligt besloten in de aanname dat nieuwkomers deze kenmerken aan hun nageslacht doorgeven, waardoor Nederland niet alleen ‘ongezelliger’, maar ook onleefbaarder zou worden. Hoogste tijd dat partijen als FVD en de PVV onomwonden op deze fascistoïde omvolkingsfantasieën worden aangesproken.

   Correctie 13/12/2021: In een eerdere versie stond dat Freek Jansen zou hebben gezegd dat vier miljoen niet-Nederlanders terug moeten naar hun eigen land. Dat klopte niet. Dat ging om huidige statushouders. De alinea is hierboven aangepast.   https://www.nrc.nl/nieuws/2021/12/12...tisch-a4068664
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  6. #6
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.430
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011801

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   Verenigde Staten

   Samenzweringstheorie over ‘omvolking’ wint terrein, met dodelijke gevolgen

   Rouwbeklag bij de supermarkt in Buffalo, New York. Beeld AFP

   De samenzweringstheorie over ‘omvolking’ wint terrein, vooral in de VS, en inspireert plegers van dodelijke terreuraanslagen.

   Seije Slager 16 mei 2022, 20:51

   De shock bij slachtoffers en nabestaanden is er niet minder om, maar de aanslag dit weekend in een supermarkt in Buffalo, waarbij tien doden vielen, past in een herkenbaar patroon, dat zich de afgelopen jaren bij vergelijkbare terreurdaden uitkristalliseerde.

   De dader was, zoals meestal, een jonge witte man. Net als veel daders sinds Anders Breivik, de schutter van Utoya, rechtvaardigde hij zijn daden met een dik ‘manifest’. Net als Brenton Tarrant, de schutter van Christchurch, streamde hij een live-verslag van zijn terreurdaad op internet, om maximaal effect te sorteren. En net als Patrick Wood Crusius, de schutter van El Paso, zocht hij een supermarkt op om zoveel mogelijk willekeurige dodelijke slachtoffers onder een niet-witte bevolkingsgroep te maken.

   Al deze daders lieten zich inspireren door een samenzweringstheorie over ‘omvolking’, die grofweg stelt dat politieke elites expres massa-immigratie bevorderen om de oorspronkelijke, witte bevolking van westerse landen te ‘verdunnen’ om zo een nieuwe kosmopolitische orde te scheppen, waarover zij macht kunnen blijven uitoefenen. Hun slachtoffers waren ofwel niet-witte bewoners van westerse landen (moslims in Christchurch, Latino’s in El Paso, zwarte Amerikanen in Buffalo), ofwel de ‘elites’ die door de daders als medeplichtig gezien worden aan het ‘vervangen’ van de oorspronkelijke bevolking (joodse bezoekers van een synagoge in Pittsburgh, sociaal-democratische jongeren in Utoya).

   Intellectuele traditie

   Al die daders bevinden zich aan de gewelddadige kant van een intellectuele traditie die zo’n honderd jaar geleden wortelschoot, toen de Duitse cultuurcriticus Oswald Spengler (bekend van het boek De Ondergang van het Avondland) stelde dat de geschiedenis uiteindelijk niet door rivaliserende natiestaten wordt gemaakt, maar door de opkomst en ondergang van ‘beschavingen’. Ondanks al het onderlinge wapengekletter is ‘het Westen’ eigenlijk één, poneerde hij, en de politieke strijd van de toekomst zou een strijd zijn tussen de ‘witte wereld’ en de ‘gekleurde wereld’.

   Spengler heeft lange tijd als marginaal denker gegolden, maar sinds zo’n tien jaar beleeft zijn gedachtegoed een opmerkelijke renaissance in Europa. Een van de meest invloedrijke denkers is de Franse schrijver Renaud Camus, die in 2011 de term ‘le grand remplacement’ muntte.

   Die term maakt inmiddels ook in Amerika school, vertaald als ‘the great replacement’. Radicaal-rechtse Amerikanen ontwaren achter de migratie uit Latijns-Amerika hetzelfde sinistere complot tegen de westerse beschaving dat radicaal-rechtse Europeanen achter de migratie uit islamitische landen zien. In 2017 marcheerden rechtse demonstranten door Charlottesville en scandeerden ‘Jullie zullen ons niet vervangen!’ en ‘Joden zullen ons niet vervangen!’ Een tegendemonstrant werd doodgereden. President Trump kwam pas na lang tegenstribbelen en met zichtbare tegenzin tot een veroordeling van die demonstratie.

   Met name in Amerika, waar het makkelijker is om aan een wapen te komen, zijn sindsdien ook terroristen opgestaan die, beïnvloed door het omvolkingsdenken, vele dodelijke slachtoffers hebben gemaakt. Maar dat heeft er niet toe geleid dat dat denken in de taboesfeer is geraakt. Integendeel, het lijkt steeds salonfähiger te worden. Radicaal-rechtse politici overal op de wereld refereren er in meer of minder bedekte termen aan: in Nederland Geert Wilders en Thierry Baudet, in België Filip De Winter, in Frankrijk Marine Le Pen, en in Hongarije Viktor Orbán.
   Maar nergens lijkt het omvolkingsdenken zo doorgebroken als in Amerika. Een week geleden publiceerde persbureau Associated Press een peiling, waarin 32 procent van de Amerikanen aangeeft te geloven dat politici massa-immigratie bevorderen vanuit electorale motieven. Dat zijn vooral Republikeinse kiezers.

   Nieuwszender


   Ze horen dat geluid onder andere op de grootste nieuwszender van het land, Fox News. Bijvoorbeeld in de show van Tucker Carlson, de populairste presentator van de zender. Een jaar geleden klaagde die dat linkse mensen “hysterisch worden als je de term replacement gebruikt, als je suggereert dat de Democratische Partij het huidige electoraat probeert te vervangen door gehoorzamere kiezers uit de Derde Wereld. Maar ze worden hysterisch omdat dat precies is wat er gebeurt.”

   Het zijn vooral mensen die in demografisch snel veranderende gebieden wonen, die vatbaar zijn voor dat soort geluiden, bleek uit een analyse van hoogleraar politicologie Robert Pape van de Universiteit van Chicago. Die bestudeerde de beweegredenen van mensen die op 6 januari 2021 meededen aan de bestorming van het Capitool, om de beëdiging van Joe Biden te verhinderen. Hun belangrijkste motivatie bleek de angst voor ‘omvolking’. En ze kwamen meestal niet uit diep-conservatieve delen van het land, maar juist overwegend uit politiek gemengde gebieden, die de afgelopen jaren het aandeel witte Amerikanen snel hadden zien dalen.

   Ook de dodelijke aanslag van dit weekend lijkt de fanatieke aanhangers van de omvolkingstheorie niet tot zinnen brengen. Zo liet een Republikeinse staatssenator Wendy Rogers uit Arizona, die de theorie omarmt, al op Telegram weten dat de aanslag volgens haar een ‘valse vlag’-operatie is, in scene gezet door diezelfde elites die ondertussen doorgaan met het bevorderen van de massa-immigratie.

   Omvolkingsterrorisme


   Utoya, 2011: 79 doden

   In het jaar dat Renaud Camus de term ‘grand remplacement’ muntte, was Anders Breivik tot vergelijkbare inzichten gekomen. Breivik verbond er terroristische conclusies aan (Camus distantieert zich van geweld). Volgens Breivik pleegt Europa ‘culturele zelfmoord’ door middel van massa-immigratie en feminisme. Bij een bomaanslag die hij in Oslo pleegde, kwamen acht mensen om. Daarna schoot Breivik 69 bezoekers van een sociaal-democratisch jongerenkamp dood.

   Pittsburgh, 2018: 11 doden


   In 2018 opende Robert Gregory Bowers het vuur op de bezoekers van de Tree of Life synagoge in Pittsburgh. Er vielen 11 doden, en vele gewonden, onder wie overlevers van de Holocaust. Op het rechtse sociale netwerk Gab lichtte Bowers zijn daad toe: Joodse organisaties waren volgens hem betrokken bij het opvangen van migranten uit Latijns-Amerika.

   Christchurch, 2019: 51 doden


   Na een verkiezingsnederlaag van Marine Le Pen verloor de Australische terrorist Brenton Tarrant de hoop dat er via politieke weg verbetering te bereiken was. De 28-jarige Tarrant, die Breivik als voorbeeld ziet, vindt moslims ‘indringers’, en schiet in het Nieuws-Zeelandse Christchurch 51 willekeurige moskeebezoekers dood. Hij wilde daarmee, in zijn eigen woorden, een ‘atmosfeer van angst’ creëren waarin ‘drastische, krachtige en revolutionaire actie’ mogelijk zou worden.

   El Paso, 2019: 23 doden


   Enige tijd na de aanslag in Christchurch liep een 21-jarige man een supermarkt in El Paso in Texas binnen en begon in het wildeweg te schieten. Hij was, getuige een manifest dat hij op onlineforum 8chan had gepubliceerd, geïnspireerd door de schutter van Christchurch, en maakte zich zorgen over de ‘culturele en etnische vervanging’ van Amerikanen door Hispanics.


   https://www.trouw.nl/buitenland/same...gen~b18111f15/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  7. #7
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   23.430
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011801

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   Dodelijk complotdenken

   Lastig voor radicaal-rechts en extreem-rechts, zo’n moordpartij in het Amerikaanse Buffalo door een al te ijverige geestverwant. In dit geval Payton Gendron, een achttienjarige man die zich liet inspireren door de beruchte ‘omvolkingstheorie’.

   Volgens die theorie, bedacht door de Franse schrijver Renaud Camus (geen familie van Albert Camus), probeert een politieke (lees: linkse) elite de oorspronkelijke bevolking van Frankrijk en andere Europese landen doelbewust te vervangen door een nieuw volk met een nieuwe cultuur en de islam overwegend als godsdienst. Ook andere massamoordenaars, zoals Anders Breivik op Utoya (69 doden), Robert Bowers in Pittsburgh (11 doden), Brenton Tarrant in Christchurch (51 doden) en Patrick Crusius in El Paso (23 doden) beriepen zich op dergelijk gedachtegoed.

   Van de slachting door Tarrant in Nieuw-Zeeland herinner ik me de ijzingwekkende beelden van de dader, die via een livestream liet zien hoe hij een moskee binnenliep om wegduikende bezoekers in koelen bloede neer te schieten. Tarrant noemde Breivik als zijn grote voorbeeld.

   Renaud Camus wordt ook in Nederland bewonderd. Toen hij in 2018 een PVV-demonstratie in Rotterdam bezocht, poseerde hij voor een foto met Martin Bosma en dronk hij een biertje met Filip Dewinter van Vlaams Belang. „Een visionair man”, twitterde Dewinter. „Onder de indruk”, meldde Bosma. Thierry Baudet noemde het geen „omvolking”, maar bedoelde met „homeopathische verdunning” hetzelfde.

   Het toeval wilde dat Dewinter nog vorige week bij Ongehoord Nederland de omvolkingstheorie (dank NPO 1!) uitvoerig mocht verdedigen: „Europa wordt Eurabia!” Geert Wilders sprak al in 2007 van de „laffe” Haagse elite die meewerkte aan „een transformatie van Nederland in Nederarabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië”. Wilders distantieerde zich later weliswaar van Breivik, die hem als een van zijn inspiratiebronnen had genoemd, maar nergens kom ik bij politici als Wilders ook maar een begin van reflectie tegen over het feit dat ze door zulke genadeloze moordenaars aangeprezen worden.

   Liever zijn ze „onder de indruk” van de bedenkers van dergelijke doodsgevaarlijke complottheorieën. En nog liever doen ze er in zulke gevallen het zwijgen toe. Als er een kogel van links komt, raken ze in een staat van euforie en komen ze woorden tekort, maar kogels van rechts worden bij voorkeur genegeerd.

   Neem GeenStijl, de radicaal-rechtse actualiteitenwebsite die dagbladen altijd ‘dode bomen’ noemde, maar nu zelf een zieltogend struikje is geworden. Op 11 november 2020 schreef Pritt Stift (pseudoniem van Marck Burema, eigenaar van GeenStijl): „Want we zitten al tien jaar onder het juk van migratiekampioen Mark Rutte die van de Randstad een inclusief en divers lagelonenland aan het maken is. (Dat heet omvolking, maar omdat je dat niet mag zeggen, noemen ze het migratiepact.)”

   Dat heet complotdenken, en wel van de onnozelste soort, en omdat je dat wél mag zeggen, moeten we het vooral blijven doen.

   Wat zou deze ‘actualiteitenwebsite’ over de slachting in Buffalo (tien doden) door een ultra-rechtse slager geschreven hebben? Op het moment – vijf dagen later – van dit schrijven: nul komma helemaal totaal niks.

   Lastig dat de dader geen moslim en/of migrant was – te lastig.


   https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/18...enken-a4124684
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  8. #8
   Say NO To The Status Quo! mrz's Avatar
   Ingeschreven
   Oct 2002
   Locatie
   Leiden
   Berichten
   10.687
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   48992

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   Hmmm... Als meest vleeslievende landje Nederland beetje hypocriet om Islam mensen te beschuldigen.

   Wel waardevol de vele lekkere (vegetarische oorspronkelijke) gerechten die ze ook hebben.

   In plaats van als atheist je medevleesgeloofeters te beschuldigen dat ze ook nog eens in vrede of allah of hoe dan ook iets geloven is zwaar hypocriet. Daarom ook die ongelofelijke acties van varkensbarbeques bij een moskee. Ze willen gewoon hun geloof in vlees opdringen.

   Terwiijl als ik "allah" hoor hoor ik een uitroep van kracht.

   Dat offeren is ander verhaal. Dat hoeft sinds Jesus zichzelf geofferd heeft niet meer (volgens de bijbel).

   Dat we hier paradijs op aarde moeten creeeren weet iedereen. Jammer dat het blijkbaar juist het extreem linkse Amerika is die werkende tv kijkende mensen bombardeerd met geweldscontinuatie in films en series. Wordt alleen maar erger, hoe minder mensen er interesse in hebben.

   Maargoed. Ik heb de koran 2x gelezen en werd er krachtiger van. Dat ik een dier niet levend wilde verbranden weerhield mijn bovenbuurvrouw er niet van mij een 3e kans met het liefdessteentje te geven.

   Ik ben verwend ok. Maar Nederland is pas echt verwend met elke dag vlees willen/kunnen eten. Dat kan anders. en is ook leuk voor de oerwouden en voedselvoorziening in algemeen.

   Maargoed. Dat verhaal kennen jullie van me!
   Yes, you can eat less meat and FISH AND save the world!!! Yes you can!!!!

   http://www.soundcloud.com/hugo32

  9. #9
   Abu Muhamad khattabi_bilal's Avatar
   Ingeschreven
   Jan 2019
   Locatie
   Rotterdam, Nederland
   Berichten
   108
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   Ah goed opgelet mrz.

   Vlees dat komt van een dier met een slecht leven is ook ongezonder dan wanneer het dier een zo goed als mogelijk leven heeft geleid.

   Dit wordt onderbelicht vanwege massaproductie voordelen. Maar vergis je niet, het kan zo ongezond zijn dat het lelijke ziektes oplevert.

   Ter vergelijking geef ik jou een voorbeeld. Men zegt de liefde van de man gaat door zijn maag. Met andere woorden, hoe meer de echtgenote haar best doet een zo goed mogelijk gerecht klaar te maken voor haar echtgenoot, des te lekkerder het zal smaken.

   Omgekeerd is ook zo, tot op eetstoornissen aan toe.

   Wallahu a3lam

   Wasalaam

  10. #10
   Say NO To The Status Quo! mrz's Avatar
   Ingeschreven
   Oct 2002
   Locatie
   Leiden
   Berichten
   10.687
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   48992

   Standaard Re: Islam overwint het Humanisme. Binnen afzienbare tijd zal Europa een uitbreiding zijn van de Magh

   Thnx bilal!

   Hmmja men moet ook aardig of goedaardig zijn niet verwarren met gay.

   Ik voelde me wel beetje gay vandaag toen ik naar huis fietste net en me schaamde toen een meisje (paranormaal begaafd) riep "natte piemel" die ik idd ahum had na geknuffeld te hebben met vriendinnetje.

   Later op mijn tocht naar huis werd ik of Dennis? (nah) sooo gay genoemd maar daar voelde ik minder reactie bij dan dat meisje dat riep "natte piemel", haha!

   De liefde van mijn vrouw geneest mijn ballen!

   En dan heb ik niet over gehaktballen. Die kan je ook vegetarisch maken!

   En nog iets. Als je vegetarisch bent "mag" je meer!! (ben je spiritueler?)

   Varken lijkt op mensen dna je bent dus halve kannibaal als je varken eet.

   Ander vlees ik weet niet. Ik vindt het geneens lekker meer al is de bbq lucht toch wel iets aantrekkelijk moet ik eerlijk toegeven. Maar het is een keuze geen vlees te eten!

   Maarja. Ik wilde ook het "klooster" in met een buurmeisje die vanwege mij de hele dag animal planet keek.... ahum.

   Later zag ik dat ze op mijn jonge oma leek. Familie dus. Anyway. Zij had relatie met meisje. Maar gek genoeg zijn gays soms minder gay dan hetero.

   Ik val op intelligentie.

   Ik heb idd halve eetstoornis voedselallergie in verleden. En ik vast daardoor nog steeds veel eigenlijk! Anywayz. Ik ben een halve gay met een natte piemel van vriendinnetje! haha!!! take care!
   Yes, you can eat less meat and FISH AND save the world!!! Yes you can!!!!

   http://www.soundcloud.com/hugo32

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •